موسی اعظمی

 موسی اعظمی

موسی اعظمی

Mosa Azami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری اراضی در اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
2 The Analysis of Effective Factors on Non-Accepting of Organic Agriculture Products From the Viewpoint of Agricultural Experts (Case Study: Alborz province) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 3
3 The Analysis of Effective Factors on Non-Accepting of Organic Agriculture Products From the Viewpoint of Agricultural Experts (Case Study: Alborz province) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 7، شماره: 1
4 بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان (مطالعه موردی شهرستان بهار) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
5 تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی مناطق روستایی: مورد مطالعه دهستان بالادربند کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 4
6 تحلیل اثرات تالاب زریوار مریوان بر دارایی های معیشتی خانوارهای روستایی حاشیه آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
7 تحلیل توانمندی اقتصادی روستاییان و تعیین کننده های آن (مطالعه موردی: شالیکاران شهرستان رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 5
8 تحلیل شاخص های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان ومکان یابی آنها در زنجیره روستا - شهری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 1
9 تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارایه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 1
10 توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
11 مدل پذیرش کشاورزی ارگانیک در دهستان سراب نیلوفر (بالادربند) کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 46
12 مقدمه ای بر تبیین جایگاه مفهوم اثربخشی در مدل ذهنی رایج در ایران در راستای بررسی علل کم توجهی به اثربخشی پژوهش های فزاینده کشور (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
13 نقشه دانش حکمرانی درحوزه آب: معرفی گزیداری نوین برای مدیریت پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تعاونی های تولید کشاورزی در ایران ( بررسی موانع توسعه تعاونی های تولید در اقتصاد کشاورزی ایران، مطالعه موردی استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 اثرات اقتصادی- اجتماعی اشتغال روستاییان به کسب و کارهای کوچک (مطالعه موردی: بخش جوکار شهرستان ملایر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
3 ایران سرزمینی مستعد برای پیشرفت انرژی باد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
4 بررسی عوامل موثر بر انگیزه مشارکت روستاییان در طرح های هادی روستایی در شهرستان همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
5 بررسی نقش اجرای طرح های هادی در توسعه روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
6 بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه صنایع خرد روستایی استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 تحلیل علل مهاجرت روستاییان سرآستان شهرستان خرمآباد و سازوکارهای بازگشت آنان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
8 تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت کشاورزان در طرح های توسعه کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
9 تحلیل وضعیت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) روستایی در استان همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
10 کاربرد رویکردهای سیستمی در عصر آنتروپوسن: مدل سازی سیستم های اجتماعی-بوم شناختی در حل بحران آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار