دکتر سید ابوتراب احمدپناه

دکتر سید ابوتراب احمدپناه استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید ابوتراب احمدپناه

Dr. Seyed aboturab Ahmadpanah

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب اندیشه نجومی جامعه ایلخانی در نقوش کاشی های زرین فام کوکبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 13، شماره: 2
2 بررسی تاثیرگذاری نقوش اسلامی بر نشانه های مصطفی اوجی (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 6، شماره: 12
3 بررسی شاخصه های گرافیکی نقوش تزیینی مقابر گنبد سبز قم (با تاکید بر مقبره خواجه علی صفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
4 بررسی نقش ماهی درهم (ریزه ماهی) در قال یبافی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 12، شماره: 24
5 بررسی نقش مایه درخت سرو در قالی های دوره صفوی و قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 7، شماره: 13
6 بررسی نقش و نوشتار در منسوجات آل بویه (مطالعه موردی: پارچه های مکشوفه در آرامگاه بی بی شهربانو و نقاره خانه شهرری)* (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 3، شماره: 2
7 پیشینه و شاخصه های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت آل بویه محفوظ در موزه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
8 تاثیر باورهای دینی و اسطوره ای بر فرش های روستایی باف همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 8، شماره: 22
9 سیر تحول نقش پرنده شکارگر در هنرهای تزیینی دوره صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 11، شماره: 22
10 مطالعه مفردات کتیبه کوفی(سوره یس) مسجدجامع شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 8، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی زیبایی شناسانه رنگ حروف در گرافیک تلویزیونی مطالعه موردی شبکه خبر، شبکه الجزیره و شبکه یورونیوز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
2 بررسی سنت تدفین پادشاهان ایران براساس متون ادبی و پارچه های تدفینی قرون اولیه هجری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
3 بررسی گرافیک محیطی در بیمارستان های کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
4 بررسی نقش مایه های نمادین در دست بافته های عشایر ایل سنگسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
5 بررسی نقوش پارچه های دوره رنسانس ایران (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
6 بررسی و ریشه یابی نقشمایه سیمرغ شکارگر در فرشهای عصر صفویه (با تاکید بر پاره فرش مجموعه بارون هاتوانی) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
7 بررسی و مطالعه نقش مایه های گیاهی سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
8 تبلیغات اجتماعی و نقش آن در فرهنگ سازی (مطالعه موردی: نمونه هایی از پوسترهای سازمان WWF) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
9 ریشه یابی معانی نمادین نقوش قالی ذهنی باف بختیاری با تاکید بر معتقدات بومی این قوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
10 نگاهی به نقوش سوزن دوزی ایل سنگسر (هنری در آستانه فراموشی) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی