دکتر عبدالحمید حبیبی

دکتر عبدالحمید حبیبی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران

دکتر عبدالحمید حبیبی

Dr. Abdolhamid Habibi

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین با شدت متوسط بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و مالون دی آلدئید در ناحیه هیپوکمپ موش های صحرایی دیابتی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 6
2 اثر حاد فعالیت هوازی فزاینده با دست و پا بر پاسخ ضربان قلب و فشارخون بازیافت در دختران فعال و غیرفعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 4، شماره: 1
3 ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخص های فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 38
4 Effect of Acute Interval Walking with Blood Flow Restriction on 4EBP1, ERK, p38, and Myostatin of SkeletalMuscle in Inactive Men (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی ارتباط حجم و قدرت عضلانی با برخی فاکتورهای مرتبط با سارکوپنیا در مردان سالمند و مقایسه آن با مردان جوان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 54
6 تاثیر پتانسیل پس فعال سازی در زمان های استراحتی متفاوت بر توان انفجاری دختران ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 9، شماره: 17
7 تاثیر تمرینات منتخب پیلاتس بر برخی شاخص های تنفسی زنان چاق غیرفعال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 2
8 تاثیر شش هفته تمرین منتخب هوازی بر غلظت آیریزین سرمی و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 2، شماره: 1
9 تاثیر شش هفته تمرین های هوازی تداومی و تناوبی بر شاخص آنتی اکسیدانی تام هیپوکمپ و تعادل رت های مدل پارکینسونی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 12، شماره: 45
10 تاثیر فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 12
11 تخمین سطح مقطع عضله چهارسرران و همسترینگ با استفاده از اندازه های آنتروپومتریکی ناحیه ران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
12 تغییرات الکترومیوگرافی عضلات تنه دانش آموزان پسر دوازده سال، متعاقب حمل کیف با وزن های مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 7
13 شیوع گرفتگی مجاری تنفسی ناشی از ورزش در کشتی گیران فرنگی حرفه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 8
14 فعال نشدن مسیر پیام رسانی MAPK عضله اسکلتی مردان غیرفعال با پیاده روی حاد تناوبی همراه با محدودیت جریان خون (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 42
15 مقایسه اثر 6 هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر فاکتور رشد عصب و آنزیم کاتالاز هیپوکمپ رت های مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 4
16 مقایسه اثر بازگشت به حالت اولیه فعال در آب با سه دمای متفاوت بر تغییرات سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از یک فعالیت بیشینه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 2
17 مقایسه اثر شدت های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا( TNFα) و اینترلوکین- 6 (6-IL) مردان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 28
18 مقایسه تاثیر دو شدت فعالیت حاد هوازی بر غلظت آپلین پلاسما، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین مردان مبتلابه دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دما و رطوبت نسبی محیط و فعالیت بدنی بر پاسخ های برنکواسپاسم ناشی از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 Comparison of Acute Hormonal Responses Between Resistance and High Intensity Functional Training Exercises in Elite Wrestlers (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
3 بررسی تأثیر 0 هفته تمرین فوتسال تفریحی و دویدن اینتروال بر آمادگی قلبی عروقی دختران غیرورزشکار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
4 بررسی رابطه بین VO2max BMI و حداکثر اکسیداسیون چربی متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی با دو شدت متفاوت در دانشجویان دختر غیر ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 تاثیر 6 هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر کاتالپسی رت های مدل پارکینسونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
6 تاثیر 6 هفته فوتسال تفریحی بر ترکیب بدن و عوامل خطر زای بیماری های قلبی عروقی دختران غیر ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 تاثیر بلند مدت فعالیت منتخب هوازی بر تغییرات نیمرخ لیپیدی و لپتین در زنان میان سال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
8 تاثیر بلندمدت تمرین مقاومتی در دو شدت متفاوت بر سطح سرمی میوستاتین در دختران ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
9 تاثیر تمرینات پیلاتسبر برخی شاخصهای پیکرسنجی زنان چاق شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
10 تاثیر دورههای تمرینی کوتاه مدت اینتروال بر روی آمادگی و کاهش وزن دختران غیرورزشکار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
11 تاثیر کافئین بر توان هوازی بالاتنه در آزمون دوچرخه کارسنج دستی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
12 تاثیر کوتاه و بلندمدت تمرینات HIIT بر سطوح BDNF و کورتیزول دانشجویان دختر غیر فعال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
13 تاثیر هشت هفته تمرین طناب زنی بر اینترلوکین 6 و پروتیینواکنشگر C در دانش آموزان دختر چاق 13 - 12 ساله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
14 تاثیر هشت هفته فعالیت منتخب هوازی بر تغییرات شاخص توده بدنی و درصد چربی زنان میان سال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
15 تاثیر یک جلسه تمرینات مقاومتی در دو شدت متفاوت بر سطوح فیبرینوژن و پروتیین واکنشگرc در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
16 تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر برخی شاخص های آسیب عضله در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
17 تأثیر ورزشی گروهی تفریحی بر وزن و برخی فاکتورهای مرتبط با سلامتی دختران چاق غیرورزشکار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
18 مقایسه اثر سه روش تمرینات هوازی، ماساژ و ترکیبی بر درصد چربی، محیط دور کمر و باسن زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
19 مقایسه اثر سه شدت سرد کردن بر سرعت دفع اسید لاکتیک خون و ضربان قلب فوتبالیست ها متعاقب انجام یک فعالیت درمانده ساز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
20 مقایسه اثر6 هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر آنزیم گلوتایتون پراکسیداز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
21 مقایسه تاثیر کوتاه مدت تمرین مقاومتی در دو شدت متفاوت بر تغییرات سطوح فیبرینوژن و نیمرخ لیپیدی دختران جوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
22 مقایسه تاثیر یکجلسه تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق دستبر برخی شاخصهای آسیب عضلانی در دختران فعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
23 مقایسه شدت فعالیت متناسب با حداکثر اکسیداسیون چربی (FATmax) طی یک تمرین فزاینده در دانشجویان پسر تمرین کرده و تمرین نکرده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
24 مقایسه ی پاسخ های هورمونی به دو شدت متفاوت تمرین مقاومتی در دختران تمرین کرده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
25 مقایسه ی مقادیرمیوستاتین و IGF-1 طی انجام دو هفته تمرین مقاومتی در دو شدت متفاوت در دختران سالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز