یزدان سلطانی

 یزدان سلطانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

یزدان سلطانی

Yazdan Soltani

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار طرحهای تفصیلی بر ساختار کالبد بافتهای فرسوده (نمونه موردی: برسی طرح تفصیلی شهر کرمانشاه و تاثیر آن بر روند بهسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
2 احیاء و ن وسازی بافتهای فرسوده شهری از نظریه تا عمل (بررسی نظریه ها و شیوه های اجرایی مواجهه با بافتهای فرسوده شهری به عنوان شاخصه ای از توسعه پایدار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
3 احیای بافت های فرسوده شهری در راستای کاهش قیمت مسکن اجتماعی و بهبود شرایط کیفی زندگی قشر کم برخوردار (نمونه موردی محله فیض آباد در کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
4 احیای بافت های فرسوده شهری در راستای کاهش قیمت مسکن اجتماعی و بهبود شرایط کیفی زندگی قشر کمبرخوردار (نمونه موردی محله فیض آباد در کرمانشاه) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
5 ارزشهای ازیادرفتهی معماری پایدار ایرانی در ماندگاری محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
6 ارزیابی مشارکت های مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نمونه موردی محله مصوری شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
7 ارزیابی وضعیت مدیریت بحران کلانشهرها در مقابل وقوع زلزله مطالعه موردی: بافت فرسوده کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
8 بادگیر الگوی معماری پایدار و مدیریت انرژی در معماری بومی – سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
9 بادگیر مظهر پایداری معماری بومی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار
10 بام سبز؛ راهکار توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
11 بررسی اصول و مبانی بنیادین هنر ایرانی و تاثیر آن در معماری بومی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
12 بررسی الگوها و شاخص های توسعه پایدار در معماری مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
13 بررسی الگوی شبکه معابر در بافتهای فرسوده شهری نمونه موردی بررسی شبکه معابر محله چنانی کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
14 بررسی الگوی معماری بومی در شکل گیری تکایا نمونه موردی:تکیه معاون الملک کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
15 بررسی تطبیقی تزیینات طاق در مدارس (نمونه موردی: مطالعه طاق مدارس در مدرسه چهارباغ و مدرسه ملاعبدالله در اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
16 بررسی تطبیقی مفهوم شکل شهرهای ایرانی و اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی تطبیقی نقش هنر و سنت در شکل گیری معماری سنتی و معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
18 بررسی حقوق محیط زیست شهری با تاکید بر فضای سبز شهری کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
19 بررسی سکونت گاههای بومی در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
20 بررسی شاخصه های کالبدی توسعه شهری با رویکرد اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
21 بررسی مولفه های کالبد شهرهای اسلامی با نگاهی به شهرسازی پادار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
22 بررسی نقش و جایگاه بازار در معماری سنتی ایران نمونه موردی بازار سنتی کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
23 تاثیر رنگ بر فضای بستری بیمارستان کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
24 تاثیرات روانشناسی نور و رنگ بر معماری و معماری داخلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
25 تزئینات درمعماری نمونه موردی : تزئینات درخانه های سنتی کرمانشاه دوره قاجار (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
26 تغییر شرایط اقلیمی و نقش آن در تغییر ساختار معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
27 توجه به عالم لاهوت و رویکرد روحانی در ساختار معماری مساجد ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
28 جایگاه هندسه در معماری مقدس (اسلامی)بررسی جایگاه کیهان شناختی دایره و مربع در معماری مساجد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
29 حفاظت از هویت شهرهای کهن و توسعه پایدار شهری تقابل همسویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
30 خیابان و مولفه های خیابان پایدار در ساختار کالبدی شهر ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
31 دستیابی به معماری پایدار در سایه هویت ملی بررسی حضور مقوله هویت در آموزش طراحی معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
32 شخصیت شناسی شهراسلامی باتاکید برابعادکالبدی شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
33 طراحی و برنامه ریزی شهری و نقش آن در نظام توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
34 عوامل مؤثر بر زیبایی شناسی در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
35 فرم شهر و تاثیر آن در مفهوم شناسی شهر و فضای شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
36 کیفیت سنجی پایداری در مساکن ارزان قیمت نمونه موردی: مسکن مهر دولت آباد- کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
37 مد و تاثیر گذاری آن برهویت معماری و شهرسازی مدرن ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
38 مدیریت بحران راهکاری در جهت کاهش آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: بررسی بافت فرسوده شهر کرمانشاه محله فیض‌آباد ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
39 معماری سنتی کویر، معماری پایدار . . . بررسی اصول معماری پایدار و چگونگی ظهور پایداری انرژی در معماری سنتی کویر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
40 معماری سنتی کویر، معماری پایدار... (بررسی اصول معماری پایدار و چگونگی ظهور پایداری انرژی در معماری سنتی کویر ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
41 معماری و توسعه شهری پایدار:مفاهیم و اصول (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
42 معماری و شهرسازی پایدار از نظریه تا عمل- بررسی مؤلفه های نظری و نمود عملی معماری شهرسازی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
43 مفهوم فضا درمعماری مساجدایرانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
44 مفهوم مکان درمعماری و شهرسازی معاصرایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
45 نقش اسلام در شکل گیری منازل مسکونی ( مورد نمونه شهر یزد ) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
46 نقش المان های شهری بر ایجاد حس ارامش شهروندان در فضای عمومی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
47 نقش بنا های فرهنگی در باز تولید هویت مکانی و شکل گیر توسعه پایدار شهری (نمونه موردی احداث موزه های جدید در بافتهای فرسوده) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
48 نقش طراحی شهری درکیفیت بخشی به محیط و فضای شهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
49 نقش عناصر کارکردی معماری در مدیریت انرژی و معماری همساز با اقلیم در معماری بومی و سنتی ایران،مطالعه ی موردی بادگیر (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
50 نقش فرهنگ در شکل گیری معماری بومی نمونه موردی معماری بومی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
51 نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
52 نقش معماری دردرک و انتقال مفاهیم هویتی و ایجادزبان الگو (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
53 نقش معماری و طراحی شهری بر امنیت روانی شهروندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
54 نقش و جایگاه پیاده راه ها در شهرسازی مدرن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
55 نگاهی به تزئینات در معماری سنتی نمونه موردی: بررسی گچبری های تزئینی در منازل مسکونی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
56 نگاهی تطبیقی به مفهوم محله در اسلام و ایران کهن قبل از اسلام (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
57 نوردرمعماری تاثیرنور درساختارشهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
58 هویت و شهر ...بررسی تأثیر مقوله هویت بر نحوه شکل گیری شهر ایرانی – اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار