فتح الله آسترکی

 فتح الله آسترکی

فتح الله آسترکی

fatholah astaraki

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.