دکتر فاطمه یزدیان

دکتر فاطمه یزدیان دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر فاطمه یزدیان

Dr. Fatemeh Yazdian

دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Anticancer and Apoptotic Effects of Ectoine and Hydroxyectoine on Non-Small Cell Lung Cancer cells: An in-vitro Investigation (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سرطان دوره: 3، شماره: 2
2 ارزیابی اثر مهار کنندگی نانوذره اکسیدروی بیوسنتتیک بر بیان ژنهای افلاکس پمپ (AdeA, AdeC) در سویه های بالینی Acinetobacter baumannii (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 10، شماره: 1
3 ارزیابی اثر نانوساختار طلا بر میزان تولید بیوسورفکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 16، شماره: 2
4 ارزیابی تاثیر نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی بر بیان ژن gtf در استرپتوکوکوس موتانس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 16، شماره: 2
5 ارزیابی تاثیر نانوکامپوزیت مبتنی بر کربن کوانتوم دات حاوی زنیان بر بیان ژن gtf در استرپتوکوکوس موتانس (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 12، شماره: 48
6 ارزیابی تاثیر نانوکامپوزیت مبتنی بر نانوذرات مغناطیسی در ترمیم زخم (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 13، شماره: 52
7 ارزیابی حذف زیستی نیترات توسط تیوباسیلوس دنیتریفیکانس در حضور نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربن کوانتوم دات (CQD-Fe۰) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 16، شماره: 2
8 افزایش تولید نایسین در بیوراکتور با کشت همزمان Lactococcus lactis و Yarrowia lipolytica (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 4
9 Effect of Metal Nanoparticles on Biological Denitrification Process: A Review (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 3، شماره: 1
10 Removal of lead and cadmium with an optimized composite of expanded graphite/g-C۳N۴/phenylenediamine (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 2
11 بررسی بیان آنزیم رامنوزیل ترانسفراز در مسیر تولید بیوسورفکتانت باکتری سودوموناس آئروژینوزا درحضور نانوساختار آهن برپایه SDS (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 13، شماره: 49
12 بررسی مکانیسم مولکولی نیترات زدایی زیستی توسط تیوباسیلوس دنیتریفیکانس در حضور نانوساختار فلزی در بیوراکتور (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 13، شماره: 51
13 بهینه سازی نیترات زدایی زیستی با بهره گیری از نانوساختارهای گرافنی پایه آلومینیوم و کلسیم در بیوراکتور (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 13، شماره: 50
14 تأثیر عصاره خام چوب بلوط در افزایش خاصیت آنتی‌اکسیدانی قارچ Lentinula edodes (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 9، شماره: 35
15 تولید نانو ذرات زیست تجزیه پذیر از موسیلاژهای گیاهی و بررسی اثر کاربرد آنها بصورت پوشش خوراکی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 2
16 جداسازی باکتری بومی گرمادوست Bacillus thermoamylovorans گوگردزدا و بهینه سازی محیط کشت (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 5
17 شبیه سازی دینامیک مولکولی برهمکنش داروی ضد سرطان پاکلیتاکسل با غشای سلولی: بررسی تغییرات انرژی واندروالسی و فاصله مرکز جرم (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 17، شماره: 57
18 شبیه سازی و بررسی عملکرد پارامترهای مختلف سنسور مبتنی بر غشای سیلیکونی جهت تشخیص متان محلول در فرآیند تخمیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 17، شماره: 58
19 مقایسه اثرهای MNPs عاملدار شده با سیلیکای مزوپور و L-لیزین (NH۲-Si@Fe۳O۴) بر تغییرهای ساختاری پروتئین لیزوزیم سفیده تخم مرغ (HEWL) (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 12، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study on the Gas Phase Biosensors with Immobilized Enzymes for Analysis ofthe Gaseous Compounds (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
2 Analysis of Liposomal Structure as a Scaffold for Delivery of Curcumin to Lung (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
3 اثر سینرژیک میکروب تیوباسیلوس دنیتریفیکانس و نانوذره آهن در کاهش نیترات آب (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
4 ارزیابی بیان پروتئین در مسیر تولید بیوسورفکتانت از سودوموناس آئروژینوزا در حضور نانوساختار آهن برپایه SDS به روش وسترن بلات (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
5 افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی قارچ Lentinula Edodes توسط چوب بلوط (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
6 Biodesulfurization of Refractory Organic Sulfur Compounds in Fossil Fuels by Bacterial Cells- Coated with Magnetite Nanoparticles (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
7 Denitrification of Nitrate – contaminated water using Fe0- starch nanoparticle (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
8 Deposition of Gold nanoparticles on a chemically modified glass surface due to Immobilization of Biomolecules (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
9 Design and Characterization of Biocompatible Polymer, PMBN, as a New Carrier for Drug Delivery Systems (DDS) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
10 Different engineering techniques of gas oil biodesulfurization (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
11 Effect of Chitosan nanoparticle on biofilm degradation (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 Investigating Kinetics of Insulin Release in Bioartificial Pancreas in the Form of Reactions on Surface Kinetics (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
13 Investigation of kinematic parameters during biodemetallization of light crude oil (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
14 Nano-Graphene Oxide: Advances and Applications inDelivery of Anticancer Drugs (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
15 Natural Pigment Production by Fungi (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
16 Nutrient Values of Produced Single Cell Protein from Natural Gas (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 Optimization of Monascus purpureus Antioxidant Activity: Based on Statistical Analysis (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
18 PMBN as an Anionic Polymer, a Desirable Choice for Cancer Treatment (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
19 Quercetin Delivery with a Nanocarrier Based on Fe۲O۳/Chitosan/Montmorillonite (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
20 Radial flow bioreactors for expansion of cells: emphasis on kinetic models (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
21 Removal of heavy metal from aqueous solution using multi-walled carbon nanotubes (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
22 Study of immobilized and free Thiobacillus thioparus capability for detection of hydrogen sulfide (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
23 Synthesis of Temozolomide-Loaded PHB-PEI Nanoparticles for In-Vitro Drug Release (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
24 Synthesize of Carbon Quantum Dot Scaffold for the Use in Tissue Engineering (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
25 The Effect of Magnetic Nanoparticles on Ectoine Production (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
26 The Effect of Silk Fibroin Nanocomposite on Antibacterial Study of a Wound Dressing (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآوانه در زمینه علوم ، مهندسی و تکنولوژی
27 The Effect of Using Carbon Quantum Dot on Wound Healing (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی
28 The Effect of Using Multiple Wall Carbon Nanotubes in Biodesulfurization (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
29 باید و نبایدهای علم ژنتیک از دیدگاه اخلاق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 برآورد اقتصادی تولید و کاربرد پلیمر PHB در صنعت بسته بندی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
31 بررسی آماری اثر ترکیب گوگردی بر عملکرد میکروارگانیسم تثبیت شده برمبنای تغییرات pH (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 بررسی بازده گوگردزدایی زیستی و بهبود آن با استفاده از هیبرید مونت موریلونیت/ کربن نیترید گرافیتی در بیوراکتور (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
33 بررسی بهینه سازی تولید بیو پلیمر(گاما-پلی گلوتامیک اسید) در صنعت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
34 بررسی عملکرد نانوبیوسورفکتانت در روان سازی لجن نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
35 بررسی مسیر ژنتیکی تولید گنودریک اسید از قارچ گنودرما لوسیدوم به عنوان کارخانه زیستی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 بررسی میزان مصرف اکسیژن توسط باکتری تثبیت شده ی تیوباسیلوس تیوپاروسدربستر سدیم آلژینات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 بررسی و مقایسه ی اثرترکیب گوگردی برعملکرد سه باکتری تیوباسیلوس تیوپرس، اسیدیتیوباسیلوس تیواکسیدانس و اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 بهینه سازی اصلاح سطح داربست پلی کاپرولاکتون به روش هیدرولیز قلیایی در درمان بیماری های سبکیه بر اساس سیستم فازی و مقایسه با روش پاسخ سطح (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
39 بهینه سازی امولسان تولیدی از باکتری اسنیتوباکترکاکلکواستیکوس با استفاده از طرح آماری نقطه میانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
40 بهینه سازی شرایط عملیاتی تولید بیوسورفکتانت سورفکتین با استفاده از روش پاسخ سطح (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 بیوتکنولوژی ریزسازوارهها و تکنولوژی انتخاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
42 بیوراکتورهای تولید پلی هیدروکسی بوتیرات از گاز طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
43 پلیمرهای زیست تخریب پذیر پلی هیدروکسی آلکانوآت جهت کاربرد در بسته بندی غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
44 تاثیر استفاده از نانوذرات در بهبود حذف زیستی گوگرد از نفت خام و جداسازی بیوکاتالیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
45 تولید پروتئین تک یاخته از گاز طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 جذب زیستی فلز سنگین کادمیوم توسط بیومس قارچ گانودرما لوسیدیوم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 خالص سازی بیوسورفکتانت رامنولیپیدی توسط نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن سنتز شده به روش هم رسوبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 روش های تولید و کاربرد آنتی بادی های مونوکلونال (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
49 ساخت پوشش زخم مبتنی بر نانو ساختار کربنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
50 ساخت کامپوزیت مبتنی بر آرژنین به عنوان پوشش ضدزخم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
51 سلولز میکروبی؛ نانوساختار قابل کاربرد در مهندسی پزشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
52 طراحی خشک کن پایلوت تولیدTAED (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 قارچ دارویی بومی: بررسی و بهینه سازی پارامترهایی موثربررشدگنودرما لوسیدوم باهدف تولید متابولیت دارویی ضدسرطان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
54 کاربرد فناوری نانو در افزایش سرعت گوگردزدایی زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
55 کاربرد فناوری نانو دربهبود کیفیت نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
56 کاربرد مزوپورس سیلیکای عامل دار در فرایند تخلیص (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
57 کاهش ویسکوزیته لجن نفتی با استفاده از سویه باکتریایی Pseudomonas aeruginosa (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
58 گنودریک اسید، متابولیت ارزشمند قارچ دارویی گنودرما لوسیدوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
59 گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط میکروارگانیسم رودوکوکوس اریتروپولیس در زمان حضور و عدم حضور مونت موریلونیت/ کربن نیترید گرافیتی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
60 مباوی اخلاق در ژن درمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
61 مدل سازی بیوراکتور حلقه خارجی برای تولید زیست توده از متان و بررسی اثر سرعت فازها و تغییر درصد متان در تولید محصول (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
62 مدل سازی هیدرودینامیکی برای ارزیابی آنالیز حساسیت گوگردزدایی زیستی از نفت خام در بیوراکتور هواگرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
63 مدل‌سازی بیوراکتور حلقه‌ای برای تولید پروتئین تک یاخته و بررسی تولید محصول و وضعیت سوبسترا در طول بیوراکتور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
64 مروری بر گوگردزدایی زیستی و چالش های آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
65 مقایسه فرآیند خالص سازی بیوسورفکتانت رامنولیپیدی توسط نانوذرات سنتز شده به دو روش هم رسوبی و رسوبی - کاهشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
66 مهندسی ساخت داربست قابل کاربرد در شبکیه چشم بر اساس برنامه آماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
67 نقش نانو فن آوری در دارو رسانی با استفاده از سامانه های پلی ساکاریدی در کاهش فعالیت باکتریایی مؤثر در ایجاد پوسیدگی دندان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
68 نگرشی بر دارورسانی نانوسامانه های هوشمند در درمان سرطان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد