دکتر محسن شاطریان

دکتر محسن شاطریان استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

دکتر محسن شاطریان

Dr. Mohsen Shaterian

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعه موردی:شهر برازجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 2
2 ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 21
3 ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 27
4 ارزیابی تاثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها - مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
5 ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری پایدار شهری مطالعه موردی « شهر کاشان » (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 46
6 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم (مطالعه موردی: بافت های فرسوده شهر کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 1
7 امکان سنجی اجرای طرح پیاده مداری با تاکید بر شاخص حمل ونقل شهری؛ نمونه موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 2
8 اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه طبیعت گردی روستاهای بخش برزک-کاشان با تلفیق تکنیک های DEMATEL و ANP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 44
9 Modeling the Consequences of Second Home Tourism Expansion in Rural Areas and its Influence on Local Community’s Satisfaction(Case Study: Ghamsar District of Kashan County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 2
10 The Prevalence of some Intestinal Parasites in Food-Handlers of Asian and African Countries: A Meta-Analysis (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 4، شماره: 1
11 بررسی اثر تصویر ذهنی گردشگران فستیوال گل و گلاب قمصر و نیاسر بر کیفیت و ارزش ادراک شده از خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی الگوهای گذران اوقات فراغت توانخواهان جسمی (نمونه موردی: توانخواهان جسمی شهر کاشان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 11
13 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر نحوه گذران اوقات فراغت زنان خانه دار شهر قم (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 38
14 بررسی تاثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند کردن محلات شهری (مطالعه موردی: محله بازار شهر کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 1
15 بررسی دلایل گرایش به مصرف کالاهای قاچاق و راهبرد های مقابله با آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 96
16 بررسی رابطه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای با تفاوت بین نسلی مادران و دختران در پایبندی به ارزش های دینی و اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی مناسب سازی فضاهای شهری جهت دسترسی معلولین و جانبازان نمونه موردی: ادارات دولتی شهر کاشان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
18 بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی موثر در نگرش منفی به ازدواج (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
19 بررسی و ارزیابی توانمندسازی جوانان در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: کوی علی ابن ابی طالب شهر اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 4
20 بررسی و تحلیل میزان مشارکت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: شهر برزک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 10
21 بررسی و مقایسه ابعاد توانمندسازی در بین محلات شهری (مطالعه موردی: محله پشت مشهد بالا و محله طاهر و منصور شهر کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 4
22 بررسی وضعیت و شناسایی عوامل موثر بر گرایش به وندالیسم در مناطق روستایی ابوزیدآباد (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 15، شماره: 1
23 برساخت اجتماعی جهت گیری ارزشی میانسالان ارایه یک نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
24 پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان و رفتار خرید در فضای شهری مطالعه موردی: بازار سنتی شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 3
25 تاثیر حاشیه نشینی بر قاچاق کالا و ارز مطالعه موردی: استان های کردستان و سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 4، شماره: 13
26 تاثیر نابرابری های اجتماعی در کیفیت فضای سبز. نمونه موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
27 تاثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کالا (مطالعه‎ی موردی: استان-های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 2
28 تاثیرات سرمایه گذاری های عمرانی در توانمندسازی روستاها (مطالعه موردی: روستاهای بخش ابوزیدآباد شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 3
29 تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 1
30 تبیین کارکرد عامل سلامت در گسترش پیاده مداری کوهستانی به عنوان رویکردی تفرجی مطالعه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 4
31 تبیین و رتبهبندی ابعاد جذابیت و ارتقای برند کارفرما در هتلداری شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 7، شماره: 3
32 تحلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعه موردی : شهرهای مرزی استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 11
33 تحلیل راهبردی وضعیت اجتماعی - اقتصادی مناطق مرزی بر قاچاق کالا مطالعه موردی: استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 21
34 تحلیل کیفیت و تبیین مطلوبیت اقامتگاه های سنتی کاشان و نقش آن در رضایتمندی گردشگران شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
35 تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 4
36 تحلیلی بر پیشران های توسعه گردشگری شهر کاشان با تاکید بر عملکرد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 2
37 تحلیلی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بافت قدیم شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 6، شماره: 23
38 تعیین و طبقه‌بندی الزامات رضایتمندی گردشگران با استفاده از مدل کانو و مدل‌سازی معادلات ساختاری(مطالعه موردی: گردشگران باغ بهادران) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 2
39 تکوین روند سازمان یابی و نقش فرهنگی و تمدنی شهر کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 1، شماره: 2
40 سنجش رابطه بین محل سکونت و انحرافات اجتماعی مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر آران و بیدگل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 12
41 سنجش عوامل موثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 3
42 شناسایی و تبیین علی عوامل موثر بر فرصتهای کارآفرینی در مناطق کویری با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردی: کویر مرنجاب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 57
43 صنعت قالی بافی و توسعه اقتصاد روستایی بخش ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 7، شماره: 2
44 عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع طایفه ای (مورد مطالعه: عشایر ایل پیجیک، شهرستان اهر) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
45 عوامل مرتبط با عود اعتیاد در بیماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 6
46 فراتحلیل عوامل موثر بر ترس از جرم در پژوهشهای ایرانی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
47 کاربرد داده های سنجش از دوردر آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
48 مدل سازی آسیب پذیری مناطق شهری در زمان وقوع زلزله (نمونه موردی: منطقه سه کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 13
49 مدل سازی تاثیر زیست پذیری بر کیفیت زندگی مبتنی بر نظرسنجی عمومی مطالعه موردی: شهر دورود (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 1
50 مدل سازی تاثیرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی و شهر خلاق در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
51 مدل‏ سازی ساختاری و تبیین علی رضایت‌مندی جوامع روستایی از کیفیت زندگی: مورد مطالعه روستاهای شهرستان آران و بیدگل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 1
52 مدلسازی نقش دانش، نگرش و ارزش های محیط زیستی گردشگران در بروز رفتارهای سازگار با محیط (نمونه موردی: گردشگران ایرانی و خارجی شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 2
53 مدلسازی و ارزیابی اصول نوشهرگرایی در محلات مرکزی شهرکاشان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
54 مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
55 نقش دولت در توانمندسازی جوامع روستایی موردمطالعه : ناحیه کاشان در ایران مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 2
56 نهاد دین و امنیت؛ بررسی و سنجش ارتباط میان میزان دینداری و احساس امنیت اجتماعی در میان ساکنین مناطق حاشیهای شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 3، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اوقات فراغت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
2 اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در روستاهای بخش برزک- کاشان با تلفیق تکنیکهایANP و DEMATEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 بررسی تاثیرات امنیتی پراکندگی فضایی جمعیت در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
4 بررسی تجربه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و تاریخی شهرکاشان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
5 بررسی جایگاه و معماری مساجد در شهرهای ایرانی- اسلامی(مطالعه موردی : شهر کاشان) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
6 بررسی عوامل بازدارنده بانوان دراستفاده ازفضاهای شهری جهت گذراندن اوقات فراغت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
7 بررسی کیفیت مکان با محوریت حافظه ی تاریخی شهروندان در بافت های فرسوده بافت حاجی در شهر همدان با توجه به طرح های اخیر بهسازی و نوسازی در سیاست های شهری امروز (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
8 بررسی میزان فضاهای رها شده شهر و توسعه آن بااستفاده ازاصول رشد هوشمند مطالعه موردی شهرکاشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
9 بررسی و تحلیل رابطه کیفیت زندگی شهروندان و میزان تمایل به مشارکت در بافت های کهن شهری کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
10 بررسی و سنجش سطح تحصیلات در افزایش سن ازدواج دختران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
11 بررسی و سنجش نگرش روستائیان نسبت به توسعه گردشگری مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
12 بررسی ویژگی های شهرهای ایرانی اسلامی، محرمیت و درونگرایی، و عوامل نفوذ فرهنگ غربی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
13 برنامه ریزی و گزینش اوقات فراغت(بررسی نقش برنامه ریزی در نحوه گذران اوقات فزاغت خانواده های شهر هشتگرد ) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
14 تاثیر بافت های فرسوده بر آسیب های اجتماعی شهر کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
15 تأثیر احداث شهرهای جدید بر توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
16 تحلیل اهمیت گردش علمی در یادگیری درس جغرافیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
17 تحلیلی بر نظریه شهرسازی اسلامی ابراهیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
18 تعیین عوامل مؤثر بر توسعه طبیعتگردی با روشDEMATEL نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
19 توریسم و نقش آن درتوسعه اقتصادی مطالعه مورد ی شهرستان کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
20 توسعه اکوتوریسم و دیدگاه ساکنان بومی (نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 رسانه مدرن و تاثیر بر سبک های گذران اوقات فراغت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
22 رهبری اثربخش و تصمیم گیری به کمک منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
23 سنجش گسترش شهر کاشان و پیامدهای کالبدی _فضایی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
24 شناسایی عوامل موثر بر شکوفایی شهری (نمونه موردی: شهرکاشان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
25 عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
26 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نیمرخ جغرافیایی جرم (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
27 گردشگری روستایی و توسعه روستا (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
28 گردشگری و بافتهای فرسوده شهری (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
29 مطالعه و بررسی نگرش مردم شهر آران و بیدگل نسبت به مهاجران افغانی ساکن در بافتهای فرسوده (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
30 نقش آموزش شهروندی در تحقق توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
31 نقش برنامهریزی حملونقل شهری در کاهش ترافیک و آلودگیهای شهری نمونه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
32 نقش توریسم فرهنگی در توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
33 نقش رسانه در گذراندن اوقات فراغت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
34 نقش سرمایه اجتماعی در گذران اوقات فراغت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
35 نقش صنعت توریسم در توسعه فرهنگی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
36 نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
37 نگاهی جامعه شناختی بر نقش گذران اوقات فراغت در شکل گیری رفتارهای اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران