حمیدرضا رضایی آشتیانی

 حمیدرضا رضایی آشتیانی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

حمیدرضا رضایی آشتیانی

Hamidreza Rezaii

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خواص مکانیکی جوش ورق های آلومینیومی3105با استفاده از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 4، شماره: 1
2 پیش بینی نیرو و گشتاور در فرآیند نورد داغ ورق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و روش المان محدود (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 3
3 تولید میله های دو لایه آلومینیوم-مس با استفاده از فرایند اکستروژن مستقیم داغ (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارامترهای نورد داغ بر تغییرات میکروساختاری آلیاژ آلومینیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
2 اثر شکل اولیه ورق در فرایند نورد داغ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
3 ارائه یک معادله رفتاری وابسته به کرنش برای تغییرشکل داغ آلومینیوم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
4 انتخاب روش مناسب اجزای محدود اولری- لاگرانژی در تحلیل فرآیند نورد گرم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
5 بررسی اثر استفاده و عدم استفاده از پودر اکسید آلومیینوم در پوشش دهی ورق آلیاز آلومینیوم 6061 با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
6 بررسی اثر اصطکاکی اغتشاشی بر عملیات حرارتی ورق آلومینیوم 6061 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
7 بررسی اثر پارامتر های هندسه ابزار بر روی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای ورق های آلومینیوم 3105 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
8 بررسی اثر پارامترهای ماشینکاری و جنس الکترود ابزار بر نرخ باربرداری در ماشینکاری تخلیه الکتریکی(EDM) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 بررسی اثر تعداد پاس بر روی ورق نورد شده آلیاژ آلومینیوم 5754 درفرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
10 بررسی اثر تقویت سطح بااستفاده ازفرآینداصطکاکی اغتشاشی بر روی ورق های کارسختی شده وکارسختی نشده آلیاژآلومینیوم 575 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
11 بررسی اثر جنس الکترود ابزار بر مشخصه های ماشینکاری تخلیه الکتریکی (EDM) فولاد ابزار سخت شده AISI D3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
12 بررسی اثر سطح مقطع توزیع انرژی جرقه بر دقت ابعادی در ماشینکاری تخلیه الکتریکی(EDM) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
13 بررسی اثر سطح مقطع توزیع انرژی جرقه بر نرخ باربرداری در ماشینکاری تخلیه الکتریکی (EDM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
14 بررسی پارامتر سرعت دورانی و سرعت پیش روی خطی ابزار بر اتصال ورق های نازک آلیاژ آلومینیوم 3105 با استفاده از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
15 بررسی تاثیر سرعت و دما در فرآیند کشش عمیق گرم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
16 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خم پذیری لوله آلومینیومی 6063 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
17 بررسی تجربی و عددی آهنگری گرم همدمای آلیاژآلومینیوم (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 بررسی تغییرات میکروساختاری و نیرو در فرایند اکستروژن معکوس داغ آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
19 بررسی خواص مکانیکی و میکروساختاری قطعات آلومینیومی ریخته گری و اکسترود شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
20 بررسی دقت ابعادی قطعه و فرسایش ابزار در ماشینکاری تخلیه الکتریکی(EDM) با استفاده از جنسهای مختلف الکترود ابزار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 بررسی رفتار تغییر شکل گرم آلیاژ آلومینیوم 1070 بر اساس نقشه های فرآیندی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
22 بررسی عددی شکل پذیری ورق های آلومینیومی با استفاده از تست اریکسون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
23 بهبود عیوب فرم دهی ورق فلزی در فرآیند شکل دهی چند نقطه ای ورقهای فلزی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
24 بهینه سازی شرایط مرزی در فرآیند نورد داغ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
25 پیش بینی اثرات اندازه دانه در تغییر شکل آلومینیوم 1070 با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
26 پیش بینی تغییر شکل داغ آلیاژ الومینیوم 1070 با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
27 پیش بینی نیروی آهنگری گرم آلیاژ آلومینیوم 2٬030 با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
28 تاثیر فرآیند پرسکاری شیاری محدود شده بر روی خواص مکانیکی آلومینیوم 6061 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
29 تولید قطعات دو لایه آلومینیوم-مس با استفاده از فرایند اکستروژن مستقیم داغ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
30 رفتار تغییر شکل داغ و مدل های رفتاری آلیاژ آلومینیوم AICuMgPb (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
31 شبیه سازی کامپیوتری رفتار حرارتی غلتک کاری در فرآیند نورد داغ ورق های آلومینیومی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
32 کنترل میکروساختارآلومینیوم خالص با استفاده ازکارسردوعملیات حرارتی آنیل اعمالی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
33 مطالعه پدیده نایکنواختی کرنش در فرآیند نورد داغ آلیاژهای آلومینیوم به کمک روش المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید