پروفسور علی رضاییان

پروفسور علی رضاییان استاد، دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور علی رضاییان

Prof. Ali Rezaeian

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Righteous Government (دریافت مقاله) دوفصلنامه دین، مدیریت و حکومت دوره: 1، شماره: 1
2 آوای کارکنان و پیامدهای سازمانی: تبیین چهار راهبرد آوای کارکنان بر اساس تغییرات دو متغیر تعدیل کننده فرهنگ عام گرا/خاص گرا و تبادل رهبر-عضو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 44
3 ارائه الگوی حکمرانی خوب امنیت فضای سایبری در سازمان های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 20، شماره: 77
4 ارائه الگوی رفتار کارآفرینانه کارکنان در کسب و کارهای صادراتی حوزه برق و الکترونیک کشور با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 4
5 ارائه الگوی عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
6 ارائه الگوی مفهومی وظایف مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
7 ارائه چارچوبی برای روایت پژوهی در مطالعات مدیریت برای مواجهه با مسائل پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 2
8 ارائه چهارچوب معماری حاکمیت امنیت سایبری در سازمان های دفاعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 19، شماره: 64
9 ارائه مدل بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک و تشریح کاربردهای آن در سازمان های پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 1
10 ارائه مدل پیش بینی کننده رفتار کارکنان، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر – پیرو در موقعیت تهدید حمایت اجتماعی (با رویکرد حفاظت از منابع) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 4
11 ارائه مدل جمع سپاری برای تدوین استراتژی های صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 1
12 ارائه مدل هوشمندی کسب‌وکار بر اساس رویکرد دوسوتوانی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 28
13 ارائه مدلی جهت مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 3
14 ارائه و تبیین مدل سیستمی رفتار انسان از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 4
15 ارایه الگوی بهینه آمیخته بازاریابی خدمات با هدف افزایش خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز (مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 3
16 ارایه الگوی شکل گیری رهبری کاریزماتیک در سازمان از دیدگاه مدیریت برنامه ریزی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
17 ارایه مدل مدیریت رفتارهای کاری نابهنجار براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 3
18 ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 4
19 ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
20 اصول حاکم بر مدیریت مالی شخصی (با تاکید بر بخش تخصیص) مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 1
21 اعتبار سنجی مدل کارآفرینی اجتماعی سازمانی در کمیته امداد امام (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 11، شماره: 41
22 اعتیاد به کار: بستری برای تقویت رفتارهای شهروند سازمانی یا پدیده ای منفی برای سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
23 الزامات نهادینه سازی فرهنگ از منظر قرآن (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 1
24 الگوسازی و مقایسه مدل های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 27
25 الگوی عملی مدیریت خویشتن؛ مبتنی بر کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 1
26 انصاف جایگزین اعتماد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 1، شماره: 2
27 Design and Validation of Business Intelligence Model Based on Ambidexterity Approach (دریافت مقاله) فصلنامه پردازش سیگنال و انرژیهای تجدیدپذیر دوره: 3، شماره: 4
28 Designing a model for achieving sustainable competitive advantage through business intelligence using system dynamics modeling in Tehran Oil Refining Company (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 1
29 Developing Modernization Strategy for CORE Banking Systems among Iran’s Commercial Banks (Case Study: One of the Commercial Banks of Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
30 Measuring Customers Satisfaction of E-Commerce Sites Using Clustering Techniques: Case Study of Nyazco Website (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
31 بازشناسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت نظام اسلامی از منظر نظریه سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 1
32 بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها؛ مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 13
33 بررسی اثر و رابطه بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 11، شماره: 21
34 بررسی ارتباط راهبردهای رقابتی عام و پذیرش کسب و کار الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 4
35 بررسی انتقادی ده تعریف مدیریت و ارائه تعریف مختار (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 1
36 بررسی اولویت ها و عوامل موثر بر مشارکت مدیران شرکت ملی نفت ایران در آموزش ها (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 24
37 بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر محیط نوآورانه با نقش متغیر میانجی خلاقیت (مورد مطالعه: کارکنان مراکز آموزش نظامی) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 6
38 بررسی تاثیر شایستگی های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
39 بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر تاب آوری سازمانی: مطالعه ای بر روی سازمان های کشور لبنان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 3
40 بررسی تاثیر ویژگی های شغل بر خلق دانش در سطح فردی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 2
41 بررسی تحلیلی رویکرد سیاسی-مذهبی بابک و طاهر در رویارویی با خلافت عباسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 3
42 بررسی تطبیقی نظریه های علم مدیریت با آموزه های اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 9، شماره: 37
43 بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
44 بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
45 بررسی رابطه میان آوای کارکنان و پیامدهای رضایت شغلی به واسطه نقش تعدیلی تبادل رهبر عضو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
46 بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 3
47 بررسی مولفه های شخصیتی «برون گرایی» و «پذیرش تجربیات جدید» در الگوی شیفتگی شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 31
48 بررسی و نقد رویکردهای پژوهشی آیات رهبری در منابع مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 16، شماره: 30
49 به کارگیری تدابیر سیاسی بر مبنای سبک های حل مساله (مورد مطالعه : کارمندان دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 5
50 به کارگیری رویکرد تحلیل مضمون در ارائه الگوی پیامدهای تحمل ابهام رهبران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 3
51 تاثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک پردازش اطلاعات (خبرگی) بر قضاوت سرمایه گذاران: شواهد آزمایشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 65
52 تاثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 1
53 تاثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرش های شغلی آنها با نقش تعدیل کنندگی تناسب فرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 3
54 تاثیر سنخ شخصیتی و نوع محیط بر تصمیمگیری متقابل اعضاء تیمهای کاری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 3
55 تبیین اثر میانجی درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه گذاران از اعتبار افشا بر رابطه بین احساس زبانی، خوانایی، خبرگی و قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 27، شماره: 1
56 تبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
57 تبیین مدل مرجع تعامل پذیری در بخش سلامت (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 3
58 تبیین نقش سرمایه روانشناختی کارآفرینانه در ایجاد کسب وکارهای مخاطره آمیز جدید: نقش میانجی قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکتهای تجهیزات پزشکی) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 2
59 تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
60 تحلیل مولفه های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 1
61 تحلیل میان سطحی تاثیر رهبری تحولی و روابط گروه کاری بر توانایی حل مساله و رفتارهای نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
62 تحول داغ دیدن از فعل ساده به مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 4، شماره: 8
63 تدوین راهبرد منابع انسانی با رویکرد ساختاری تفسیری در سازمان پژوهش و فناوری پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 51
64 تصمیم گیری عقلایی در مدیریت بخش عمومی: موردکاوی و تحلیل چگونگی کاربرد مدل های کمی پژوهش عملیاتی در اداره عمومی کشورهای جهان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 1
65 تعیین مولفه های موثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 52
66 توسعه یک چارچوب مفهومی جدید از سیستم های کنترل سازمانی مبتنی بر نگاه بسته ای (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 21
67 چارچوب عملیاتی مدیریت مالی شخصی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 9، شماره: 1
68 چارچوب محرک های نوآوری مدل کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 103
69 چارچوبی برای انتخاب رویکرد مناسب در بررسی سیستم های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 104
70 چالش های بزرگ توسعه آتی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 1
71 دانشگاه هوشمند، راهکاری برای ارتقاء رتبه های بین المللی دانشگاه ها (مورد مطالعه نظام رتبه بندی ISC ) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
72 رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه پردازی سازمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 2
73 رویکردهای تعامل پذیر در صنایع خدماتی سنجش شبکه های نظام سلامت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 30
74 ساختن برای ماندن در «اداره»: فهم پویایی های ساخت اجتماعی واقعیت در پرتو قوم نگاری سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 3
75 سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان (دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 49
76 سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه : بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 60
77 شریان حیات مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 6، شماره: 4
78 شکاف اخلاقی در زمینه هنجارهای کاربرد اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 4
79 شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
80 شکل گیری مقام شیخ الشیوخی و کارکردهای آن در عصر سلجوقی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 21
81 شناسایی ابعاد تاثیرگذار بر سطح پیچیدگی شناختی کارآفرینان تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
82 شناسایی ابعاد فرهنگی موثر بر جذب مشتریان ایرانی به خدمات بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
83 شناسایی شاخص های جذب ، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مستعد در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
84 شناسایی عوامل وضعیتی موثر بر تحمل ابهام رهبران با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 3
85 شناسایی محرک های نوآوری مدل کسب و کار‎ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
86 شناسایی و تدوین شاخص‎های ارزیابی عملکرد اخلاق‎مدار کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) در پرتو سیره امام علی(ع) با تمرکز بر رعایت عدالت در مواجهه با جامعه هدف (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 10، شماره: 18
87 شناسایی، اولویت بندی و الگو سازی عوامل شکل گیری شبکه های دانش در سازمان های دانش محور با رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 3
88 طراحی الگوی ارتقاء عملکرد صادراتی برای صادرکنندگان کشور افغانستان از طریق اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و به واسطه مدیریت آمیزه بازاریابی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 15
89 طراحی الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با بکارگیری رویکرد تفکر نرم و مدل نگاشت شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 20
90 طراحی الگوی سیاست گذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کلان و تفصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
91 طراحی الگوی سیاستگذاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد هوش تجاری: با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 3
92 طراحی مدل اثربخشی کمپینهای تبلیغاتی محصولات صنعت خوراکی و تنقلات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 1
93 طراحی مدل شایستگی مدیران ارشد پالایشگاه های گاز در مجتمع گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 4
94 طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
95 طراحی مدل مفهومی سنجش متوازن عملکرد در رسانه ملی مورد مطالعه (شبکه خبر سیما) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 65
96 طراحی مدل مهندسی مجدد کسب وکار در صنعت بانکداری ایران با تاکید بر مشتری مداری؛ تحقیق آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 1
97 طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی مدیران ارشد پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 48
98 طراحی و تبیین الگوی مدیریت فلات زدگی شغلی در سازمان های ایرانی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 1
99 طراحی و تبیین مدل پرورش توانمندی های مدیریتی زنان در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 51
100 طراحی و تبیین مدل پیش بینی کننده رفتار، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر – پیرو در موقعیت تهدید اختیار و کنترل شغلی (با رویکرد حفاظت از منابع) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
101 طراحی و تبیین مدل دلبستگی کارکنان بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 14، شماره: 54
102 طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
103 طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
104 طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 1
105 عناصر کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 19، شماره: 73
106 فنون برنامه ریزی سیستم اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 17
107 کاربرد روش دلفی فازی در طراحی و تبیین مدل دستیابی به مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 45
108 کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه ای آرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 1
109 کمیسازی دانش در شبکههای دانش سازمانهای امنیتی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 5، شماره: 19
110 گامی در زمینه کارآیی در جهان " کامیابی" (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 1، شماره: 1
111 گونه شناسی قدرت و سازوکارهای نفوذ رهبر از منظر قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و علوم دوره: 6، شماره: 12
112 مدل رفتار انسان در مواجهه با دو ساحت مطلوبیت- نامطلوب؛ تحلیلی قرآنی، رویکردی مدیریتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
113 مدل شایستگی مدیران دولتی ایران ( بر اساس صحیفه امام (ره)) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
114 مدلی میان سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری با تعهد سازمانی؛ مطالعه موردی: اعضای هییت علمی دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
115 مدیریت در عصر حکمت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 2
116 مطالعه نقش مدیریت دانش در عملکرد سازمان با واسطه گری متغیر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 17، شماره: 72
117 معرفی مدل جامع وسیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکردفردی کارکنان صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 1
118 مقایسه گشتاوری مدل‌های توزیع حدی و تفاوت نسبت شکست الگوهای متفاوت زمانی شاخص کل بورس تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 43
119 میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
120 میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
121 نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم گیری فردی و سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
122 واکاوی خردمایه حاکم برسیاست ها و اقدامات کنشگران نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 8، شماره: 1
123 واکاوی موانع تحول دیجیتال در سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 4
124 هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 9
125 هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
126 هوشمندی سازمانی در بستر شبکه های دانش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ارزیابی موفقیت سیستمهای برنامهریزی منابع سازمان در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
2 ارائه مدل معادلات ساختاری مدیریت برداشت (طرز تلقی) از سازمان با رویکردشهرت سازمانی و تصویر سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
3 ارائه مدلی به منظور ارزیابی پذیرش رایانش ابری در حوزه بهداشت و خدمات درمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
4 ارایه الگوی پنج وجهی ارزیابی تصویر سازمانی بانک (مورد مطالعه: مشتریان بانک کشاورزی تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
5 ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی تدارکات الکترونیکی با استفاده از مدل VERDICT در شرکت خودروسازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارزیابی نقش میانجی مدیریت برداشت(طرز تلقی) در رابطه بین هویت سازمانی و تصویر سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
7 استراتژی دانش؛ ضرورتها و کارکردها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
8 The Ethics of Tax Agents in the Supreme Government of Imam Ali (AS) (Zakat studied In Nahjol- Balaghe) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی تاثیر معنویت در کار بر توانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
10 بررسی رابطه تعلق خاطر کاری با رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
11 بررسی رفتار خریداران تجارت الکترونیک در شبکه های اجتماعی با در نظر گرفتن تاثیر تعدیل کننده فرهنگ بر آن خریداران برخط در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
12 بررسی روش ھای متنوع مالی در تامین مالی طرح ھای سرمایه گذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
13 بررسی عوامل اثر گذار بر استقرار موفق سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه در سازمان پروژه محور( مورد مطالعه یک سازمان پروژه محور فعال در حوزه عمران و سدسازی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
14 بررسی نقش عوامل میانجیگر در شکل گیری وفاداری مشتریان(مطالعه موردی:بانک مسکن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
15 تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد مدیریتی: نقش میانجی ذهن آگاهی و مسئولیت پذیری اجتماعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 تأثیر استفاده از نرم افزار آرمیدگی نصب شده بر گوشی همراه بر کاهش فشار کاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
17 تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی قوم گرایی ونقش آن درشکل گیری نزاع جمعی مورد : استان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
18 تحلیل کارکرد نقش رهبری در راهبرد مجازی سازی با رویکرد الگوی تعالی سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 تحمل ابهام، شایستگی کلیدی رهبران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
20 تصمیم گیری برون سپاری براساس شیوه چندمعیارهMCDM درپروژه های ساخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
21 تفکر کوانتومی راهکاری در حل مسائل سازمانی (مقایسه دیدگاه سنتی و کوانتومی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
22 تولید و توزیع محتوا برای ابزارهای سیار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دولت همراه
23 چارچوب شادی عمومی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
24 چالش های فناوری اطلاعات از منظر اخلاق (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات
25 خوشه بندی مشتریان فروشگاه های اینترنتی به منظور سنجش رضایت مشتریان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
26 خوشه بندی و تحلیل رفتار مشتریان دریافت کننده خدمات اینترنت: مطالعه موردی در یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
27 رابطه میان حمایت سازمانی ادراک شده، عزت نفس، موفقیت شغلی و تمایل به ماندن در شغل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
28 سنجش واندازه گیری حسابداری منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
29 شناسایی الگوهای رفتاری استفاده کننده گان درگاه های پرداخت الکترونیک با استفاده از تکنیک داده کاوی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
30 شناسایی الگوهای رفتاری استفاده کننده گان درگاه های پرداخت الکترونیک با استفاده ازتکنیک داده کاوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
31 شناسایی و بهبود کانالهای مدیریت روابط با مشتری در شرکتها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 ضرورت کاربست مدیریت جهادی درپایان بخشی به تراژدی توسعه در لرستان( باتاکیدبرجایگزینی اولویت های ارزشی) (دریافت مقاله) همایش فرهنگ و مدیریت جهادی
33 طراحی الگوی رفتار کارآفرینانه کارکنان با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
34 طراحی مدل مبتنی بر قابلیت ها فناوری اطلاعات IT برای سنجش هوش سازمانی جهت بهبود وضعیت دولت الکترونیک ( مورد مطالعه: دانشگاه دولتی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
35 طراحی و تبیین مدل مبتنی بر قابلیت ها فناوری اطلاعات (IT) برای سنجش هوش سازمانی جهت بهبود وضعیت دولت الکترونیک (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی در ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری
36 فرایند مدیریت دانش درشرکت ملی نفت ایران بانگاهی به تجارب مدیریت دانش درشرکت های مطرح نفتی جهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
37 مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
38 مدیریت بهتر بر روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از روش EPC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC
39 مدیریت نوآوری با استفاده از هوش تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
40 مطالعه جامعه شناختی سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد:شهرستان دلفان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
41 مفهوم پردازی الگوی شایستگی رهبران سازمان های دولتی در کلاس جهانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی
42 نقدی بر چالش رهبری در راهبرد مجازی سازی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
43 نقش ارزش برند و خلاقیت در تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی (مورد مطالعه بانک های خصوصی استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
44 نوآوری در مدل کسب و کار؛ چرا شکست چگونه پیروزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
45 هوشمندی سازمانی در زیر ساخت شبکه دانش در سازمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی