محمود رضا دلاور

 محمود رضا دلاور دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران

محمود رضا دلاور

Mahmood Reza Delavar

دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.