دکتر طیبه امیرخانی

دکتر طیبه امیرخانی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر طیبه امیرخانی

Dr. Tayebe Amirkhani

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگویی برای شفافیت بودجه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 52
2 انسداد سازمانی و عوامل کاهنده آن: مطالعه تاثیر توانمندسازی روان شناختی، جو پیشگامی و آوای کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 29
3 انگیزش کارکنان بخش عمومی: مطالعه تاثیر ویژگی های شغل و رفاه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 41
4 Explaining the Influential Factors on the Success of Information Systems: Organizational Factors and Organizational Learning (Case Study: Industries and Mines Organization) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 13
5 بررسی پیامدهای شهرت سازمان های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 46
6 بررسی تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 81
7 بررسی نقش رهبری تحول گرا بر خلاقیت سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی درک شده (مورد مطالعه، شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 4، شماره: 19
8 تاثیر رهبری اخلاقی بر قلدری سازمانی با نقش میانجی آوای کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران و کارکنان بیمارستان مهرگان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
9 تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 1
10 چالش های معاصر اخلاق اداری در بستر مدیریت دولتی نوین آیا نئولیبرالیسم، فضائل اخلاقی در بخش دولتی را از بین برده است؟ (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 4، شماره: 41
11 سبک رهبری و فراموشی سازمانی: مطالعه تاثیر رهبری خدمتگزار بر فراموشی سازمانی هدفمند و ناآگاهانه (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
12 سلامت روحی-روانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 56
13 سلامت روحی-روانی کارکنان در ایران؛ مورد مطالعه: صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 1
14 سیاه چاله های بودجه در نظام بودجه ریزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
15 شاخص های کلیدی عملکرد سازمان و بهبود بهره وری: رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 4
16 طراحی و تبیین مدل مدیریت بازدارندگی رفتارهای کاری نابهنجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 2
17 فراترکیب پژوهش های بومی انجام شده در حوزه نظارت همگانی با رویکرد آسیب شناسانه و ارائه یک چارچوب مطالعاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 1
18 مدل انگیزش کارکنان در بخش عمومی ایران: ابعاد و شاخص ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 1
19 مطالعه پیشایندها و پیامدهای بی ادبی در محل کار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 1
20 مطالعه عوامل موثر بر کاهش قلدری در سازمان: نقش فعالیت های منابع انسانی و رفاه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 20
21 وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه های اجتماعی و روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 34
22 هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی الزامات و آسیب های پیاده سازی بودجه ریزی برمبنای عملکرد در شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
2 بررسی شهرت سازمانی درستادوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 پیشنهادمدلی برای سازمان هوشمندباتکیه برمفاهیم تاثیر گذار اطلاعاتی داخلی و محیطی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
4 تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در سازمانهای مالی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ملی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
5 تأثیر طراحی شغل بر قلدری سازمانی: با در نظر گرفتن نقش میانجی رفاه ذهنی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 دولت افقی و پاسخگویی افقی: چیستی، چرایی و موانع تحقق آن در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 رفاه ذهنی کارکنان: چیستی وعوامل اثرگذاربرآن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
8 مطالعهی کمی تاثیر اشتراک گذاری دانش در گروه های کاری بر روی خلاقیت تیمی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد