دکتر هاجر ستوده

دکتر هاجر ستوده استاد دانشگاه شیراز

دکتر هاجر ستوده

Dr. Hajar Sotudeh

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Scientific Productivity in Neonates’ Health Field in Scopus (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 6
2 The Impact of Users’ Cognitive Style and Browsing Experience on Their Disorientation Levels during Web Interaction (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 4
3 بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی ۱۹۹۱-۲۰۱۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 7، شماره: 15
4 بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه شیراز با استفاده از مدل لیب کوال (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش یافته علوم در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 8، شماره: 18
6 برنامه های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 1
7 پیامدهای فن آوری اطلاعات برای سلامت روان، اخلاق و اجتماع (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 2
8 پیامدهای فن آوری اطلاعات و ارتباطاتی برای سلامت انسان و محیط زیست (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 1
9 تاثیر اعتماد بر تمایل به رفتار اطلاع جویی مشارکتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 28، شماره: 2
10 تحلیل محتوای استناد مقالات پزشکی دسترسی آزاد و غیر آزاد به روش عقیده کاوی بافتار استناد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 5
11 توان نظر داوران Cochrane و بافتار استناد در شناسایی چکیده مقالات مرتبط و بخش های اصلی آنها (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 4
12 چالش های دگرسنجی در ارزیابی پژوهش به روش تحلیل مضمون (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 14، شماره: 3
13 خودکارسازی پیشنهاد داور برای دست نوشته ها: مرور نظام مند متون پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 3
14 راه کارهای برنامه های برتر حفاظت وب در مقابله با چالش های مدیریتی حفاظت وب (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 8، شماره: 31
15 رقابت استنادی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
16 رویکرد دانشمندان ایرانی به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آن ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 1
17 شاخص ها و مدل های سنجش بهره وری علمی پژوهشگران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
18 شاخص ها و مدل های سنجش بهره وری علمی پژوهشگران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 4، شماره: 1
19 کتابخانه اسباب بازی: نگاهی به تجارب جهانی و پیشنهادی برای راه اندازی کتابخانه ملی اسباب بازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 4
20 گذاری بر ضریب تاثیر مجله ها و دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 20، شماره: 47
21 مقایسه دیدگاه پژوهشگران حوزه فنی- مهندسی و علوم انسانی در ارتباط با اهمیت معیارهای ارسال مقاله به نشریه و میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه ژورنال یاب رایسست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
22 نقش درک خطر و توانایی تشخیص اخبار جعلی بر پذیرش واکسن کووید ۱۹ در میان دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 6
23 وضعیت تولید علم در حوزه ی حقوق بیماران، در پایگاه های استنادی Thomson reuters: با نگاهی به سهم ایران در تحقیقات بین المللی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 6
24 وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی و نقش آن در بهبود اثرگذاری پژوهشی در پرتولیدترین کشورهای اسلامی خاورمیانه (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 6