طهمورث شیری

 طهمورث شیری دانشیار گروه جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات

طهمورث شیری

دانشیار گروه جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانه برخط ورزشی (مورد مطالعه: ورزش سه) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 50
2 ارائه الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانه خلاق (مطالعه موردی: سایت ورزش سه) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
3 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی (مطالعه موردی استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 10، شماره: 21
4 تحلیل کیفی تأثیر کارکرد شبکه های اجتماعی بر رفتار سیاسی کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 2
5 رابطه گرایش به قاچاق کالا و نقش تجانس فرهنگی در تقویت فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 9، شماره: 4
6 رسانه های اجتماعی و چالش های هویت های قومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 4
7 مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 3
8 مقایسه میزان مهارت های ارتباطی زوجین در شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت در زندگی زناشویی(مطالعه موردی: شهروندان منطقه 5 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیرعضویت در شبکه های اجتماعی (تلگرام) برعملکرد هنرمندان نقاش (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
2 بررسی نقش شبکه ی اجتماعی ( تلگرام ) در جذب مخاطبان و هنرمندان نقاش (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
3 برساخت هویتی توانمند در نسل شبکه ؛ با رویکرد سواد انتقادی رسانه (مطالعه در دانش آموزان مدارس منطقه 2 تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
4 تجربه زیسته زندگی مجردی (جوانان 30 تا 40 ساله) در منطقه 5 تهران در سال 1395 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
5 تحلیل جامعه شناختی تاثیر عناصر نامساعد فرهنگی بر توسعه ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
6 عنوان مقاله:عوامل موثر بر ایجاد و انتشار شایعه در شهرداری منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
7 عوامل اجتماعی موثر در رضایتمندی شغلی کارکنان وزارت نفت (ساختمان ستادی) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 مطالعه تاثیر برنامه تامین مالی خرد بر توانمندی سازی زنان روستایی (مورد مطالعه: زنان روستاهای آسمان آباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
9 مطالعه تاثیر برنامه تامین مالی خرد در کاهش فقر خانوارمورد مطالعه: گروههای خودیار روستاهای شهرستان چرداول در استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
10 نقش تعلق اجتماعی و گروه های مرجع در شکل گیری هویت شهروندی در بین شهروندان شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
11 نقش عوامل اجتماعی در شکل گیری هویت شهروندی در بین شهروندان شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
12 نقش متغیرهای جمعیتشناختی در شکل گیری هویت شهروندی در بین شهروندان شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی