دکتر حسن میش مست نهی

دکتر حسن میش مست نهی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر حسن میش مست نهی

Dr. Hassan Mishmast Nehi

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اعداد فازی شهودی و اعمال روی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
2 الگوریتمی برای حل مساله برنامه‌ریزی کسری قطعه قطعه خطی در شرایط فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
3 برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
4 تعیین کران های تابع هدف مسیله برنامه ریزی مرتبه دوم بازه ای با متغیرهای نامقید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 حل مدل زنجیره تامین دوترازه با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی تراکم ذرات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه با بهره گیری از آلگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
7 حل مسائل برنامه ریزی درجه دو و مکمل خطی با بهره گیری ازشبکه های عصبی بازگشتی زمان– پیوسته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
8 حل مسائل برنامه ریزی دو ترازه خطی فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
9 حل مسایل برنامه ریزی خطی چند هدفه به روش STEM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
10 حل مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه بازه ای به کمک نقاط لزوما موثر (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
11 حل مسئله تصمیم گیری چند شاخصه تحت مجموعه های شهودی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
12 دوگان در برنامه ریزی خطی فازی با توابع عضویت نمایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
13 روشی برای تقریب عدد فازی تابع هدف یک مسئله برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
14 رویکردهای مختلف حل مساله برنامه خطی تماما فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
15 ساختارهای دوری در مسئله برنامه‌ریزی خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
16 شرایط بهینگی برای مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
17 کاربرد محاسبات DNA در حل مسائل بهینه‌سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
18 کاربرد نگاشت فازی محدب و مشتق در بهینه‌سازی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
19 مسأله حمل و نقل سه بعدی با داده های دقیق و فازی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
20 مسئله برنامه ریزی دودویی با قیود فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
21 ناحیه جواب مدل برنامه ریزی خطی بازهای با رویکرد جدید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
22 نظریه برنامه ریزی خطی چند معیاره و چند ترازه قیدی برای گسترش میدان نفتی در محیط فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
23 نگاشت فازی محدب و مشتق پذیر و کاربرد آن در بهینه سازی فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
24 نوعی از الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله تخصیصدرجه دو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
25 یک راه حل برای مسئله کوله پشتی صفر و یک با استفاده از الگوریتم ژنتیک در محاسبات DNA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
26 یک روش الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران