سید حسین ساجد

 سید حسین ساجد رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی

سید حسین ساجد

Seyed Hossein Sajed

رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.