حامد قادرزاده

 حامد قادرزاده هیات علمی دانشگاه کردستان

حامد قادرزاده

Hamed Ghaderzadeh

هیات علمی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات سیاست سهمیه بندی آب بر مصرف آب های زیرزمینی در دشت قروه-دهگلان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
2 بررسی پایداری منابع آب در بخش کشاورزی شهرستان دهگلان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی وضعیت بازاررسانی محصول توت فرنگی در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
4 مطالعه کارآیی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان های سقز و دیواندره: کاربرد رهیافت ابرکارآیی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اقتصادی بازارچه مرزی باشماق در توسعه ی روستاهای شهر مریوان (مطالعه موردی دهستان خاوومیرآباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
2 اثرات هیدروژولوژیکی نوسانات عناصر اقلیمی در آبخوان دهگلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
3 ارایه ی مدلی جدید در ارزش افزایی زنجیره تامین لبنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه مرزی باشماق بر توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان خاوومیرآباد شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
5 ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه های مرزی و بازتاب های توسعه مناطق مرزی (مطالعه موردی بازارچه مرزی باشماق شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
6 ارزیابی رقابتپذیری و مزیت نسبی تولید گندم با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی دراستان گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
7 انتخاب الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت سیب زمینی در استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
8 بررسی اثر عوامل اقلیمی بر روی کاهش جنگل های بلوط (مطالعه موردی استان کردستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
9 بررسی اقتصادی بکار گیری BMS در ساختمان و شناسایی موانع پیاده سازی آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 بررسی تأثیر کاهش آب آبیاری و افزایش قیمت آب بر شاخص های بهره وری آن در بخش کشاورزی (مطالعه موردی:دشت قروه_دهگلان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی تأثیر نرخ ارز و درآمدهای نفتی بر صادرات خرمای ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
12 بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی و اعتماد مشتریان (موردمطالعه: هتل های سه ستاره و چهار ستاره استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
13 بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی و اعتمادمشتریان درهتلهای سه ستاره وچهارستاره استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
14 بررسی رابطه ی توزیع دانش، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی دربیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
15 بررسی علل پراکندگی اراضی کشاورزی در شهرستان سقز:مطالعه موردی منطقه زیویه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی عوامل موثربرتولید واحدهای پرواربندی نیمه صنعتی گوساله مطالعه موردی استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی محدودیت بودجه با استفاده ازتابع تولید غیر مستقیم Lewbel در تولید سیب زمینی استان همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
18 بررسی مسیر بازاررسانی محصول گوجهفرنگی گلخانهای در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
19 بررسی نوسانات عملکرد محصولات گندم (آبی و دیم) و جو(آبی و دیم) تحت تأثیر مهمترین پارامترهای اقلیمی: مطالعه موردی شهرستانهای سقز و سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
20 بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بیمه توت فرنگی در روستای نگل واقع در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 بررسی همسانی خشکسالی‌های اقلیمی با نوسانات هیدرولوژیکی آبهای سطحی آبخوان قروه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
22 برنامه ریزی الگوی کشت با تاکید بر مصرف بهینه انرژی و کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
23 تحلیل بهرهوری نهاده آب در تولید سیب زمینی به روش آبیاری تحت فشار در دشتهمدان- بهار (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
24 تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری در تولید سیب زمینی با روش تخمین تابع تولید در دشت همدان- بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
25 راهبردهای توسعه بازارچههای مرزی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی بازارچه مرزی باشماق مریوان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
26 سطح بندی شهرستان های استاى کردستان براساس شاخص های توسعه دامپروری با استفاده از روش تصمیم گیری چند هعیاره (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 سنجش بهرهوری نهادههای تولید عسل در استان کردستان(مطالعه موردی: زنبورداران شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
28 قیمت گذاری آب کشاورزی راهکاری برای توسعه پایدار منابع آب کشور: مطالعه موردی دشت همدان بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
29 کاربرد برنامه ریزی آرمانی اولویتی در بهینه سازی الگوی کشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
30 محاسبه کارایی وحاشیه بازاریابی محصول سیب زمینی در استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
31 مطالعه حاشیه بازاریابی سیب زمینی دراستان همدان( مطالعه موردی: شهرستان همدان) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
32 معرفی اقتصادیترین محصولات غیرچوبی جنگلهای زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل آرمرده شهرستان بانه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
33 نقش بازار آب در تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی (مطالعه موردی:دشت قروه_دهگلان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار