دکتر سعیده آهنگری

دکتر سعیده آهنگری

دکتر سعیده آهنگری

Dr. Saeideh Ahangari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Impact of Interaction and Output Modality on the Vocabulary Learning and Retention of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 7، شماره: 25
2 Iranian EFL Teachers' Beliefs and Practices Regarding Written Corrective Feedback with a Focus on Teaching Experience (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 1
3 Procrastination in Language Learning Process: A Constructive Strategy or Merely a Destructive Time Loss? (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 9، شماره: 1
4 The effect of intertextuality on Iranian EFL learners’ critical writing (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 2، شماره: 1
5 The Effect of Syntactic Awareness-Raising Techniques on Iranian Intermediate EFL Learners’ Written Narrative Task Performance (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 5، شماره: 1
6 The effect of time-management training on test-anxiety and self-efficacy of Iranian intermediate EFL learners (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 2، شماره: 1
7 The Effects of Task Focus and Involvement Load on Idioms Recognition (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 4
8 بازنمایی تصویر انگلستان در وب سایت یادگیری زبان انگلیسی BBC: ترویج استعمار الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 34
9 تأثیر آموزش تعامل-محور مکالمه‌کاوی بر توانش تعاملی زبان آموزان ایرانی در تکالیف زوج-گفتار (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 8، شماره: 2
10 رابطه بین کمال گرایی، اضطراب و دستاوردهای زبانی انگلیسی آموزان ایرانی : میانجیگری انواع خودها (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Application of G-Theory on MSRT (MCHE) Score Dependability; Variability Due to Persons, Gender, Subject Fields, Sections, and Items (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 The Effect of Alzheimer Disease on Early Bilingual People (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
3 The Effect of Alzheimer Disease on Late Bilingual People (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
4 The Effect of Dynamic Assessment on Iranian EFL Learners performance in Listening Comprehension (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 The effect of formative assessment on the Iranian ESP university students’ achievements of vocabulary learning in General English courses (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان