دکتر میترا جوان

دکتر میترا جوان دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی

دکتر میترا جوان

Dr. Mitra Javan

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنگ شدگی مقطع ناشی از آبشکن در قوس بر الگوی جریان با نرم افزار FLOW-۳D (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
2 اثرات تغییر در شرایط هیدرولوژیکی بر روی کیفیت آب مخزن سد ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
3 ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‎بینی اکسیژن محلول و فسفر کل در حوضه آبریز سد ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
4 ارزیابی مدیریت منابع آب در حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 32
5 اولویت بندی پارامترهای موثر بر هزینه های توزیع خرید تصفیه و نگهداری تاسیسات آب مطالعه موردی شرکت های آبفای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 109
6 بررسی اثر آبگیری انتخابی و کاهش شوری ورودی بر نمودارهای توزیع شوری در مخزن سد پانزده خرداد (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 22
7 بررسی اندرکنش میدان متوسط جریان اطراف عرشه پل مستغرق با بستر کانال و سطح آزاد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
8 بررسی تاثیر ضریب شکل مخزن بر امواج ناشی از شکست سد با استفاده از روش های پرش قورباغه و لکس در مختصات منحنی الخط (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
9 بررسی عددی اثر عرض شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه پل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
10 تاثیر عمق آب پایین دست بر مشخصات پرش هیدرولیکی در امتداد سرریز جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
11 تاثیر مشخصات هندسی ناپیوستگی ها بر رفتار هیدرولیکی و نشت آب از تکیه گاه های سنگی سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 1
12 شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد بر مبنای حل عددی معادلات آب های کم عمق در مختصات منحنی الخط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 46، شماره: 1
13 شبیه سازی عددی جریان آشفته با سطح آزاد در کانال دارای سرریز جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
14 شبیه سازی عددی غلظت هوا در جریان غیر ریزشی روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 12
15 شبیه سازی عددی لایه بندی حرارتی در مخزن سد پانزده خرداد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
16 مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایه پل با هندسه مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
17 مقایسه توابع هدف مختلف در تخمین فراسنج های بهینه ماسکینگام خطی و غیر خطی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 20
18 مقایسه روش های اختلاطی و حجم سیال برای شبیه سازی عددی اختلاط آب و هوا در جریان غیرریزشی روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
19 هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 2
20 یادداشت تحقیقاتی بررسی عددی اثر نسبت شعاع انحنا به عرض بر الگوی جریان در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اعمال سیاست های مدیریتی بر تامین نیازهای کشاورزی وزیست محیطی(مطالعه موردی:سدهای حوضه گاماسیاب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
2 اثر نسبت دبی آبگیری بر میدان جریان و سطح آزاد در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثر هوادهی بر الگو و مشخصات جریان در فلیپ باکت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی رویکردهای مدیریتی دربهره برداری سیستمی منابع آب در حوضه آبریز گاماسیاب (مطالعه موردی:سدهای کبوتر لانه وجامیشان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
5 استفاده از شبیه سازWEAP به منظور ارزیابی تامین نیازهای کشاورزی وزیست محیطی مطالعه موردی: سدهای حوضه گاماسیاب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
6 الگوی جریان در تقاطعات T شکل با مقاطع عرضی ذوزنقه ایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی اثر سد وحدت بر رژیم آبدهی رودخانه قشلاق در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
8 بررسی اثر عرض کانال بر میدان جریان پرش هیدرولیکی مستغرق (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 بررسی تاثیر ارتفاع تاج سرریز بر خصوصیات پرش هیدرولیکی تشکیل شده در کانالهای روباز (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
10 بررسی تاثیر زمان تمرکز حوضه بر مدلسازی منحنی دبی–اشل در ایستگاه آب سنجی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) (مطالعه موردی: رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی تاثیر ضریب تخلخل رسوبات ته نشین شده بررسوبگذاری ناشی از جریانهای چگالی گل آلود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 بررسی تأثیر گردگوشه بودن لبه تاج سرریز لبه پهن بر میدان جریان و سطح آزاد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی دو بعدی الگوی جریان رویه ای برروی سرریزپله کانی لبه داربا استفاده از نرم افزارFLOW 3D (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی عددی اثر فرود بالا دست بر الگو و مشخصات جریان در لبه ی شیب شکن قائم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی عددی اثرزبری برالگوی جریان درقوس 90درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 بررسی عددی اثرسرعت بالا دست سرریزجانبی مستطیلی لبه تیز بر الگو و مشخصات جریان درکانال اصلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی عددی سرعت و فشار در حوضچه آرامش سرریز پلکانی لبه دار با استفاده از نرم افزار FLOW 3D (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی عددی مشخصات جریان بر روی تاج سرریز جانبی مستطیلی شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 تاثیر تغییرات نسبت بال به جان آبشکن T شکل بر الگوی جریان در خم 90 درجه تحت حضور آبشکن محافظ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 تخمین پارامترهای روش ماسکینگام خطی با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
21 تعیین ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی در جریان فوق بحرانی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 روش همبسته FEM-CFD برای ارزیابی تاثیر اسلاشینگ سطح آزاد بر روی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره مدور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
23 شبیه سازی سه بعدی و بررسی عددی سرعت و اتلاف انرژی بر روی سرریز پلکانی لبه دار با استفاده از نرم افزارFLOW 3D (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 شبیه سازی عددی الگوی جریان اطراف گروه پایه پل های دوتایی با نرم افزارFLOW-3D (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 شبیه سازی عددی الگوی جریان در قوس 90 درجه با استفاده از نرم افزارFLOW-3D (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 شبیه سازی عددی پروفیل سطح آزاد آب روی سرریزهای لبه پهن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
27 شبیه سازی عددی جت دیواره ای با شکل بستر مقعر و زبر با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 شبیه سازی عددی جت های دیواره ای صفحه ای آشفته درآبهای کم عمق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 شبیه سازی عددی جریان اطراف تک آبشکن مستغرق در کانال مستقیم شیبدار با استفاده از نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 شبیه سازی عددی جریان اطراف عرشه پلهای مستغرق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 شبیه سازی عددی جریان غیر ریزشی روی سرریزهای پلکانی با استفاده ازمدلهای آشفتگی مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
32 شبیه سازی عددی جریانهای چگالی گل آلود در اطراف موانع (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
33 شبیه سازی عددی عملکرد زهکشها در پایدارسازی شیروانیها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
34 شبیه سازی عددی میدان جریان در اطراف رئزنه ی جانبی مستطیلی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 شبیه سازی عددی میدان جریان در کانالهای لایروبی شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
36 شبیه سازی لایه بندی حرارتی درمخزن سد ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
37 شبیه سازی مدیریت منابع و مصارف آب با استفاده از مدل ویپ (مطالعه موردی: سدهای قشلاق و جامیشان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
38 کاربرد نرم افزار FLOW-3D در بررسی تاثیر طول سرریز جانبی بر مشخصات جریان در کانالهای روباز (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
39 کاربرد نرم افزار FLOW-3D در شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی در امتداد سرریزهای جانبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
40 کالیبراسیون مدل عددی CE-QUAL-W2 مطالعه موردی مخزن سد پانزده خرداد (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
41 مدل مدیریتی آب در حوضه سد آناهیتا استان کرمانشاه با استفاده از نرمافزار WEAP (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 مدل مدیریتی حوزه سیروان استان کردستان با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی: سد ژاوه) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
43 مدلسازی دستگاه هوادهی زیر لایه در مخزن سد ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
44 مطالعه عددی اثرات ارتفاع تاج سرریزجانبی لبه تیز بر الگو و مشخصات جریان درکانال اصلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 مطالعه عددی غلظت هوای موجود در جریان انتقالی روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 مطالعه ی عددی و پیش بینی سرعت جریان با استفاده از نرم افزار Flow3d و شبکه ی عصبی مصنوعی (ANN-MLP) در سرریز پلکانی لبه دار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
47 مقایسه مدل های VOF و Mixture در شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی مستغرق پایین دست دریچه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 مقایسه مدلهای آشفتگی در شبیه سازی سطح آزاد و جریان اطراف عرشه پلهای مستغرق درجریانهای با عدد فرود بالا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
49 مقایسه مدلهای آشفتگی دو معادله ای درشبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی مستغرق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 مقایسه مدلهای آشفتگی مختلف جهت شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی در پایین دست دریچه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 مقایسه مدلهای VOF و Mixture در شبیه سازی جریان ریزشی روی سرریز های پلکانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 مقایسه مدلهای تقریبی و اجزای محدود در موقعیت خط نشت آزاد مطالعه موردی سد خاکی شیان اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 مقایسه مدلهای چند فازی در شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی پایین دست دریچه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
54 واسنجی ضریب تخلیه سرریز تاج نیمدایرهای در مدل Flow 3D با استفاده از دادههای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور