دکتر غلامعلی شرزه ای

دکتر غلامعلی شرزه ای دانشیار دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی شرزه ای

Dr. Gholamali Sharzeie

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل های خزری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 50
2 ارزش‎گذاری بهبود کارکردهای زیست محیطی رودخانه زرینه رود با استفاده از روش آزمون انتخاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 2
3 ارزیابی ترجیحات گردشگران برای بهبود وضعیت محیط زیستی جنگل های حرا با استفاده از روش آزمون انتخاب (مطالعه موردی: ذخیره گاه زیست کره حرا) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 2
4 ارزیابی منافع کاهش آلودگی نیترات درآبهای مصرفی با روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی شالیکاران در روستاهای گیلان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 1
5 اصلاح یارانه های انرژی و مسیر زمانی مصارف انرژی (رهیافت مدل DCGE) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 4
6 انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی «شواهدی از بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران» (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 3
7 برآورد ارزش تفریحی اکوسیستم ساحلی دریای خزرمطالعه موردی : ساحل تفریحی رادیو- دریا شهرستان چالوس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 3
8 برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران بااستفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
9 برآورد ارزش خدمات غیر مصرفی زمین های کشاورزی برای ساکنان مناطق شهری با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب بررسی موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
10 برآورد ارزش خدماتی تفریحی گردشگاه طاق بستان کرمانشاه به روش هزینه سفر فردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 3، شماره: 2
11 برآورد ارزش عملکرد جذب گاز آلاینده گوگرد دیوکسید توسط اکوسیستم های جنگلی مطالعه موردی : جنگل های خیرود کنار نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
12 برآورد ارزشهای مصرفی و غیر مصرفی تالاب امیرکلایه با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 2
13 برآوردی از ارزشهای غیر استفاده ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 54
14 بررسی ساختار تولید و هزینه محصول برنج : مطالعه موردی در استان گیلان (۱۳۷۶) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 19
15 بررسی ساختار تولید و هزینه محصول برنج : مطالعه موردی در استان گیلان (۱۳۷۶) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
16 برگشت ناپذیری در تخصیص منابع زیست محیطی: کاربرد الگوی کروتیلا- فیشر در تخصیص بهینه ی آب رودخانه ی زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 1
17 پیش بینی تقاضای خدمات بانکداری الکترونیک در ایران با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و SARIMA (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 3
18 پیش‎بینی تقاضای آب شهرتهران با استفاده از الگوهای ساختاری، سری‎های زمانی و شبکه عصبی نوع GMDH (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 3
19 تاثیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر رد پای آب ملی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 2
20 تاثیر روش های استخراج اطلاعات از پرسش نامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزش گذاری مشروط (مطالعه موردی: اکوسیستم جنگلی ارسباران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 1
21 تحلیل تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد و توسعه بازار آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 3
22 تحلیل تجزیه انتشار دی اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
23 تحلیل تعادل عمومی پویا از اثرات قاعده بقای ثروت طبیعی در بهره برداری از درآمد نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
24 تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 4
25 تعیین ارزش اقتصادی آب‎های زیرزمینی: مطالعه موردی شهرستان راور (استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 1
26 مقایسه روش های ترجیح بیان شده در ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی (بررسی موردی: جنگل های حرا قشم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 1
27 مقایسه نظریه های پایداری ضعیف و قوی محیط زیستی در بستر مفهومی توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 2
28 نقش بازار آب در تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رهیافت برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP)(مطالعه موردی: اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 1
29 نگاهی متفاوت به فعالیتهای بخش کشاورزی: هزینه های زیست محیطی بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات توسعه مالی، رشد اقتصادی، مصرف سوخت‌های فسیلی و آزادی تجاری بر کارائی زیست محیطی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
2 ارزیابی سناریو های مختلف مالیات سبز بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
3 برآورد ارزش زیست محیطی استفاده از مکان تفریحی در شهرستان طالقان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی
4 براورد ارزش منافع چنار های خیابان ولیعصر در بهبود کیفیت هوای شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
5 براورد ارزش منافع چنارهای خیابان ولیعصر در بهبود کیفیت هوای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
6 بررسی تجربیات جهانی مدیریت تقاضای آب : رهیافتهایی برای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
7 بررسی رابطه بین مصرف انرژی، درآمد واقعی و سطح قیمت‎ها درکشورهای عضو ”اوپک“ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
8 بررسی عوامل مؤثر بر تابع تقاضا برای عوامل تولید برخی از محصولات کشاورزی مطالعه موردی محصولات گندم و جو در استان فارس (79-1378) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
9 تامین مالی پایدار شهر: چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
10 کاربرد روش آزمون انتخاب در برآورد ارزش اقتصادی جنگل های حرا قشم (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
11 مبانی نظری تابع تقاضای برای آب و بررسی ساختار مصرف آب درصنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
12 مقایسه روش های استخراج تمایل به پرداخت در روش ارز شگذاری مشروط (مطالعه موردی: برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران