سیدمحسن سجادی

 سیدمحسن سجادی معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمحسن سجادی

Seyedmohsen Sajadi

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر حقوق نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رژیم های چندجانبه کنترل صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 4، شماره: 15
2 شکل گیری اوراق تورق، جایگزین اوراق قرضه برای سیاست مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتفاع مانع بر استهلاک انرژی جریان در سرریزهای کلیدپیانویی مستطیلی با کلید خروجی مانعدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
2 ارائه روابط دبی اشل دریچه سالونی بیضوی به عنوان سازه تنظیم دبی در شرایط جریان ازاد (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارزیابی ضریب تحکیم در رسهای با خاصیت خمیری کم تا متوسط (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 استخراج ضریب دبی در دریچه های سالونی-مستطیلی در جریان آزاد به کمک نرم افزار انسیس فلوئنت (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
5 بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه کف جت های افقی مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
6 بررسی آزمایشگاهی اثر شطرنجی بودن مانع متخلخل در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
7 بررسی آزمایشگاهی اثرآستانه پلکانی صلب و روزنه داربرخصوصیات پرش هیدرولیکی درحوضچه آرامش افقی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
8 بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی در پایه های ممتد پل با استفاده از Rip Rap (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
9 بررسی آزمایشگاهی نیروی درگ وارده از طرف جریان بر راه ماهی w-w شکل در مجاری کالورت با شیب تند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
10 بررسی آزمایشگاهی نیروی درگ وارده از طرف جریان بر راه ماهی w-w شکل در مجاری کالورت با شیب تند (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
11 بررسی اثر دیواره ی آرام کننده جریان بر عملکرد حوضچه رسوبگیر آبیاری با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
12 بررسی اثر موانع سرریز V شکل مضاعف بر روی ضریب زبری در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
13 بررسی تاثیر دبی جت مستغرق در انتهای حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
14 بررسی تاثیر دبی جت مستغرق در انتهای حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی در سطح شیب دار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
15 بررسی تاثیر دبی جریان براستهلاک انرژی درسرریزهای پلکانی با استفاده ازمدل ریاضی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 بررسی تاثیر زاویه ی آبگیری بر دبی رسوب ورودی به آبگیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
17 بررسی تاثیر فشردگی ناگهانی مقطع کانال بر هیدرولیک جریان عبوری از دریچه سالونی-بیضوی در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
18 بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هیدرولیک جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 بررسی تأثیر تعداد پله در استهلاک انرژی سرریز پلکانی به کمک نرم افزارFluent (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی تأثیر شیب در استهلاک انرژی سرریز پلکانی به کمک نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی تأثیر نسبت عمق بحرانی به ارتفاع پله در استهلاک انرژی سرریز پلکانی به کمک نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران ازمناطق گردشگری در استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
23 بررسی مدلهای آشفتگی جهت حل عددی جریانهای غلیظ با استفاده ازنرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 تاثیر پارامترهای هندسی برهیدرولیک جریان درطول سرریزهای لبه پهن مستطیلی با استفاده ازنرم افزارفلوئنت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 تخمین راندمان تله اندازی درحوضچه های رسوبگیر با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 خصوصیات پرش نوع S و T در کانال واگرای ناگهانی تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 شبیه سازی عددی جریان بر روی سرریز نیم دایره ای با استفاده از نرمافزارFluent (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
28 کاربرد روش روندیابی ذرات در تخمین راندمان تله اندازی حوضچه های رسوبگیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 مقایسه استهلاک انرژی درسرریز پلکانی و اوجی صاف با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
30 یک روش جدید برای توزیع اقتصادی باربین نیروگاه های حرارتی با درنظر گرفتن تلفات مبتنی برتوان نقاط valve (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران