دکتر نادر رهنما

دکتر نادر رهنما دانشگاه اصفهان

دکتر نادر رهنما

Dr. Nader Rahnama

دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا تمرینات مقاومتی بر تعادل و انعطاف پذیری بیماران مبتلا به سرطان پروستات تاثیر دارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 8، شماره: 19
2 اثر تمرینات تقویتی عضلات ثبات مرکزی تنه و عضله چهار سر رانی بر درد و عملکرد افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 5
3 اثر تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر درد و عملکرد بیماران زن مبتلا به استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 1
4 اثر سه ماه تمرینات مربع گامبرداری و مقاومتی بر تعادل وضعیتی و ترس از افتادن زنان سالمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 25
5 اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر سطوح هورمون جنسی متصل به گلوبولین در زنان یایسه مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
6 اثر وزن و مدت زمان حمل کوله پشتی بر تغییرات وضعیت سر، کایفوزیس و لوردوزیس در دختران 14 تا 18 ساله (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 1
7 اثر یک برنامه تمرینی در منزل بر قدرت عضلات کمربند شانه زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 3
8 ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات عضلانی- اسکلتی معلمان به روش QEC و تاثیر ۸ هفته حرکات اصلاحی منتخب و مداخلات ارگونومی شغلی بر میزان مواجهه آن ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 5
9 ارزیابی استقامت عضلات مرکزی در زنان ورزشکار با بی ثباتی مزمن مچ پا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 1
10 Changes in IGF Axis and Some Binding Proteins in Postmenopausal Women with Breast Cancer after ۱۵ Weeks of Combined Exercise Training (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 91
11 Comparing the Effects of Simultaneous Eight-Week Stretching/Strengthening Trainings with Core Stability Exercises on the Flat Foot Deformity of 9 to 13 Year Old Female Students (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 1، شماره: 4
12 Comparison of the Effects of Vibration Technique and Resistive Exercise on Knee Pain and Proprioception in Patients with Chondromalacia Patellae (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 21، شماره: 5
13 Do the Health, Motion, Function, and Occupational Performance of Iranian Police Personnel Change with Hydrotherapy Exercises (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 2، شماره: 1
14 The Effect of Eight Weeks of Pilates Exercises on Dynamic Balance and Static in Patients with Spondylolysis (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 2
15 The Effect of Eight Weeks of Strength Training in the Water on the Pain and Muscle Strength in Postmenopausal Women with Knee Arthritis (دریافت مقاله) دوماهنامه بین المللی علوم کاربردی در تربیت بدنی دوره: 2، شماره: 1
16 The Effect of Systematic Corrective Exercises on the Ankle Proprioception in People with Functional Pronation Distortion Syndrome: A Randomized Controlled Clinical Trial Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 6
17 The Impact of EightWeeks Closed and Open Kinetic Chain Exercise on Ratio of the External to Internal Shoulder Rotator Muscles’ Strength in Top Swimmers (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 23، شماره: 4
18 پاسخ برخی از شاخصهای فشار اکسایشی و التهابی به یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت در اثر سازگاری ناشی از هشت هفته تمرین تداومی دویدن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 23
19 تاثیر 10 هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
20 تاثیر ۸ هفته تمرینات پیلاتس بر ناهنجاری های وضعیتی سطح ساجیتال ستون فقرات زنان بیمار قلبی بعد از عمل قلب باز (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 1
21 تاثیر ۸ هفته تمرینات مقاومتی-پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 7
22 تاثیر ۸ هفته تمرینات هوازی بر کیفیت زندگی و درد بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 3
23 تاثیر برنامه پیش گیری کننده آسیب هارمونی بر قدرت ایزومتریک عضلات مفصل زانو در فوتبالیست های مرد حرفه ای جوان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 4
24 تاثیر برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا +۱۱ بر قدرت ایزومتریک عضلات چهارسر و همسترینگ فوتبالیست های جوان حرفه ای ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 6
25 تاثیر برنامه تعادلی ستاره بر بازتوانی آسیب اسپرین مچ پا (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 1
26 تاثیر برنامه تمرینی ایروبیک و بازی درمانی گروهی بر تعادل کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 2
27 تاثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا +11 بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال نوجوان مرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 6، شماره: 15
28 تاثیر برنامه جامع گرمکردن + 11 فیفا بر آسیب، پیشگیری از آسیب و اجرای بازیکنان فوتبال (مقاله مروری روایتی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 9، شماره: 21
29 تاثیر پست بازیکنان مرد بسکتبال لیگ برتر ایران بر میزان بروز آسیب های ورزشی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 1، شماره: 1
30 تاثیر تمرینات اصلاحی با رویکرد جدید بر قدرت ایزومتریک افراد مبتلا به سندرم انحراف پرونیشن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 4
31 تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 8، شماره: 1
32 تاثیر تمرینات پیلاتس بر قدرت و کیفیت زندگی بیماران قلبی پس از عمل بای پس شریان کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 7، شماره: 2
33 تاثیر تمرینات ترکیبی (تعادلی و مقاومتی) بر تعادل، انعطاف پذیری و عملکرد حرکتی بیماران مرد مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 5، شماره: 14
34 تاثیر تمرینات ترکیبی بر رانش عصبی و قدرت عضلانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 11، شماره: 2
35 تاثیر تمرینات توانبخشی ورزشی جامع شخصی سازی شده بر تعادل ایستا و پویای زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با درجات مختلف ناتوانی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 3، شماره: 2
36 تاثیر تمرینات توانبخشی ورزشی شخصی سازی شده براساس سطوح مختلف ناتوانی بر آمادگی جسمانی و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 3، شماره: 1
37 تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر درد و عملکرد بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 1
38 تاثیر تمرینات جسمانی بر میزان فرسودگی شغلی پرستاران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 5
39 تاثیر تمرینات فرانکل با و بدون لباس فضایی بر خستگی و تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 3، شماره: 3
40 تاثیر تمرینات مقاومتی و تعادلی بر قدرت عضلانی بیماران مرد مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
41 تاثیر روش تمرین درمانی و ارگونومیک مبتنی بر فضای مجازی بر روی کاربران رایانه مبتلا به کمردرد (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 1
42 تاثیر مصرف اسید چرب امگا-3 به همراه تمرینات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
43 تاثیر هشت هفته تمرین با تخته تعادل بر متغیرهای عصبی عضلانی مچ پای دختران کاراته کار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 2
44 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر منتخبی از شاخص های آنتی اکسیدانی در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 19
45 تاثیر هشت هفته تمرین های اصلاحی بر اختلالات عضلانی– اسکلتی کارمندان زن شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 9، شماره: 1
46 تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر ناهنجاری های عضلانی - اسکلتی کارگران کارخانه لعابیران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
47 تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار معلمان شهر اصفهان با مداخله ارگونومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 5
48 تاثیر هشت هفته تمرینات یوگای خنده بر عملکرد حرکتی، تعادل و انعطاف پذیری بیماران مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 1
49 تاثیر هشت هفته تمرینات یوگای خنده بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 10، شماره: 2
50 تاثیر هشت هفته ورزش یوگای بر دامنه حرکتی مفصل شانه زنان مبتلا به سرطان سینه ماستکتومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 5، شماره: 1
51 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به پوکی استخوان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 4
52 تاثیرمصرف مکمل کراتین بربرخی شاخص های عملکردی بازیکنان جوان فوتبال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 7
53 تأثیر تمرینات آی‌چی و تای‌چی بر عملکرد حرکتی، تعادل عملکردی و ترس از افتادن در مبتلایان به استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 6
54 شناسایی و تعیین تاثیر برخی ریسک فاکتورهای درونی و برونی بر میزان شیوع آسیب لیگامنت متقاطع قدامی فوتبالیست های حرفه ای دنیا (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 1
55 عوامل موثر بر قضاوت داوران لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
56 غربالگری عملکرد حرکتی دانشجویان آموزشکده فنی شهرکرد جهت پیشگیری از آسیب های ورزشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 4
57 مقایسه اثر تقویت عضلات دور کننده و چرخاننده خارجی مفصل ران با عضلات چهارسر در بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 2
58 مقایسه اثر تمرینات با تخته تعادل و پیلاتس و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 14، شماره: 1
59 مقایسه اثر دو روش توانبخشی سنتی و لباس فضایی بر حس عمقی افراد مبتلا به کشیدگی رباط خارجی مچ پا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 1
60 مقایسه اثر سه روش تمرینات ترکیبی بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 10
61 مقایسه اثرات مصرف مکمل های آجوگا و ارتومول - تندو بر شاخص های آسیب عضلانی و متغیر های زیست حرکتی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 14، شماره: 34
62 مقایسه تاثیر 10 هفته تمرینات اصلاحی مرسوم و تمرینات اصلاحی با دستگاه ویبریشن تمام بدن بر سندرم متقاطع فوقانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 8، شماره: 20
63 مقایسه تاثیر تمرینات قدرتی عضلات دورکننده و چرخاننده خارجی هیپ و تمرینات تعادلی بر درد و عملکرد افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 10
64 مقایسه تاثیر تمرینات منتخب TRX و ایروفیتنس بر تعادل و حس عمقی بیماران مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 30، شماره: 1
65 مقایسه تاثیر زمان روز بر عملکرد تعادلی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 5، شماره: 1
66 مقایسه تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی مقاومتی، تعادلی و ترکیبی (مقاومتی- تعادلی) بر تعادل، راه رفتن و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مداخله پیش آزمون- پس آزمون (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 6
67 مقایسه تأثیر برنامه تمرینی ایروبیک و بازی‌ درمانی بر مهارت ‌های هماهنگی و چابکی کودکان مبتلا به اختلال ‏نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 3
68 مقایسه دو نوع فعالیت بدنی در آب و خشکی بر فاکتورهای مرتبط با سلامت زنان سالمند (۶۰ تا ۷۵ ساله) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 4
69 نیمرخ ناهنجاریهای بدنی (استخوانی) ورزشکاران پرورش اندام (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adjuvant Endocrine Therapy and Breast Cancer (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 آسیبهای بسکتبال بانوان شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 اثر خستگی حاصل از مسابقه فوتبال بر حس عمقی غیر فعال زانو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 اثر سه روش کینزیوتیپینگ عملکردی، مکانیکی و لیگامانی بر تعادل پویا و توان انفجاری والیبالیست های دارای بی ثباتی مزمن مچ پا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
5 اثر سیکل عادت ماهیانه بر کورتیزول بزاقی به دنبال یک فعالیت بیشینه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
6 ارتباط سابقه ی ورزشی با زانوی پرانتزی در بازیکنان فوتبالیست نوجوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
7 ارزیابی انحناهای ستون فقرات ورزشکاران تنیس روز میز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 استعدادیابی بازیکنان نخبه فوتبال براساس تاریخ تولد آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
9 استعدادیابی فوتبالیست های نخبه زن ایرانی بر پایه شاخص های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
10 Comparing the effect of square stepping exercise with resistance training on Brain-derived neurotrophic factor in elderly woman (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
11 بررسی تاثیر مکمل کراتین بر عملکرد سرعتی و مهارتی بازیکنان جوان فوتبال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
12 بررسی تعادل و راه رفتن کودکان و نوجوانان فلج مغزی اسپاستیک دایپلژی بعد از یک دوره تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی در آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
13 تاثیر 6 ماه تمرینات اصلاحی بر بافت نرم اطراف مندیبل در کودکان مبتلا به عقب ماندگی اسکلتی مندیبل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
14 تاثیر 8 هفته برنامه تمرینی عضلات ثبات مرکزی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با عملکرد اسکیتبازان سرعت حرفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
15 تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل فوتبالیست های نخبه مرد مبتلا به زانوی پرانتزی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
16 تاثیر تمرینات تعادلی و تمرینات قدرتی بر تعادل پویا و حس عمقی بیماران مبتلا به سندرم پتلافمورال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
17 تاثیر مصرف مکمل زینکو تمرینات کاراته بر اینترلوکین -6 ورزشکاران نخبه مرد کاراته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
18 تاثیر یک دوره تمرین توانبخشی ورزشی جامع برسرعت راه رفتن زنان مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
19 تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی- پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم مواد معدنی استخوان در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
20 تعیین رابطه بین راستای ستون فقرات با تعادل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
21 شیوع سنجی آسیب های کریکت در بازیکنان حرفه ای زن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
22 مدل بومی مراکز تندرستی کودک جیم جیم و ارتباط آن با توسعه سواد بدنی (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
23 مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی با و بدون تمرین در آب بر تعادل پویای زنان مبتلا به کمردرد مزمن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
24 مقایسه اثر هشت هفته تمرینات ثباتی و تنفس بازدمی بر میزان ناتوانی افراد مبتلا به سندرم اکستنشن کمری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی
25 مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر تعادل و الگوی راه رفتن بیماران مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
26 مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر تعادل و الگوی راهرفتن سالمندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
27 مقایسه تاثیر تمرینات فرانکل با و بدون لباس فضایی بر خستگی و تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
28 مقایسه تاثیر تمرینات قدرتی عضلات چهارسر رانی و تمرینات کششی عضلات پلانتار فلکسور مچ پا بر قدرت، دامنه حرکتی و درد بیماران زن مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
29 مقایسه سلامت روحی و جسمی قبل و بعد از یک دوره تمرینات ثباتی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
30 مقایسه هشت هفته تمرینات بازآوری پاسچرال با تمرینات ثباتی بر عملکرد تنفسی بیماران مبتلا به سندرم اکستنشن کمری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
31 میزان شیوع و مکانیسم ایجاد آسیب های حاد تکواندو کاران مرد نخبه ایرانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
32 نیمرخ آسیب های اسکی بازان آلپاین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
33 نیمرخ ناهنجاری های بدنی ورزشکاران تنیس روی میز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی