دکتر محسن پورکرمانی

دکتر محسن پورکرمانی Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran

دکتر محسن پورکرمانی

Dr. Mohsen Pourkermani

Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 لرزه خیزی و حریم گسلش پیرامون گسل لاله زار کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی توان حرکتی گسل های جنبای گستره گلباف و شهداد در استان کرمان (جنوب خاور ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 3
3 Geometrical interpretation of positive and negative flower structure model (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 4، شماره: 2
4 Microstructure analysis of Zarab region, south of Kerman (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 4، شماره: 4
5 بررسی فعالیت زمین ساختی با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی و GIS در حوضه های ناحیه مراغه (آذربایجان خاوری، شمال باختر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 1
6 تاثیر انتخاب روشهای تحلیل خطر بر اقتصاد طرح سد بهجت آباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 1
7 تاثیر تکتنواستراتیگرافی بر محیط زیست در معدن سرب و روی کوه سورمه استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 8
8 تاثیر فعالیت تکتونیکی بر مورفولوژی نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه پل رود (شمال ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
9 تحلیل ساختاری موقعیت جغرافیایی ساختگاه سد کهیر به منظور مطالعه معضلات احتمالی احداث سد در منطقه (جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 36
10 تحلیل ساختاری و تکتونیک برگشتی نواحی فرادیواره گسل شمال تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 4
11 تحلیل هندسی شکستگی ها در زون افیولیتی سبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 4
12 تغییرات میدان تنش و رژیم گسلش جهت تعیین امکان فعالیت مجدد گسل ها در پوش سنگ و مخزن بر اثر تولید و فشارافزایی در میدان نفتی آغاجاری جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 3
13 زمین ساخت جنبای جنوب قم تهدیدی برای مناطق جدید شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 3
14 لرزه زمین ساخت منطقه معدنی سنگ آهن گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 5، شماره: 3
15 نقش سیستم شکستگی ها در شرایط بارگذاری لرزه ای بر ناپایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تکتونیک پویا در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارزیابی زمین ریخت شناسی پهنه قم-ساوه، شمال باختری ایران مرکزی (دریافت مقاله) همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه
3 ارزیابی زمین ساختی و لرزهخیزی منطقه نازلو ارومیه، شمالغرب ایران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
4 ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت رونیز؛ غرب استهبان با استفاده از داده های ژیوفیزیکی سونداژ های قایم ( ژیوالکتریک ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
5 استفاده از روش ژیوالکتریک به منظور تعیین بهترین محل برای طراحی سد زیرزمین در دشت رونیز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
6 برآورد خطر زمین لرزه ای سد بایچه باغ، شمال غرب استان زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
7 برآورد خطر زمینلرزه در گستره آبیک قزوین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 برآورد مقعیت تنشهای اصلی محلی بر اساس ویژگیهای دینامیکی گسلش در بخش جنوب خاوری چهارگوش تکاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی تاثیر عملکرد گسل شمال تهران و راندگی پورکان وردیج برساختارهای زمین شناسی موجود در محدوده شمال تهران (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
10 بررسی تغییرات سالانه و فصلی دریاچه جازموریان در سالهای 1972-2012میلادی با کمک تصاویر ماهواره ای و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
11 بررسی چشمه های لرزه ای و فعالیت لرزه زمین ساختی منطقه کوهرنگ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی روند تاثیر پذیری زمین لغزش به پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخص Smf (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
13 بررسی ساختاری و پایداری شیب تکیه گاه های سد مخزنی ده جانی الیگودرز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
14 بررسی علل فرار آب از تکیه گاه های سد کهیر(جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
15 بررسی لرزه ای تاقدیس های استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
16 بررسی لرزه خیزی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
17 بررسی مقدماتی زمین شناسی سد مخزنی الیگودرز (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
18 بررسی میزان اهمیت مطالعات زمین شناسی در فعالیت های سد سازی با نگرشی ویژه بر سد مخزنی میرزای شیرازی (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی و تحلیل فعالیتهای نوزمین ساختی و لرزه زمین ساختی در شرق و شمال شرقی بهبهان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 بررسی ومقایسه پهنه های خطر حاصل از شاخص SL با نقشه تکتونیک فعال(مطالعه موردی:حوضه آبخیزکرج) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
21 تاثیر گسل عرضی فیروزکوه بر تکامل زمین ساختی بخش شرقی البرز مرکزی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
22 تحلیل پاسخ زمین در شهر چابهار با استفاده از روش خطی معادل (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
23 تحلیل پایداری و ارائه راهکارهای نگهداری تونل دسترسی گلاب (تونل انتقال آز زاینده رود به کاشان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
24 تحلیل پایذداری تکیه گاه جناح چپ سد مخزنی البرز با استفاده از مدل سازی عددی،تحت بار انفجار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
25 تحلیل ساختاری زاگرس مرتفع در ناحیه کوهرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
26 تحلیل ساختاری گسل حلب (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 تحلیل ساختاری منطقه شرق ملایر (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 تحلیل ساختاری و لرزه زمین ساخت منطقه سهل آباد (جنوب شرق بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 تحلیل مورفوتکتونیکی رودخانه چالوس به منظور آگاهی از وضعیت تکتونیک فعال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
30 جنبه ها و تحولات ساختاری ناحیه جنوب غرب سیرجان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
31 دیاپیریسم نمک در طول سیستم گسلی منقارک (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 زمین ساخت جنبای پهنه گسلی کوهبنان در منطقه ده زوییه تا پابدنا : شاخص های ریخت شناختی و لرزه خیزی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 ساز و کار و توان لرزه زایی گسل های پیرامون اسلامشهر (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
34 سامانه گسلی شمال سمنان - سرخه و نقش آن در تفکیک حوضه (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 سن سنجی زمین لغزشها بر اساس شواهد بیولوژیکی ( مطالعه موردی ) جنوب شرقی استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 شاخصهای مورفومتریک در شناسایی تکتونیک فعال افیولیتهای نواحی تربت حیدریه کاشمر با بهره گیری از روشهای سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 طبقه بندی مهندسی توده سنگ سد مخزنی ده جانی الیگودرز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
38 کاربردGIS در مطالعه گسل های استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
39 گستره گسل شمال قزوین از دیدگاه زمین ساخت جنبا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
40 گسلهای عادی و شکستگی های کششی h00 در منطقه مکران (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 معرفی گسل لرزه ای ماهدشت - جنوب کرج به عنوان یکی از سرچشمه های لرزه ای اصلی در غرب تهران و جنوب کرج (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 نقش گسل کره بس بر نفتگیرهای تاقدیسی منطقه قیر (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران