مهدی آبادی

 مهدی آبادی دانشگاه تربیت مدرس

مهدی آبادی

Mehdi Abadi

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری شبکه های کامپیوتری در برابر حملات جلوگیری از سرویس با استفاده از شبکه های بیزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 استفاده از یادگیری استقرایی قوانین برای جداسازی تصویری کلمات فارسی و لاتین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 تشخیص ترافیک غیرعادی شبکه با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان تک کلاسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 تشخیص کرم های اینترنتی استتاری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تک کلاسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
5 تشخیص نا هنجاری پویا در شبکه های اقتضایی متحرک مبتنی بر تحلیل مولفه های اصلی افزایشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 تشخیص نفوذ پویا در شبکه های اقتضایی متحرک با رویکردی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و سیستم ایمنی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران
7 توصیف رسمی یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه با استفاده از زبان توصیف Z (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 تولید خودکار امضاهای رفتاری چندگانه برای تشخیص بدافزارهای چندریخت با استفاده از روش های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
9 روشی برای تشخیص بات نت ها در مرحله فرمان و کنترل با استفاده از خوشه بندی برخط (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
10 رویکردی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم های انتخاب منفی و کلونی زنبورهای مصنوعی برای تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
11 رویکردی توزیع شده مبتنی بر تحلیل مولف ههای اصلی برای تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 رویکردی جدید مبتنی بر گراف حمله بیزی سببی و شباهت خصیصه ها برای همبسته سازی هشدارهای نفوذ و بازسازی سناریوهای حمله (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 رویکردی مبتنی بر نظریه منطق ذهنی و الگوریتم رتبه صفحه برای محاسبه شهرت موجودی تها در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
14 کشف سناریوهای نفوذ به شبکه های کامپیوتری با استفاده از بررسی کننده مدل SPIN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
15 گمنام سازی مسیرهای حرکت اشیا متحرک با سطوح متفاوت حریم خصوصی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
16 یافتن مشخصه تفاضلی برای الگوریتم رمز سرپنت با الگوریتم های ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 یک الگوریتم تکاملی کوانتومی با عملگر به روزرسانی مقید برای حل مسایل بهینه سازی ترکیبیاتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 یک الگوریتم تکاملی کوانتومی جدید برای حل مسایل بهینه سازی ترکیبیاتی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
19 یک روش شهرت دهی برای تشخیص بات نت های نسل جدید مبتنی بر شناسایی نام های دامنه الگوریتمی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
20 یک سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر توصیف برای شناسایی حمله های اتلاف منابع روی سرویس دهندگان SIP (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران