بهرام افشاری

 بهرام افشاری

بهرام افشاری

Bahram Afshari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیلی بر اصول اخلاقی در فرایند پژوهش های علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 11، شماره: 18
2 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اهمال کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 13، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر رهبری معنوی مدیران مدارس بر عملکرد آموزشی معلمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
2 بررسی تاثیرمولفه های رهبری رمعنوی برقابلیت یادگیری سازمانی سامانه جامع آموزش ویادگیری معلمان LTMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
3 بررسی ومطالعه ی راهکارهای تقویت باور های دینی در جوانان ونوجوانان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
4 طراحی مدل اعتلاء و تعمیق تربیت اسلامی جوانان ونوجوانان (مدل سازی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت