سید عباس صالحی

 سید عباس صالحی استادیارپژوهشگاه فرهنگ وعلوم اسلامی

سید عباس صالحی

Seyed Abass Salehi

استادیارپژوهشگاه فرهنگ وعلوم اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امام وسلوک تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 5، شماره: 19
2 بازگشت به قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 1، شماره: 1
3 پیوندمعنایی سوره های قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 14، شماره: 56
4 تربیت اندیشی قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 15، شماره: 59
5 جهان شناخت علمی قرآنی در داوری فضل الله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 17، شماره: 65
6 خدمات قرآن کریم به دانش و رفتار اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 17، شماره: 67
7 فرهنگ قرآنی، در ایران اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 10، شماره: 39
8 فضل الله و گستره معارف قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 16، شماره: 64
9 فقه شیعى و رویکرد به قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 1، شماره: 4
10 قرآن پژوهی، نیازمندکارجمعی وجامع نگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 1، شماره: 2
11 مفاهیم اخلاقی معیار از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 18، شماره: 69
12 مفسران معاصر و پیوند معنایی سوره های قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 15، شماره: 57