دکتر اسماعیل اسدی

دکتر اسماعیل اسدی هيات علمي دانشگاه تبريز

دکتر اسماعیل اسدی

Dr. Esmaeil Asadi

هيات علمي دانشگاه تبريز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.