دکتر شیدا اسماعیل زاده

دکتر شیدا اسماعیل زاده Associate Prof. Department of chemistry, Darab Branch, Islamic Azad University

دکتر شیدا اسماعیل زاده

Dr. Sheida Esmaielzadeh

Associate Prof. Department of chemistry, Darab Branch, Islamic Azad University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 DFT Study of Thermodynamic Parameters of One New Schiff Base Ligand and Their Complexes (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
2 Gas transport membranes based on novel optically active polyester/ cellulose/ZnO bionanocomposite membranes (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
3 Intraction of Diorganotin (IV) with Copper Schiff base complexes: Synthesis, Characterization and Adduct Formation Studies (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
4 Mononuclear Ni(II) and Cu(II) Complexes with Schiff base Ligands: Synthesis, Spectroscopic and antibacterial Studies (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
5 Scanometry Method Study, Structural and Spectroscopic Aspects of Schiff Base Ligands Containing N and S Donor Atoms (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
6 Synthesis, spectral and antimicrobial studies of derivative salicylaldehydeschiff base oxidovanadium (IV) complexes (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
7 ساختار شیمیایی چوب درختان پرتقال، زیتون وگز و مقایسه تخریب حرارتی آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ