دکتر محمدامین ترابی

دکتر محمدامین  ترابی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

دکتر محمدامین ترابی

Dr. Mohamad Amin Torabi

دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر تراشکاری سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی شایسته هراسی در بین کارکنان نیروی انتظامی همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 8، شماره: 3
2 بررسی تاثیر جنسیت برند بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفکننده با نقش میانجی مشارکت برند مصرفکننده و عشق به برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی تاثیر سبک تصمیم گیری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی رقابتی در شرکت های بزرگ (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی مارون) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 19
4 بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده، معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 7، شماره: 1
5 بررسی مقایسه اثر اسانس اوژنول با مترونیدازول بر تک یاخته تریکوموناس گالینه در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 2
6 طراحی و تبیین مدلی جهت پیشبینی و مکانیابی خودپردازهای سودده بانک تجارت شهر همدان با رویکرد امنیت و پیشگیری از سرقت با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 7، شماره: 4
7 مروری سیستماتیک بر ارز دیجیتال: پیش بینی آینده ی بیت کوین در سال ۲۰۲۲ (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 2، شماره: 5
8 نقش ارزش های فرهنگی «پلیس ۱۱۰» در احساس تعلق به پلیس و رفتار شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 9، شماره: 1
9 نقش میانجی سرمایه معنوی پلیس در اثرگذاری اخلاق اسلامی بر نظام سلامت اداری (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه چهارچوبی جهت مشارکت نوآورانه بخش دولتی-خصوصی برای حمایت از توسعه شهرهوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع