دکتر محسن بنی اسدی

دکتر محسن بنی اسدی دانشگاه باهنر کرمان

دکتر محسن بنی اسدی

Dr. Mohsen Baniasadi

دانشگاه باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر به کارگیری سامانه های سطوح آبگیر مدیریت شده در افزایش تولیدات گیاهی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
2 بررسی تاثیر تنش آبی (کم آبیاری) بر عملکرد گیاهان دارویی؛ مطالعه موردی گیاه آویشن (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 1
3 بررسی تاثیر سطوح نیمه عایق و طبیعی در تغییرات رطوبت پروفیل خاک سامانه های سطوح آبگیر بهینه سازی شده (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
4 تعیین الگوی زمانی بارش در استان کرمان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت مدلEPMمطالعه موردی : حوزه آبخیز سلطانیه بافت کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
2 اثرات تغییر کاربری بر رسوبدهی حوزه آبخیز رابر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
3 ارائه یک مدل عددی حجم های محدود به روش دینامیک سیالات محاسباتی در یکی از دمپ های باطله معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 ارزیابی تاثیر پخش سیلاب آب باریک بم در افزایش بهره وری از قنوات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
5 ارزیابی رودخانه ها و مسیل های استان کرمان به عنوان یکی از پارامترهای اساسی مورفولوژی رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از شاخص AWQI بهمنظور مدیریت منابع آب در دشت بم-نرماشیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی ویژگیهای شنزارهای حوزه آبخیز لوت (شهداد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
8 برآورد نیاز آبی لوبیا توسط مدل کامپیوتری و مقایسه با میزان آب استفاده شده در مزرعه (حوزه دره مرید بافت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
9 بررسی اثر رسوبات مخزن بر تغییرات نفوذپذیری خاک بندهای تغذیه ای مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
10 بررسی اثر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای جو بر عملکرد علوفه و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
11 بررسی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در ایستگاه های پخش سیلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
12 بررسی امکان احداث سیل‌بندها و مهار سیلابها در جهت کاهش اثرات خشکسالی - مطالعه موردی منطقه خارتوران شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
13 بررسی پیشروی طولی آبکندها در منطقه خبر بافت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
14 بررسی تابع تولید محصول ذرت نسبت به آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
15 بررسی تاثیر بروز پدیده خشکسالی بر روی میزان تولید و ارزش رجحانی گونه های مرتع درمنطقه آب باریک بم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
16 بررسی تاثیر بندهای خاکی در افزایش آبدهی قنات ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
17 بررسی تاثیر دور کم آبیاری و کودهای آلی و دامی بر حاصلخیزی خاک و عملکرد کمی وکیفی آویشن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
18 بررسی تاثیر مراحل مختلف برداشت برمیزان اسانس و عملکرد گیاه اویشن دنایی thymus daenensis در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
19 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود ازته و دور آبیاری بر عملکرد ذرت دانه ای و منحنی رشد آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی تاثیر میزان نفوذ روزانه بندهای تغذیه ای در افزایش آبدهی منابع آبی پایین دست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
21 بررسی تاثیرنیترات پتاسیم برجوانه زنی بذردرخت زینتی ودارویی اقاقیا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
22 بررسی تغییرات زیر اشکوب جنگل در اثر قرق در حوزه ابخیز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
23 بررسی تغییرات زیر اشکوب جنگل در اثر قرق در حوزه ابخیز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
24 بررسی خصوصیات خاکهای انتخابی حوزه آبخیز هلیل رود استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
25 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حاصل از پخش سیلاب آب باریک بم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
26 بررسی روند تغییرات حاصلخیزی خاک آبخوان آب باریک بم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
27 بررسی روند تغییراتCL,ECدر سفره آب زیرزمینی دشت رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
28 بررسی زمان مناسب ورود و خروج دام از مرتع در عرصه پخش سیلاب آب باریک بم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
29 بررسی شدت خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در سه منطقه اقلیمی استان کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
30 بررسی معیارهای مکان یابی وطراحی به منظور بهره برداری بهینه از سدهای زیر زمینی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
31 بررسی و پراکنش میزان فلزات سنگین موجود در رسوبات بستر رودخانه شور معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
32 بررسی وضعیت حوزه های آبخیز استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
33 بررسی وضعیت خشکسالی شهرستان بم با استفاده از داده های سیگنال های اقلیمی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
34 بررسی هیدروژئوشیمی آبخانه زیر زمینی دشت زرند کرمان از نظر کیفیت آب برای مصارف کشاورزی ، شرب و صنعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
35 بررسی هیدروژئوشیمی و کنترل کیفیت آب آشامیدنی دهستان سیه بنو ئیه کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 پسته وحشی و مشخصات خاک آنها در تیپ های مختلف حوزه های ابخیز استان کرمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
37 تاثیر دو روش پیتینگ و کنتورفارو یر فرسایش خاک؛ مطالعه موردی حوضه آبخیز سلطانیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
38 تاثیر کاربرد سد زیرزمینی در جلوگیری از جریان های زیرسطحی در مناطق کویری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
39 تعیین الگوی زمانی بارش در حوزه آبخیز جازموریان (دریافت مقاله) نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز
40 تعیین مناسب ترین حوزه آبخیز جهت استقرار گونه انار شیطان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
41 تعیین مناسب ترین حوزه آبخیز جهت کشت و اسانس گیری از گیاه نعنا فلفلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
42 تعیین مناسب ترین حوزه ابخیز جهت کشت و اسانس گیری از گیاه نعنا فلفلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
43 تعیین مناسبترین حوزه ابخیز جهت استقرار گونه انار شیطان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
44 تمدن قناتها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
45 درختکاری چند منظوره با استفاده از گونه های پسته وحشی و روش های ذخیره نزولات آسمانی در حوزه آبخیز بافت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
46 طراحی و مدیریت زیست محیطی هیپ شماره 3 معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
47 کاربردروشهای زمین آماری درتحلیل منحنی های عمق،سطح وتداوم بارندگی درمناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
48 مقایسه اثر دوروش پپتینگ و کنتور فارو در حفاظت آب و خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز
49 مقایسه تأثیر دو روش مکانیکی ریپرینگ و کنتور فارو در جلوگیری از رواناب و رسوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
50 مقایسه روش های کاهش رسوب ناشی از فرسایش آبکندی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
51 منشاء یابی رسوبات حوزه آب باریک بم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب