دکتر نسرین رحیمیه

دکتر نسرین رحیمیه استاد دانشگاه کالیفرنیا

دکتر نسرین رحیمیه

Dr. Nasrin Rahimieh

استاد دانشگاه کالیفرنیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.