دکتر فاطمه یزدیان

دکتر فاطمه یزدیان دانشیار دانشگاه تهران

دکتر فاطمه یزدیان

Dr. Fatemeh yazdian

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.