پروفسور محمدحسین بهشتی

پروفسور محمدحسین بهشتی استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پروفسور محمدحسین بهشتی

Prof. Mohammad Hosain Beheshty

استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ترکیب درصد و نوع رزین فنولی بر خواص مکانیکی و شکل شناسی نانو کامپوزیت های رزین فنولی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 6
2 اثر چگالی لایه میانی اسفنج پلی یورتان سخت برخواص خمشی و فشاری دیواره های ساندویچی با جداره های اپوکسی -شیشه (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 1
3 اثر عامل ایجاد اتصال عرضی در چسب های آکریلی ساختاری دوجزئی بر پایه متیل متاکریلات (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 34، شماره: 6
4 اثر فرایندهای پخت همزمان وجداگانه برخواص ساختارهای ساندویچی فنولی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 3
5 اثر لاستیک مایع CTBN و عامل پخت دی آمین انعطاف پذیر بر خواص پیش آغشته های اپوکسی- شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 5، شماره: 1
6 اثر نانو خاک رس بر شکل شناسی،خواص مکانیکی و جذب آب نانو کامپوزیت های برپایه رزین وینیل استر (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 2
7 اثر نوع آغازگر بر پخت گرمایی رزین های پلی استر سیرنشده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 5
8 اثر نوع و مقدار شتاب‌دهنده بر واکنش‌پذیری و رفتار پخت سامانه اپوکسی-دی‌سیان‌دی‌آمید-شتاب‌دهنده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 33، شماره: 4
9 اثر وزن مولکولی پلی وینیل استات بر جمع شدگی حجمی رزین پلی استر سیرنشده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 3
10 اسفنجهای ساختاری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 5، شماره: 1
11 بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه-تاب شیشه و پلی استر برخواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 1
12 بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنج های سخت پلی یورتانی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 1
13 بررسی پخت محیطی رزین های فنولی و کامپوزیت های آن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 4
14 بررسی تجربی خواص خمشی چندلایه‌‌ای‌های آلومینیم-الیاف کنف (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 33، شماره: 4
15 بهینه سازی پخت رزین های فنولی تقویت شده با الیاف پنبه نسوز (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 17، شماره: 5
16 سینتیک تخریب گرمایی رزین های فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 15، شماره: 4
17 علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 4، شماره: 1
18 مروری بر ترکیبات بازدارنده شعله برای رزین های اپوکسی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 34، شماره: 1
19 مروری بر عوامل پخت تاخیری-گرمایی رزین اپوکسی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 31، شماره: 5
20 مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 10، شماره: 2
21 مطالعه اثر عوامل جفت شونده سیلانی بر کامپوزیت های فنولی تقویت شده با الیاف شیشه (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 7، شماره: 2
22 مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده ان با الیاف سیلیکا (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 2
23 مطالعه مقایسه ای مقاومت گرمایی، اشتعال پذیری و خواص مکانیکی رزین های پلی استر غیراشباع و اپوکسی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر رقیقکننده اکسیران 2- متیل 2،2 - دیمتیل اکتانات بر خواص رزین اپوکسی نووالاک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 اثررقیق کننده 1و4بوتان دی ال دی گلیسیدیل اتربرخواص رزین اپوکسی نووالاک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 Effect of Aliphatic Amine/Dicy ratios on mechanical properties of DGEBA based Epoxy Resins (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 Effect of CTBN Liquid Rubber concentration on mechanical properties of Dicy-Cured DGEBA based Epoxy Resins (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
5 Effect of encapsulated curing agent on viscosity of the liquid epoxy system (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 Effect of solvent type on microencapsulation of 1-methylimidazole curing agent by solid epoxy shell (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
7 Evolution of heat resistance and flammability of unsaturated polyesters and epoxy resins (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
8 Microencapsulation of 2-methylimidazole Epoxy Curing Agent by Solvent Evaporation Method (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
9 Novel, high performance latent co-curing agent based on amine adducts for epoxy/DICY one-pot system (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
10 SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THERMOSET PREPREGS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت
11 Solid epoxy resin masterbatch containing curing agent (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
12 Structure-Property Relationships in Anhydride-Cured Epoxy Resins (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
13 Structure-Property Relationships in Dicyandiamide-Cured Epoxy Resins (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
14 The effect of alumina nanoparticles addition on the mechanical properties of glass fiber reinforced epoxy composites (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
15 The effect of alumina nanoparticles addition on the Shear and Thermal propertiesof glass fiber reinforced epoxy composites (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
16 The effect of mental workload on occupational accidents in nurses (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
17 The effect of multiwall carbon nanotube on carbon fiber-reinforced epoxy properties (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
18 The shear properties of carbon fiberreinforced epoxy compositescontaining carboxyl-functionalized multi-walled carbon nanotube (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
19 Toughening of Dicy-Cured DGEBA based Epoxy Resins by using PEG (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
20 بررسی اثر وزن مولکولی کاهنده جمع شدگی بر روی میزان جمع شدگی حجمی یک پلی استر غیر اشباع (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 بررسی اثرپاراتولوئن سولفونیک اسید درکاهش دمای پخت رزینهای فنولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
22 بررسی ارتباط بین بارکاری و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس شهر گناباد و تربت حیدریه در سال95 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
23 بررسی تاثیر پارامترهای موثر با هدف کمینه سازی زبری سطح در سنگزنی کامپوزیت های کربن- اپوکسی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
24 بررسی تاثیرریسک اطلاعات برهزینه سرمایه شرکتها دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
25 بررسی علل حوادث شغلی ثبت شده در اداره کار شهر قاین با نمودار پارتو (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان
26 بررسی علل حوادث شغلی ثبت شده در اداره کار شهر قاین با نمودار پارتو در سال های 1392-1395 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
27 بررسی نقش افزودنی ها در آمیزه های لاستیک نیتریل با میزان رزین فنلی بالا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی لاستیک
28 بهینه سازی ساختارهای ساندویچی بکار رفته در صنعت هوافضا (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 تاثیر رقیق کننده واکنشده بر خواص رزین اپوکسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 تاثیررقیق کننده واکنش ده 1و4بوتان دی گلیسیدیل اتربرخواص رزین اپوکسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
31 مدلسازی پیامدهای انفجار، اشتعال و نشت گاز در انواع کپسول های خانگی حاوی گازLPG (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری