دکتر مجید بنی اسدی

دکتر مجید بنی اسدی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

دکتر مجید بنی اسدی

Dr. Majid Baniassadi

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A new approach to microstructure optimization of solid oxide fuel cell electrodes (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 4، شماره: 2
2 An investigation on effect of backbone geometric anisotropy on the performance of infiltrated SOFC electrodes (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 5، شماره: 3
3 Evaluation of solid oxide fuel cell anode based on active triple phase boundary length and tortuosity (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 4، شماره: 1
4 Stochastic reconstruction of carbon fiber paper gas diffusion layers of PEFCs: A comparative study (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 6، شماره: 1
5 The Effect of cathode Porosity on Solid Oxide Fuel Cell Performance (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 3، شماره: 1
6 بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی بر اساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دو نقطه یی و الگوریتم بازیابی فاز (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 33، شماره: 2
7 بازسازی سه بعدی کامپوزیت نانو لوله کربنی با استفاده از توابع آماری همبستگی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 3
8 بررسی تاثیر وجود نانوذرات گرافن بر عملکرد نانوکامپوزیت پایه پلیمر حافظه دار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 33، شماره: 1
9 تحلیل استاتیکی تنش ها و کرنش های وارد بر استخوان فمور متصل به قاب فضایی تیلور (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 1
10 مدل سازی جدایش در برخورد صفحات فلزی با در نظر گرفتن اثر دما، نرخ کرنش و آسیب (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 3
11 مطالعه تاثیر روش اکستروژن فشاری تناوبی هیدرواستاتیک لوله بر خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۲ (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 8، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3D Reconstruction of an Iranian Southwest Reservoir Plugs Using Medical X-Ray Images (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
2 An investigation into the impression of geometrical parameters of multi-wall coiled carbon nanotubes’ constructing components on theirmechanical deformation using molecular dynamics simulation (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
3 An investigation into the mechanical properties of polymer composite reinforced by coiled carbon nanotubes (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری
4 ارایه روشی تصادفی به منظور بازسازی سه بعدی ریزساختار لایه نفوذ گاز در پیلهای سوختی پلیمری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
5 ارزیابی و رتبه بندی متصدیان عملیات بندری بنادر جنوبی ایران از نظر میزان عملکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
6 الگوریتم محاسبه کمی مرزهای سه گانه در ساختار سه بعدی آند پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
7 Energetics of Ion Permeation Process through Mechanosensitive Channels of Large Conductance by Adaptive Biasing Force Method (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)
8 Investigating mechanical properties of coiled carbon nanotube reinforced nanocomposite (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
9 Mechanistic Characters of Ion Permeation through Mechanosensitive Channels of Large Conductance: A Steered Molecular Dynamics Study (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)
10 بازسازی 3 بعدی هندسه پلاگ های سنگی یکی از مخازن جنوب غربی ایران با استفاده از تصاویر سیتی اسکن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
11 طراحی یک روبات متحرک امدادگر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 مطالعه تاثیر توزیع طول نانولوله ها در نفوذدهی پیوستار کامپوزیتهای نانو لوله کربنی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو