دکتر طهمورث شیری

دکتر طهمورث شیری دانشیار گروه جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات

دکتر طهمورث شیری

Dr. tahmures shiri

دانشیار گروه جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «بیمه بیکاری» به مثابه سیاست رفاهی (با تاکید بر قانون کار و طرح بیمه بیکاری ایام کرونا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 38، شماره: 4
2 ارائه الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانه برخط ورزشی (مورد مطالعه: ورزش سه) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 50
3 ارائه الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانه خلاق (مطالعه موردی: سایت ورزش سه) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
4 اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
5 الگوی بین المللی شدن فیلم و سینمای ایران درجهت کسب سهم از بازارهای منطقه ای و بین المللی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 26، شماره: 1
6 Explanation of Executive Model of IRIB News in Crisis Management (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 13، شماره: 4
7 بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر بهبود و توسعه کیفیت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 50
8 بررسی تطبیقی ترمینولوژی خبری روزنامه های کیهان، اعتماد، رسالت و شرق در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 34، شماره: 1
9 بررسی جامعه شناختی تاثیرات کارکردی نظام اجتماعی بر هویت اجتماعی جوانان (نمونه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه تهران)* (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 33
10 بررسی رابطه مصرف فضای مجازی بر مشارکت و شکوفایی اجتماعی نوجوانان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
11 بررسی مقایسه ای تحلیل محتوای کیفی و روش هرمنوتیک (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 15
12 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی (مطالعه موردی استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 10، شماره: 21
13 برساخت و تجربه ذهنی بازنشستگان، کارشناسان و خبرگان تامین اجتماعی از کیفیت زندگی بازنشستگان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 11، شماره: 45
14 تبیین جامعه شناختی سلامت اجتماعی نوجوانان مقیم مراکز شبه خانواده تحت نظارت سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 4
15 تحلیل کیفی تأثیر کارکرد شبکه های اجتماعی بر رفتار سیاسی کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 2
16 تحلیل کیفی مقوله های اجتماعی موثر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ایلام ( مصاحبه ی با نمایندگان ادوار دهگانه اول مجلس شورای اسلامی ) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 3
17 تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی در قانون بیمه بیکاری و طرح بیمه بیکاری ایام کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 55
18 تحلیل گفتمان معلولیت به مثابه یک مساله اجتماعی (با تاکید بر قوانین معاصر ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 52
19 رابطه گرایش به قاچاق کالا و نقش تجانس فرهنگی در تقویت فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 9، شماره: 4
20 رسانه های اجتماعی و چالش های هویت های قومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 4
21 شاخص های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 4
22 ظرفیت شبکه های اجتماعی در بازاریابی گردشگری مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 6، شماره: 19
23 عوامل موثر بر سلامت اجتماعی نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال مقیم مراکز شبه خانواده تحت نظارت سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 5
24 مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 3
25 مقایسه میزان مهارت های ارتباطی زوجین در شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت در زندگی زناشویی(مطالعه موردی: شهروندان منطقه 5 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک دوره: 1، شماره: 2
26 واکاوی و ارائه مدل خودسانسوری در فضای مجازی با رویکرد گرانددتئوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
27 ویژگی های بازاریابی محتوا در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی؛ اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 12، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر ترس و عصبانیت از خرید در دوران شیوع بیماری کووید- ۱۹ (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
2 بررسی تاثیرعضویت در شبکه های اجتماعی (تلگرام) برعملکرد هنرمندان نقاش (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
3 بررسی نقش شبکه ی اجتماعی ( تلگرام ) در جذب مخاطبان و هنرمندان نقاش (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
4 برساخت هویتی توانمند در نسل شبکه ؛ با رویکرد سواد انتقادی رسانه (مطالعه در دانش آموزان مدارس منطقه 2 تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
5 تاثیر استفاده از اینستاگرام بر منافع عملکردی زنان خانه دار دارای فروش آنلاین در تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
6 تجربه زیسته زندگی مجردی (جوانان 30 تا 40 ساله) در منطقه 5 تهران در سال 1395 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
7 تحلیل جامعه شناختی تاثیر عناصر نامساعد فرهنگی بر توسعه ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
8 عنوان مقاله:عوامل موثر بر ایجاد و انتشار شایعه در شهرداری منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
9 عوامل اجتماعی موثر در رضایتمندی شغلی کارکنان وزارت نفت (ساختمان ستادی) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
10 مطالعه تاثیر برنامه تامین مالی خرد بر توانمندی سازی زنان روستایی (مورد مطالعه: زنان روستاهای آسمان آباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
11 مطالعه تاثیر برنامه تامین مالی خرد در کاهش فقر خانوارمورد مطالعه: گروههای خودیار روستاهای شهرستان چرداول در استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
12 مطالعه تطبیقی شیوه بازنمایی و پوشش رسانه ای خبرگزاری های فارس، بی بی سی فارسی و انتخاب، مطالعه موردی پوشش رسانه ای اخبار دختران انقلاب (دریافت مقاله) نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی
13 نقش تعلق اجتماعی و گروه های مرجع در شکل گیری هویت شهروندی در بین شهروندان شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
14 نقش عوامل اجتماعی در شکل گیری هویت شهروندی در بین شهروندان شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
15 نقش متغیرهای جمعیتشناختی در شکل گیری هویت شهروندی در بین شهروندان شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی