حبیب رزمی

 حبیب رزمی پروفسور

حبیب رزمی

Habib Razmi

پروفسور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Graphene Quantum Dots/Eggshell Membrane Composite as a Nanosorbent for Preconcentration and Determination of Organophosphorus Pesticides by High-Performance Liquid Chromatography (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 2، شماره: 4
2 تعیین گزینشی گلوکز در پلاسمای خون با استفاده از حسگر زیستی آمپرومتری گلوکز مبتنی بر آنزیم گلوکز اکسیداز و فیلم پیچیده ی متشکل از کیتوسان/ نافیون/ مایع یونی/ فروسن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Anodic stripping voltammetry and analysis of Hg(II) in water samples after preconcentration with rGO doped soluble eggshell membrane protein (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
2 Application of anodic stripping voltammetry to sorption performance assess of soluble eggshell membrane protein/MWCNT nonocomposite forheavy metal removal (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
3 Electron transfer rate and electrocatalytic performance of ionic liquid/graphene quantum dots nanocomposite modified electrode (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
4 Enhanced electrocatalytic oxidation of methanol at rGO-NiO nanocomposite modified carbon ceramic electrode in alkaline medium (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران