دکتر فخرالدین صالحی

دکتر فخرالدین صالحی دانشیار

دکتر فخرالدین صالحی

Dr. Fakhreddin Salehi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر انجماد بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه بالنگو (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی اثرات روش و شرایط خشک کردن بر روی ریولوژی و بافت صمغ دانه ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی فرآیند خشک شدن موسیلاژ دانه مرو (Salvia macrosiphon L.) با اشعه فروسرخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 4
4 بررسى سینتیک انتقال جرم در طى خشک کردن ترکیبى هواى داغ-مادون قرمز برش هاى بادمجان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 3
5 بررسى ویژگى هاى فیزیکوشیمیایى، حسى و بافتى کیک اسفنجى غنى شده با پودر سیب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 3
6 تاثیر خشک کردن فروسرخ بر سینتیک خشک شدن و تغییرات رنگ موسیلاژ دانه مرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
7 غنى سازى کیک اسفنجى با پودر قارچ دکمه اى خشک شده در سامانه مادون قرمز هواى داغ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 1
8 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی مقاومت به سرمای نشاهای گوجه فرنگی پس از پیش تیمار تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
9 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جهت مدل سازى اثر آسکوربات کلسیم بر افزایش زمان ماندگارى قارچ دکمه اى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 4
10 مدل سازی استخراج صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 1
11 مدل سازی فرآیند خشک کردن بادمجان توسط سامانه مادون قرمز به روش الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 1
12 مدل سازی فرایند خشک کردن قارچ دکمه ای توسط سامانه مادون قرمز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانو فیلتراسیون فضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
2 اثر پوشش های خوراکی بر سینتیک خشک شدن برشهای میوه “به” در سامانه فروسرخ (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 اثر نمک بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ دانه بالنگو (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت مدل سازی فرآیند سرخ کردن مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
5 بررسی پیش تیمار مختلف بر میزان جذب روغن در طی سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
6 بررسی تاثیرتیمارهای حرارتی برصمغهای بومی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
7 بررسی خصوصیات رئولوژیکی صمغ دانه ی ریحان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
8 بهینه سازی فرآیندهای سرخ کردن عمیق موادغذایی با استفاده ازروش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
9 تاثیر پودر هویج بر ویژگی های ریولوژیکی خمیر و خصوصیات کیفی و ماندگاری نان سنگک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
10 خشک کردن لایه نازک ورقه های سیب زمینی با استفاده از خشک کن تلفیقی فروسرخ خلا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 خشک کردن محصولات کشاورزی با استفاده از انرژی مایکروویو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
12 کاهش جذب روغن در طی سرخ کردن مواد غذایی با استفاده از پوشش های خوراکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
13 مدل سازی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون رنگبری صنعت قند توسط شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
14 مدلسازی ریاضی خشک کردن ترکیبی فروسرخ و خلاء برشهای سیب (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 مدلسازی سینتیک تغییرات رنگ و انتقال حرارت در طی فرآیند سرخ کردن کدوخورشتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
16 مدلسازی سینتیک خشک کردن لایه نازک زردآلو با استفاده از خشک کن فروسرخ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
17 مدلسازی فرآیند خشک شدن برشهای سیب پوشش دادهشده با صمغ های دانه ریحان و گزانتان (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 مدلسازی فرآیند خشک کردن موادغذایی اسمز و مایکروویو به روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
19 مدلسازی فرآیندهای غذایی به روش الگوریتم ژنتیک_شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی