علیرضا فصیحی زاده

 علیرضا فصیحی زاده

علیرضا فصیحی زاده

Alireza Fasihi Zadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخذ تامین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 76، شماره: 80
2 اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 17
3 تاثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 9، شماره: 19
4 تحلیل تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 2
5 تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 2
6 تحلیل چگونگی تاثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تاملی بر نوع ارتباط اعتبار و واقعیت تجربی اجتماعی در حقوق (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 22، شماره: 53
7 تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 8، شماره: 28
8 تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 13
9 عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 20