مسلم باشتنی

 مسلم باشتنی دانشیار دانشگاه بیرجند

مسلم باشتنی

Moslem Bashtani

دانشیار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز فنوتیپی رکوردهای شیر روز-آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شیری شکم اول (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 3
2 آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
3 اثر سطح و اندازه ذرات پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 4
4 اثر مرحله برداشت و عمل آوری اسیدی و میکروبی بر خصوصیات تجزیه پذیری سیلاژ سورگوم با روش تولید گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 4
5 اثرات مکمل جیره ای آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پربیوتیک و اسید آلی به عنوان ترکیبات محرک رشد روی عملکرد رشدی و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی سویه ی تجاری راس (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 24، شماره: 2
6 ارزیابی تاثیر برخی سازه های محیطی بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران با استفاده از یک مدل خطی تعمیم یافته لجستیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 3
7 ارزیابی ژنتیکی گاوهای زایش اول هلشتاین ایران براساس رکورد شیر روزآزمون تولیدی و تصحیح شده برای انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
8 ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 32، شماره: 4
9 بررسی اثر اسید آلی بر برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی و مقایسه مراحل مختلف فنولوژی بر کیفیت علوفه دو گونه مرتعی جاشیر (Prangos ferulaceae) و بیلهر (Dorema aucheri) در مراتع ییلاقی شهرستان کهگیلویه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
11 تأثیر شکل فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط بر رفتارهای تغذیه ای و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیرده براون سوئیس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
12 تحلیل لجستیک برخی متغیرهای موثر بر احتمال بروز اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر در اوایل دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 2
13 تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه تره عمل آوری شده با آهک در زمان های مختلف به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 3، شماره: 1
14 تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روشهای برون تنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 3
15 جداسازی ذرات سبوس گندم و بررسی ارزش تغذیه ای انها با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
16 مقایسه آماری وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر بین نتاج گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی و بین گاوهای زینه و اصیل هلشتاین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
17 مقایسه ترکیب شیمیایی و ارزش خوراکی علوفه سورگوم با دو روش مختلف سیلو کردن با استفاده از روش کیسه های نایلونی و آزمون گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از سطوح مختلف میوه بنه بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
2 اثر استفاده از سطوح مختلف میوه بنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 اثر افزودن پوسته برنج بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
4 اثر تزریق شیردانی منابع مختلف انرژی بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
5 اثر تعداد وعده های خوراک دهی بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری براون سوئیس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 اثر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر برخی فراسنجه های خونی بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
7 اثر توارث نژاد هلشتاین و سن گاو هنگام رکوردگیری بر مقدار شیر روزانه گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 اثرعمل آوری حرارتی تف دادن و اکسترودکردن برخصوصیات تجزیه پذیری دانه سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 ارزیابی اثر ضریب همخونی بر چندک های وزن یکسالگی بز کرکی جنوب خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
10 استفاده از آزمون ناپارامتری کای مربع در بررسی ارتباط بین برخی سازه های محیطی و توازن منفی انرژی در گاوهای شیری زایش اول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
11 برآورد اثر همخونی بر وزن تولد بز کرکی جنوب خراسان با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون کوآنتایل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی ارتباط آماری بین وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر و فصل تولید در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 بررسی ترکیب شیمیایی و تعیین تجزیه پذیری ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی برگ عناب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 تاثیر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
15 تاثیر تغذیه برگ عناب بر برخی خصوصیات تخمیر شکمبه و متابولیت های خون در بزهای کرکی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 تاثیر عمل آوری با اوره بر تجزیه پذیری پروتیین خام گیاه مرتعی مستار ( Sclerorhachis (Leptocladae با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
17 تاثیر فرآیند های حرارتی تف دادن و اکسترودکردن بر بخشهای نیتروژن دار دانه سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 تعیین ضرایب هضمی سیلاژ سورگوم برداشت شده در چین اول و دوم با روش آزمونگاز (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
19 تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتیین خام برگ بنه و برگ زیتون به روش برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
20 تعیین و مقایسه میزان عناصر معدنی گیاه Iris songarica و Astragalus macropelmatus (مطالعه موردی:مراتع جنوب شرق شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 محاسبه ضرایب همبستگی بین ارزش اصلاحی شیر روزانه و شیر وعده های دوشش در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی