امیدعلی خوارزمی

 امیدعلی خوارزمی معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

امیدعلی خوارزمی

Omidali Kharazmi

معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان های ایران طی سال های 1390 - 1380 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 14
2 ارزیابی سناریوهای حمل ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
3 ارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 2
4 ارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 1
5 اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی و استاندارد EN13816 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 39
7 بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره ای چند زمانه شهر شاندیز (طی سال های 1379-1394) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
8 تاثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوه مواجهه با آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 48
9 تحلیل تاثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 1
10 کاربست شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور در تحلیل چالش های توسعه ی فضاهای روستایی ایران با تاکید بر رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری منطقه سیدی مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
2 ارائه مدل مفهومی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقاء وضعیت مبلمان شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
3 ارائه مدل مفهومی شکل گیری تعلق خاطر شغلی در شهرداری مشهد از طریق رشد مسیر شغلی، منابع و تقاضاهای شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 ارایه مدل مفهومی در جهت ارتقا میزان تاب آوری در جوامع شهری با تاکید بر سوانح طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
5 ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
6 ارزیابی ارتباط سطح ملی و محلی در جهت ایجاد شهرهای دانش در ایران: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
7 ارزیابی بعد سازمانی در پیاده سازی شهر الکترونیک بجنورد بر اساس تفکر سیستمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
8 ارزیابی پتانسیل های شهر مشهد جهت تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک با تاکید بر فضاهای بازی و سبز سلامت و بهداشت کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
9 ارزیابی پتانسیل های شهرمشهد جهت تبدیل شدن به شهردانش؛مطالعه ی موردی شهرداری ودانشگاه ها درمشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
10 ارزیابی تاثیرعوامل اجتماعی بر تمایل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
11 ارزیابی تأثیر عوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده ازخدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
12 ارزیابی تحلیلی مدل های سنجش تصویر شهر براساس دیدگاه گردشگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
13 ارزیابی تصویر شهر مشهد بر اساس ابعاد معماری، فرهنگی، اجتماعی و حمل و نقل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
14 ارزیابی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
15 ارزیابی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در ساخت وساز پایدار(مطالعه موردی شهر بجنورد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
16 ارزیابی سناریوهای توسعه ناحیه برنامه ریزی مشهد با تاکید بر اصول آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
17 ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد با تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
18 ارزیابی شاخص ها و زیرشاخص های طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی:شهر مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تأکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
20 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در منطقه هشت شهر مشهد از دیدگاه شهروندان و مدیران با تأکید بر ابعاد محیطی و فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
21 ارزیابی شاخصهای حکمروائی خوب شهری درمشهدمطالعه موردی: مناطق 2، 8و11شهرمشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 ارزیابی شهرداری منطقه 9تهران ازبعدفرآیندها وزیرساخت ها درجهت همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات وسازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
23 ارزیابی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر مشهد از دیدگاه گردشگران به کمک مدلسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
24 ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت ناتوانی شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
25 ارزیابی عوامل موثرسازمانی،بین سازمانی و فراسازمانی بر مطلوبیت شهردار (مطالعه موردی شهر بجنورد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران
26 ارزیابی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش با روش تفکر سیستمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
27 ارزیابی فضاهای باز شهری با توجه به نیازمندی های سالمندان مورد مطالعه: مناطق 31 گانه ی کلان شهرمشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
28 ارزیابی فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری در مشهد بر اساس شاخصهای شهر دوستدار سالمند (رویکرد مشارکتی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
29 ارزیابی مقایسه ای وضعیت موجود مبلمان شهری در مشهد (مطالعه موردی مناطق 1و6) (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
30 ارزیابی میزان آمادگی جهت استقرار مدیریت دانش در شهرداری نیشابور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
31 ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در شکلگیری شهر خلاق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
32 ارزیابی میزان رضایت شهروندان از خدمات شهرداری مشهد (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 11) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
33 ارزیابی میزان مشارکت ذینفعان در مقاومسازی بافتهای فرسوده در مقابل بحرانهای طبیعی: نمونه موردی کوی سیدی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
34 ارزیابی میزان موفقیت سیستم های مخابراتی در ارتقاء بهره وری پروژه خط 2 قطار شهری مشهد با استفاده از روش تفکر سیستمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
35 ارزیبای عوامل فردی و اجتماعی موثر بر مطلوبیت شهردار: مطالعه موردی شهر بجنورد (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
36 امکان سنجی استقرار اتوبوس گردشگری در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
37 امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
38 اندازه گیری کیفیت خدمات در حمل و نقل عمومی شهرمشهد با استفاده ازرویکرد سروکوال اصلاحی با تاکید بر بعد تضمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
39 اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک مطالعه موردی:مناطق یک و شش شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
40 بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
41 بررسی الگوهای متفاوت توسعه سناریو و ارزیابی تجربه اروپا دربرنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر سناریو نویسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
42 بررسی الگوهای موفق بازتوسعه اراضی قهو های در جهان و ارائه راهکار برای شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
43 بررسی پاسخ های مختلف به ریسک نشست در حفاری مکانیزه تمام مقطع باTBM(مطالعه موردی:پروژه خط 2قطار شهری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
44 بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
45 بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
46 بررسی تاثیر پنج نیروی پورتر بر کسب و کار شرکت های توزیع نیروی برق در شهر هوشمند انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
47 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
48 بررسی تاثیرات پیاده سازی شهر الکترونیک بر محیط زیست شهری در مشهد:چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
49 بررسی تحلیلی ضکل گیری مفهوم تعلق خاطر شغلی و شناسایی پیش نیازها وپیامدهای آى (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
50 بررسی تطابق اقلیم و معماری نمونه موردمطالعه: بافت سنتی شهرنائین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
51 بررسی تطبیقی تجارب جهانی فرآیند برندسازی شهری و ارائه راهکار برای کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
52 بررسی تطبیقی تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بکارگیری روش سناریو نویسی در برنامه ریزی منطقه ای با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
53 بررسی تطبیقی راهبردهای کاهش شکاف دیجیتال در جهان و پیشنهاداتی برای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
54 بررسی چال شها و ارائه راهکار در جهت پیاده سازی شهر الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
55 بررسی چالش ها و راهکارهای پیاده سازی شهر الکترونیک از منظر مدیران شهری منطقه ثامن مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
56 بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان نمونه موردی: شهرداری منطقه پنج مشهد (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
57 بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان نمونه موردی: شهرداری منطقه پنج مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
58 بررسی رابطه ویژگی های فردی و فرسودگی شغلی در شهرداری مشهد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
59 بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
60 بررسی رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارمندان شهرداری منطقه 4 شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
61 بررسی راهبرد توسعه شهری برازجان بر اساس مدل SWOT-QSPM (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
62 بررسی سیستمی عوامل اثرگذار در شکل گیری شهر دانش در مشهد: چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
63 بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار برپیاده سازی شهرالکترونیک درسبزوار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
64 بررسی عوامل محیطی تأثیر گذار بر کارآفرینی بر مبنای تفکر سیستمی با محوریت دانشگاههای کارآفرین (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
65 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سیما و منظرشهری با تاکید بر پیاده روها ( نمونه موردی مناطق 1،3و 11 شهر مشهد ) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
66 بررسی عوامل موثر بر کسب و کار شرکت های توزیع نیروی برق در شهر هوشمند انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
67 بررسی فرآیند ارایه خدمات در دفاترخدمات شهرسازی شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
68 بررسی مطالعات تطبیقی جهت پیاده سازی الگوی موفق شهر الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
69 بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
70 بررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش با تاکید بر کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
71 بررسی نقش فرهنگ در موفقیت شهرهای دانش؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری خراسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
72 بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی پایدار شهر بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
73 بررسی وضعیت دسترسی به ICT در منطقه 6 شهرداری مشهد با تاکید بر شکاف دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
74 بررسی وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
75 بررسی وضعیت همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان درشهرداری منطقه 9تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
76 بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
77 تحلیل آینده بازتوسعه اراضی قهوه ای در جهت توسعه شهری پایدار با رویکرد سناریونویسی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
78 تحلیل استراتژی توسعه شهرکلات نادر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
79 تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
80 تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی
81 تحلیل خودهمبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G ) در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
82 تحلیل سیستمی ریسک های عملیاتی منابع انسانی با تمرکز بر حوزه مدیریت عملکرد جبران خدمات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
83 تحلیل شاخصهای استراتژیک توسعه شهری (CDS) دربجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
84 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
85 تحلیل کیفی چالشهای انسانی و مردم در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
86 تحلیل کیفی چالشهای نهادی و سازمانی در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
87 تحلیل مقایسه ای عوامل موثر برتصمیم گیری خرید آپارتمان در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
88 تحلیل وضعیت پارکهای و زمنی های ورزش شهری برای حضور کودکان (نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
89 تحلیل وضعیت موجود و شاخص های تاثیرگذار در سیستم دوچرخه های اشتراکی شهر مشهد با تاکید بر بعد برنامه ریزی و عملکرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
90 تدوین مدلی مفهومی جهت ارزیابی تاب اوری شهری با رویکرد راهبردی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
91 تفکر سیستمی در مدیریت بحران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
92 تفکر سیستمی و کاربرد آن در مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی (شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
93 توسعه شهراسفراین برمبنای فرآیندراهبردتوسعه شهری CDS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
94 چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران لزوم بکار گیری روش های مبتنی بر آینده پژوهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
95 رتبه بندی عوامل موثر در تصمیم گیری خرید آپارتمان در مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
96 رویکرد توسعه شهری دانش محور مبتنی بر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
97 سنجش کیفیت خدمات بارویکردسروکوال اصلاحی وباتاکید برعوامل ملموس و قابلیت اطمینان: مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهرمشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
98 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده ی شهرداری مشهد با استفاده از مدل سروکوآل مطالعه موردی مناطق 1و6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
99 سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حملونقل درونشهری در کلانشهر مشهد براساس شاخصهای شهر دوستدار سالمند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
100 شناسایی بررسی روابط ریسک های عملیاتی منابع انسانی با تاکید بر ریسک جذب استخدام آموزش توسعه کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
101 شناسایی ذینفعان پروژه خط 2 قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
102 شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
103 مدلسازی عوامل مؤثر بر شکلگیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
104 مدیریت جامع پسماندهای شهری با اولویت تفکیک از مبدا بر مبنای تفکر سیستمی، مطالعه موردی: شهرستان ساری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
105 مزایا والزامات دولت محلی و جایگاه آن درپدافندغیرعامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
106 نقش المان های موقت در تقویت هویت شهری (نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
107 نقش طرح های راهبردی توسعه در دستیابی به اقتصاد پایدار شهر مطالعه موردی: شهر گناباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
108 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی: کلانشهرمشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی