سهراب راهوار

 سهراب راهوار دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

سهراب راهوار

Sohrab Rahvar

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جستجو برای یافتن ناهمسانگردی های محلی با استفاده از مدول فاصله ابرنواخترهای نوع Ia (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی
2 روش معکوس:بازسازی کنش گرانش تعمیم یافته در فرمالیزم با استفاده از داده های ابرنواختر نوع I (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی