دکتر عبدالحسین خسروپناه

دکتر عبدالحسین خسروپناه استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

دکتر عبدالحسین خسروپناه

Dr. abdol hossein khosro panah

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی فلسفه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 19
2 آیا خط‏مشی‏گذاری عمومی، نیازمند یافتن محور مشترکی بین ابعاد مختلف دانشی مسائل و خط‏مشی‏ها است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 1
3 ارائه راهبردهای تحول در حوزه آزاداندیشی مبتنی بر تحلیل بیانات مقام معظم رهبری و آسیب شناسی وضعیت موجود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 20، شماره: 69
4 ارزیابی و نقد نوآوری های شاه ولی الله دهلوی در حوزه خلافت و امامت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 91
5 از رئالیزم انتقادی تا علم دینی بررسی و نقد آرای عماد افروغ در باب علم دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 2
6 اسفار اربعه از منظر رفیعی قزوینی و جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
7 اسلامی سازی «اصل آزادی قراردادی» با تاکید بر مبانی قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 25، شماره: 87
8 الگوی علم شناسی منطقی و هویت اجتماعی دانشهای مدون (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 15، شماره: 4
9 Ethics in Freud’s Theory and Its Comparison With Ethics From the Perspective of Islam (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 9، شماره: 1
10 برآیند جایگزینی مبانی اسلامی در نظریه ی نظام جهانی والرشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 3
11 بررسی تطبیقی مبانی نظریه ایجاد دانش با استفاده از فرایند تبدیل دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 25
12 بررسی تطبیقی هرمنوتیک ملاصدرا و گادامر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 4، شماره: 7
13 بررسی صدور عبارت «ا لست اولی بکم من انفسکم» در خطبه غدیر از منابع اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 11، شماره: 1
14 بررسی فقهی قرارداد جعاله موازی و وکالتی در تعمیر خانه و احداث راه و ساختمان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 29، شماره: 111
15 بررسی مبانی انسان شناختی علوم انسانی غربی و اقتضائات روش شناختی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 23، شماره: 79
16 بررسی نسبت فطرت بشری با نظام تکنیکیبررسی نسبت فطرت بشری با نظام تکنیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 61
17 پدیدارشناسی تکفیر گرایی و ارزیابی امنیتی آن (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 4، شماره: 14
18 پیشنهاد الگوی حکمی– اجتهادی برای مطالعات بین رشته ای علوم سلامت و متون اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 4، شماره: 1
19 تاملی بر منش رهبری امام علی(ع) به استناد سیره حضرت در نهج البلاغه و تطبیق آن با مبانی فکری رهبری در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 17
20 تبیین مبانی انسان شناختی در قرآن کریم و کاربست آن در تحول علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 23، شماره: 81
21 تبیین مفهوم مراقبت در متون اسلامی و تفاوت آن با مفهوم مراقبت در تئوری های مراقبتی پرستاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 9، شماره: 3
22 تبیین و تحلیل علم قدسی در سنت گرایی دکترنصر (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 67
23 تبیین و تحلیل ماهیت از منظر قیصری و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 13
24 تبیین و تحلیل نظریه اسلامی سازی معرفت از دیدگاه فاروقی و علوانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 50
25 تبیین و تحلیل نظریه دانش ولایی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 18، شماره: 71
26 تبیین و تحلیل نقش حس و تجربه در مراحل شناخت تصدیقی و قضیه ای در نگاه صدرالمتالهین ر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 10، شماره: 21
27 تحلیل و ارزیابی اندیشه های شاه ولی الله دهلوی درباره نبوت پیامبر(ص) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 16
28 تحلیل و بررسی دیدگاه نقیب العطاس درباره اسلامی سازی علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 59
29 ترابط عقل و دین و تاثیر آن بر فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 23
30 چیستی حکمت در قرآن، روایات و فلسفه (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 28، شماره: 2
31 چیستی فلسفه علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 12، شماره: 2
32 چیستی و گسترهٴ علم دینی از نظرگاه آیت الله جوادی آملی؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 2، شماره: 4
33 حقیقت یقین در حکمت و شریعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 2، شماره: 6
34 در تکاپوی یکپارچگی در نظام خطمشی گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط مشی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 1
35 درآمدی بر الگوی حکمی و اجتهادی علوم اجتماعی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
36 رابطه دین و اخلاق در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 1، شماره: 1
37 سازمان عادل (واکاوی عدالت سازمانی در پرتو قرآن و روایات) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 10
38 طراحی الگوی جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 7
39 طراحی الگوی رهبری اثربخش سازمانی به استناد سیره پیامبر اسلام(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 17، شماره: 64
40 عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 2
41 علوم انسانی: چیستی، ساحتها و فرایندهای تحول در آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
42 فلسفه تربیت بدنی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 4
43 کاربست تحلیلی مبانی انسان شناختی قرآنی در نظریه قرار اجتماعی توماس هابز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 84
44 گستره و روش شناسی فقه الاجتماع (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 101
45 ماهیت انسان در نظریه فروید و نقد آن از دیدگاه انسان شناختی امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 26، شماره: 90
46 مبانی حکمی علم دینی از دیدگاه محمدنقیب العطاس (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 9، شماره: 34
47 مبانی فلسفی- حکمی صنعت (با تاکید بر آرای فلاسفه اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 10، شماره: 20
48 مبانی و اصول حکمی ـ قرآنی انتظار از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه مهدوی دوره: 1، شماره: 1
49 مدگرایی به عنوان یکی از پیامدهای سبک زندگی غربی و آنتولوژی آن در اندیشه توریستین وبلن (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت دانش اسلامی دوره: 2، شماره: 3
50 نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری و طرح ریزی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 36
51 نظریه اسلامی پیشرفت تربیتی بر اساس مبانی انسان شناختی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 37
52 نظریه اسلامی پیشرفت سیاسی بر اساس مبانی انسان شناختی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 25، شماره: 86
53 نظریه دیده بانی روشی برای کشف علوم میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
54 نقد دیدگاه تفسیری محمد مجتهد شبستری (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 1
55 نقد روش شناسی تاریخ تفکر تشیع در کتاب مکتب در فرایند تکامل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 20، شماره: 67
56 نقد محتوایی احادیث ناظر به جنین شناسی، با تاکید بر مصداق شناسی ترابط علم و دین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 84
57 ویژگی های اخلاقی خواص جامعه اسلامی از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 60
58 هدف گذاری رئالیستی تحقیقات اجتماعی با ملاحظه ارزش های اسلامی و زمینه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 32
59 هندسه علوم حدیث با تاکید بر تاسیس «فلسفه حدیث» به مثابه دانش نوین (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 8، شماره: 15
60 یقین شناسی در عرفان ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رساله های علوم انسانی اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
2 بررسی نظریه انسان سازمانی مک گریگور با روش الگوی حِکمی- اجتهادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی