عسگر فرحناکی

 عسگر فرحناکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

عسگر فرحناکی

Asghar Farahnaki

دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر امواج فراصوت بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 1
2 ارزیابی برخی از خصوصیات شیمیایی و حسی شیره، کنسانتره و قند مایع خرما در مقایسه با محلول شکر (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 6، شماره: 1
3 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی کنسانتره آب انار رقم رباب طی دوره نگهداری در دماهای مختلف (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جایگزینی چربی شیر با روغن زیتون بر ویژگی های بافتی و فیزیکی و حسی پنیر سفید (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثر زمان افزودن نمک بر ویژگی های پنیر انالوگ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 اثرات افزودن صمغ جودوسر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی رشته (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
4 اثرات نشاسته پری ژل گندم بر خصوصیات کیک جعبه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
5 ارزیابی اثر شرایط فراصوت بر تولید ژل از هیدروکلوئید ژلاتین در دمای پایین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 ارزیابی روش های جدید پاستوریزاسیون برای تولید شیر با ماندگاری بالا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 استخراج هیدروکلوئید پوسته دانه اسفرزه و بررسی خواص رئولوژیکی آن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
8 استفاده از استویا به عنوان جایگزین شکر در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 استفاده از خشک کن REFRACTANCE WINDOW در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 استفاده از سیستم های مایکروویو- خلاء جهت خشک کردن مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 NMR و کاربردهای آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
12 برخی خواص فیزیکی و بافتی ترب سیاه در طی پخت با حرارت دهنده مقاومتی، مایکروویو و پخت متداول (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 بررسی اثر شرایط فراصوت برحلالیت و ویسکوزیته ذاتی هیدروکلوئید ها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 بررسی اثر محلول اسید استیک داغ بر روی کاهش فساد پس از برداشت سیب واریته "رد دلیشز" (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
15 بررسی استفاده از فراصوت بر ویژگی های ریزساختاری موادغذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 بررسی امکان استفاده از آرد غلات مختلف در تولید نان لواش (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
17 بررسی برخی خواص عملکردی سس فرانسوی حاوی صمغ جداشده از دانه مرمرشک بوسیله امواج فراصوت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم تیمار شده با امواج فراصوت قدرتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
19 بررسی تاثیر اسکوربیک اسید بر خواص عملکردی نشاسته گندم (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
20 بررسی تاثیر افزودن گلیسرول و شربت گلوکز بر کریستالیزاسیون قندها در انجیر (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
21 بررسی تاثیر امواج فراصوت بر نشاسته گندم (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
22 بررسی تاثیر جوانه گندم هراه با اسکوربیک اسید بر رئولوژی خمیر و کیفیت نان مسطح (بربری) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
23 بررسی تاثیر رطوبت بر ویژگی های پفک بر پایه گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
24 بررسی تاثیر ساکارز و پکتین بر تغییرات رنگ، ویژگیهای ارگانولپتیک و خواص حرارتی شربت انجیر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
25 بررسی تاثیر سبوس و نشاسته گندم با اتصالات عرضی بر خواص خمیر و نان مسطح ایرانی (بربری (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
26 بررسی تاثیر سیستئین بر خواص عملکردی نشاسته گندم (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
27 بررسی تأثیر تیمارهای مختلف در کنترل قهوه ای شدن انجیر نیمه مرطوب (پرسی) رقم سبز استهبان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 بررسی تأثیر سبوس برنج با اسید فیتیک کاهش یافته بر خصوصیات فیزیکی و حسی بیسکوئیت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 بررسی تأثیر سبوس گندم و برنج فراوری شده بر روی خصوصیات فارینوگرافی خمیر بیسکوئیت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
30 بررسی تأثیر فرآیند خشک کردن بر بافت فندق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
31 بررسی تأثیر فرآیند خشک کردن بر خصوصیات فیزیکی مغز پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
32 بررسی تغییرات بافت پسته در طی فرایندهای خشک کردن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
33 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی لیزوزیم اصلاح شده با تراگاکانتین و کتیرای تیمار شده با امواج فراصوت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
34 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته طبیعی گندم در حضور غلظت های مختلف از اسید آسکوربیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
35 بررسی خصوصیات فیزیکی ژل نشاسته های گندم و جودوسر طبیعی و هیدروکسی پروپیله شده آنها (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
36 بررسی رفتار رئولوژیکی کنسانتره آب نارنج (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
37 بررسی رنگ و pH فراورده های عصاره ای خرما در مقایسه با محلول شکر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
38 بررسی غلظت گلیسرول بر ویژگی های فیزیکی فیلم نشاسته گندم (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
39 بررسی فرایند پخت کلم قمری با حرارت دهنده مقاومتی و بررسی ویژگی های محصول (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
40 بررسی قابلیت نانو کامپوزیت ها در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
41 بررسی کمی و کیفی اسانس حاصل از یک اکوتایپ خاص آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) به روش تقطیر با آب (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
42 بررسی منحنی های هم دمای جذب رطوبت هسته انگورسیاه شیراز در دماهای مختلف (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
43 بررسی نقش و تاثیر بافت، ساختار و ترکیب مواد غذایی بر عطر و طعم آن ها (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
44 بررسی و مدل کردن تأثیر رطوبت دانه ذرت و دمای فرآیند بر خواص فیزیکوشیمیایی پاپ کورن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
45 تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته گرانولی گندم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 تاثیر استفاده از شیر خشک و پودر آب پنیر به منظور افزایش ارزش غذایی بر ویژگی های کیفی اسنک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
47 تاثیرات سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر خصوصیات خمیر و نان مسطح ایرانی (بربری) (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
48 تأثیر آنتی پلاستیسایزر مالتودکسترین بر ایزوترم جذبی پودر شیره خرما (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
49 تأثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر روی برخی خصصویات فیزیکوشیمیایی خمیر کباب کوبیده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
50 تأثیرافزودن سبوس جودوسر برخواص خمیر وکیفیت بیسکوئیت حاصل از آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
51 تحلیلی بر تکنولوژی نوسان نور و تأثیر آن بر میکروارگانیسم ها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
52 تررسی فرآینذ تولیذ و پارامترهای موثر تر کیفیت شکلات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
53 تسریع رساندن خرمای مضافتی به وسیله آب و محلولهای اسید استیک و کلرید سدیم داغ (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد و نشاسته برنج تیمارشده با حرارت مرطوب و کاربرد آن ها در تهیه فیلم خوراکی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
55 تعیین ویژگیهای رئولوژیکی و فرمولهای تجربی محاسبه ویسکوزیته، ضریب قوام و ضریب جریان عصاره شیرین بیان توسط کاربرد روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
56 تکنولوژی پلاسمای اتمسفری و کاربرد های آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
57 تولید پنیر آنالوگ حاوی روغن زیتون و بررسی و یژگیهای تغذیه ای و شیمیایی آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
58 تولید پودر شیره خرما با استفاده از صمغ عربی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
59 تولید پودر شیره خرما با استفاده از مالتودکسترین و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
60 تولید خامه کم چربی با استفاده از ژلاتین به عنوان جایگزین چربی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
61 تولید دسر لبنی فراسودمند حاوی جوانه گندم و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
62 تولید کنسانتره آب نارنج با استفاده از تغلیظ تحت خلا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 تولید کنسانتره آب نارنج، ارزیابی حسی و رنگ سنجی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
64 تولید مایونز کم کالری تقلیدی با استفاده از نشاسته پری ژل (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
65 تولید نشاسته اصلاح شده گندم با استفاده از اتوکلاو و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
66 تولید نشاسته اصلاح شده گندم با استفاده از مایکروویو و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
67 تولید نشاسته پیش ژلاتینه گندم و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
68 تولید و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم بااتصالات عرضی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
69 تهیه پودر ماست فوری و ارزیابی برخی از خصوصیات ماست بازساخته (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
70 جایگزینی شیره خرما با ساکارز در فرمولاسیون بیسکویت و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
71 جایگزینی قند مایع خرما با شکر در فرمول بیسکویت و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
72 حذف روغن مصرفی برای سرخ کردن اسنک با استفاده از هوای داغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
73 خواص مکانیکی هسته انگور سیاه شیراز درشرایط جذب و دفع در دماها و رطوبت های مختلف (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
74 خواص مکانیکی هسته انگور سیاه شیراز درشرایط جذب و دفع رطوبت در دماها و رطوبت های مختلف (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
75 رساندن مصنوعی خارک کبکاب با استفاده از محلول استیک اسیدو تاثیر آن بر الگوی الکتروفورتیکی ( SDS-PAGE ) پروتئین (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
76 روش نوین جداسازی صمغ دانه های موسیلاژی بوسیله امواج فراصوت و بررسی برخی خصوصیات این صمغ ها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
77 طراحی و ساخت دستگاه پاستوریزاسیون مواد غذایی با استفاده از تکنولوژی پالسهای الکتریکی ولتاژ بالا PEF (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
78 کاربرد امواج صوتی منتشر شده از مواد غذایی در ارزیابی بافت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
79 کاربرد پودر هسته خرما به عنوان یک منبع مناسب از فیبرهای رژیمی در بیسکویت و ارزیابی تأثیر آن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی بیسکویت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
80 کاربردهای اینولین در تکنولوژی تولید محصولات لبنی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
81 مدلسازی عددی المانهای محدود و ارزیابی آزمایشگاهی نحوه توزیع فشارهای شبه استاتیک تماسی به منظور تخمین لهیدگی میوه سیب (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
82 مشخصات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه توت سیاه وحشی Aristotelia chilensis (Mol) Stuntz (Elaeocarpaceae (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
83 مقایسه اثرافزودن پودر تفاله گوجه فرنگی و پودر تفاله چغندرقند بر خواص فارینوگرافی خمیر نان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
84 مقایسه خصوصیات بافتی و حسی مایونز کم کالری تقلیدی با سس مایونز پر چرب (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
85 مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی پودر ماست تولیدی با خشک کن های پاششی و تصعیدی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
86 میکروسکوپ نیروی اتمی و کاربرد آن درعلوم و صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
87 نقش های تکنولوژیکی نمک در صنایع غذایی و ضرورت کاهش میزان نمک در فرآورده های غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی