دکتر منوچهر عسگری

دکتر منوچهر عسگری دانشیار،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر منوچهر عسگری

Dr. Manouchehr Asgari

دانشیار،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آناتومی تقاضا برای خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
2 برداشتهای متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جدول داده ـ ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 76
3 تجزیه اثرات بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 3
4 شناسایی عوامل موثر بر نامیزانی نرخ ارز و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
5 مدل تعادل عمومی کاربردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
6 هم انباشتگی:مفاهیم اهمیت اقتصادی نقاط قوت و ضعف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 1، شماره: 3