ابراهیم پورجم

 ابراهیم پورجم دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران

ابراهیم پورجم

Ebrahim Pour Jam

دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
2 سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 30، شماره: 2
3 کارایی دو گونه از قارچ Pleurotus در کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 2
4 گونه های جنسFilenchus در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر عصارههای گیاهان دارویی بر روی بیماری حبابتر قارچ خوراکی Agaricus bisporus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
2 بررسی وضعیت گونهMycogone عامل بیماری حبابتر قارچ خوراکی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
3 پیشنهاد یک گونه جدید برای جنس Labrys Qing & Bert, 2018 (Nematoda: Tylenchidae) (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
4 تعیین استانه اقتصادی خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت چغندرقند نسبت به نماتد مولد گره ریشه در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی کلزا در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
7 مطالعه ترانسکریپتوم چغندرقند در برهمکنش سازگار و ناسازگار با Heterodera schachtii (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
8 مطالعه کارایی مدل سین هورست برای ارزیابی میزان خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 نگاشت نهادی بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)