دکتر علی وطنی

دکتر علی وطنی استاد دانشکده مهندسی شیمی

دکتر علی وطنی

Dr. Ali Vatani

استاد دانشکده مهندسی شیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of the Value Chains of the Petrochemical Industry With a Focus on the New Approach of Petro-Refinery (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 6، شماره: 4
2 آیندۀ نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
3 Control Structure Design and Dynamic Simulation of Mixed Fluid Cascade Natural Gas Liquefaction Process (دریافت مقاله) مجله تکنولوژی گاز دوره: 5، شماره: 1
4 Energy and Exergy Optimization of a mini-scale Nitrogen Dual Expander Process for Liquefaction of Natural Gas (دریافت مقاله) مجله تکنولوژی گاز دوره: 4، شماره: 1
5 Simulation and Economic Evaluation of Polygeneration System for Coproduction of Power, Steam, CH۳OH, H۲, and CO۲ from Flare Gas (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 9، شماره: 4
6 Simulation and Thermodynamic Analysis of a Closed Cycle Nitrogen Expansion Process for Liquefaction of Natural Gas in Mini-scale (دریافت مقاله) مجله تکنولوژی گاز دوره: 6، شماره: 1
7 Techno-Economic Analysis of Flare Gas to Gasoline (FGTG) Process through Dimethyl Ether Production (دریافت مقاله) مجله تکنولوژی گاز دوره: 6، شماره: 2
8 بهینه سازی فرایند جفت شدن اکسایشی متان (OCM) با کاتالیست پروسکایت و مدل سازیسینتیکی سطرجدید فرایند توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 25، شماره: 50
9 تحلیل ایمنی رفتاری کارکنان در پروژه‌های بین‌المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (مطالعه موردی: پروژه اوره و آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان) (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 3
10 تحلیل نظام نوآوری فناورانه با تاکید بر نقش عوامل زمینه ای؛ مورد مطالعه: فناوری ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
11 تعیین عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر پیش بینی مصرف بنزین و نفت گاز (گازوییل) در ایران توسط شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 2
12 شبیه سازی سه بعدی حفره مقیاس جریان سیال در محیط متخلخل به منظور برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز کشور: تحلیل و اعمال فناوری برتر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 10، شماره: 3
13 شبیه سازی و ارزیابی زیست محیطی سامانه بازیابی گازهای ارسالی به شبکه فلر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A simple method for calculation of electrical load and energy (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
2 اثر نانوذرات در تسهیل تشکیل هیدراتهای گازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
3 ارزیابی اقتصادی ساخت پالایشگاه با خوراک میعانات گازی منطقه پارس جنوبی عسلویه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
4 Comparison of Overall OCM Kinetic Modeling by Genetic and Marquardt Algorithms (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
5 Configuration and Method of Integrated NGL Recovery with Minimum EnergyRequirement and Exergy Analysis (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
6 Empirical Methods or Mechanistic Models ?– Comparison (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
7 Experimental Investigation of Natural Gas Production and Storage Using Hydrate Method (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
8 FGRS the Key Step to Protect Environment in Petrochemical Plants (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
9 FMEA مبتنی بر هزینه با استفاده از داده های تجربی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 Kinetic Modeling of Heterogeneous Oxidative Coupling of Methane by Genetic and Marquardt Algorithms: Mechanistic Aspects (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
11 Multiphase Pumping (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
12 Study of biological processes of gas sweetening and sulfur recovery (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
13 Study of the Using Associated Gas as Feed of LNG and GTL Units in Iran (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
14 Studying Operational Problems of Natural Gas Dehydration and Presenting Convenient Solving Methods to Reduce Them (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
15 The Effect of Drilling Technique on Productivity of Iranian Oilfields (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
16 بازیافت گاز ارسالی به فلر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 بررسی امکان تولید و مصرف CNG,LNG,GTL در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران
18 بررسی تاثیر نمک های یدید در فرایند کربنیلاسیون متانول در حضور کاتالیست ایریدیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 بررسی راهکارهای بهینه سازی در چرخه تولید، انتقال، توزیع و مصرف گاز طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
20 بررسی طرف های عرضه و تقاضای گاز طبیعی ایران و ارائه تابع تقاضا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
21 بررسی عمق ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مغارهای نمکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
22 بررسی عملکرد تماس دهنده غشایی فیبر توخالی در حذف آلاینده‌ها از جریان های گازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 بررسی مقایسه ای CNG با سایرسوختها و آلایندگی خودروهای CNG سوز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی CNG
24 بهینه سازی شبکه های توزیع گاز با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 بهینه سازی شبکه های توزیع گاز با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
26 بهینه سازی فرایند OCM با کاتالیست پروسکایت و مدلسازی سینتیکی واکنشهای فاز گاز توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 تاثیر ناخالصی های گاز همراه نفت تزریقی به مخزن در ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
28 تحلیل اکسرژی و بهینه سازی واحد بازیافت NGL (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 تحلیل انرژی، اکسرژی و مقایسه ساختارهای مختلف فرایند PRICO برای مایع سازی گاز طبیعی (LNG) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
30 تحلیل حساسیت سنجی و تطبیق تاریخچه یکی از مخازن نفتی جنوب غرب کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
31 تحلیل فرآیندهای هیدرات گازی و لزوم بهینه سازی صنایع ذخیره سازی وانتقال آن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
32 تحلیل فرایندهای هیدرات گازی و ارائه راهکارهای کاربردی بهینه سازی صنایع وابسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
33 تعیین حریم ایمنی خط لوله انتقال گاز ترش عسلویه-آغاجاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
34 ذخیره سازی گازطبیعی و هیدروژن راهکاری نوین برای بهینه سازی مصرف سوخت و بررسی تأثیر نانوفنّاوری در آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
35 راهکارهای کاهش سوزاندن گازهای همراه در واحدهای جمع آوری آنها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
36 شبیه سازی ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در یکی از گنبدهای نمکی ایران مرکزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
37 شبیه سازی ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در یکی از مخازن تخلیه شده نفتی جنوب غرب کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
38 شبیه سازی مبدل حرارتی U شکل به منظور استحصال انرژی زمین گرمایی از چاه های نفت و گاز غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
39 شبیه سازی و ارزیابی اقتصادی تولید همزمان متانول، هیدروژن، دی اکسید کربن، گازازت، برق و بخار از گازهای ارسالی به برج مشعل (فلر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
40 شبیه سازی و بهینه سازی واحد نم زدایی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 شناسایی عوامل ریسک در کلان پروژه های صنعت نفت (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42 طراحی سامانه کنترلی چرخههای تبرید فرآیند مبرد آمیخته چندمرحلهای در تولید گاز طبیعی مایع(LNG) (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت، گاز پالایش و پتروشیمی)
43 طراحی سامانه کنترلی مبرد آمیخته تک مرحلهای درفرآیندهای مایعسازی گاز طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت، گاز پالایش و پتروشیمی)
44 طراحی فرآیند تولید همزمان LNG و NGL (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
45 فناوری حفاری با فشار زیر تعادلی (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
46 کنترل غیر خطی برج تقطیر با استفاده از ترکیب منطق فازی و الگوریتم بهینه سازی PSO (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
47 مدلسازی اجرایی هدفمندکردن یارانه های انرژی (فرآورده های نفتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
48 مدلسازی انتقال جرم برج جذب آمین و بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی مطالعه موردی پالایشگاه گاز مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران
49 مدلسازی برج جذب واحد شیرینسازی گاز طبیعی فازهای 4 و 5 عسلویه با استفاده از روش سرعت محور غیر تعادلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
50 مدلسازی ترمودینامیکی برای پیشبینی دما فشار هیدرات مخلوط گازی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
51 مدلسازی و شبیه سازی واحدشیرین سازی گاز طبیعی فازهای 4و5 عسلویه با تاکید برپارامترهای موثر درتصفیه گاز ترش پارس جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
52 مدلهای سیستمی و چگونگی بهینه سازی انرژی براساس نظام ارزشی و شاخص های کلان اقتصاد انرژی و اهمیت NG درآن (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
53 مطالعه ی انتقال آب درلایه نفوذگاز یک پیل سوختی پلیمری با استفاده ازمدل شبکه حفره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
54 مقایسه روش های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی به صورت LNG و NGH (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
55 مقدارگازهای فلرشده درایران و جهان و استفادها زسامانه بازیابی گازهای ارسالی به فلردرمنطقه عسلویه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
56 میزان انتشارگازهای آلاینده توسط سامانه فلروتاثیر آن براکوسیستم منطقه عسلویه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
57 هیدراتهای گازی روشی جدید درانتقال و ذخیره سازی گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران