حسن صالحی

 حسن صالحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حسن صالحی

Hassan Salehi

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوهای معماری برای طراحی ساختمان های پنهان در مقابل تهدیدات نظامی، به روش استتار درون ساخته (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 10، شماره: 2
2 ارزیابی اثر طول روز بر شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفرش های چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers.) و چمانواش بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 46
3 بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفرش های چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers. California Origin)، چمانواش بلند (.Festuca arundinacea Schreb) و آمیخته بذری آنها در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 1
4 تبیین استعاری مدل حاکمیت در بیان قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 2
5 تحلیل شبکه تبادل اطلاعات و تعاملات در بین کنشگران فعال مدیریت فعالیت های آبزی پروری در حوضه سد البرز استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا نانو ذرات نقره قادر به توقف رشد اگروباکتریوم در شرایط درون شیشه ای می باشند؟ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 اثر آمیخته های گلدانی مختلف بر رشد و نمو spathiphyllum (Spathiphyllum wallisii) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر اسانس گیاه Cedrus deodara بر رشد سه سویه Agrobacterium rhizogenes (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
4 اثر اگروباکتریوم رایزوژنز بر بهبود ریشه زایی کاج مطبق (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 اثر طولانی کردن نورگاه بر کیفیت ظاهری و شاخص های مورفولوژیک چمن چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر طولانی کردن نورگاه در شرایط مزرعه بر شاخص های فیزیولوژیک چمن چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثر غلظت، زمان و دمای اسید سولفوریک و شرایط نوری مختلف بر تندش بذر چمانواش بلند (Festuca arundinacea Schreb.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
8 اثر کم آبی و تنش شوری بر مقدار مصرف آب، شمار دفعات آبیاری و هدایت الکتریکی زهکش ورد مینیاتوری (Rosa chinensis Jacq. var. minima Rehd.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثر نانو ذرههای نقره و پراکسید هیدروژن در پیشگیری از آلودگی قارچی ریزنمونه های نویل نروژی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثر نانوکود کلاته آهن بر ویژگی های کمی و کیفی گل های بریدنی ورد ارقام ʼفیستا ʻ، ʼشیرازʻ و ʼسوربیت آوالانچʻدر کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 اثر نوع تنظیم کننده های رشد و ژنوتیپ در پرآوری شاخه جانبی و تکثیر سدر هیمالیای Cedrus Deodara (Roxb.ex Lamb) G. Don بالغ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
12 اثرنانوکلات آهن برشاخصهای رشددورقم گل پتوس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
13 اثرهای مثبت نانو ذرات نقره بر بهبود ریز افزایی گیاه چوبیTecomella undulata (Roxb.) Seem. (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
14 ارایه طرح و الگوی پایدار ایرانی با رویکرد پدافند غیرعامل در چینش مجموعه های دارای اهمیت بالا در اقلیم گرم و خشک فلات ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
15 ارایه طرحی جهت بکارگیری بالا بر های هیدرولیکی در سازه های امن زیر زمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
16 ارزیابی ریشه گیاهان تراریخت RD29A-IPT، ناتراریخت و نمونه های محلی چاوی چند ساله پس از تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 استفاده از نانوسیلور برای حذف آلودگی باکتریایی در کشت درون شیشه ای Araucaria excelsa R. Br. var. Glauca (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 استقرار درون شیشه ای تک گره های گیاه Tecomella undulata (Roxb.) و باززایی غیر مستقیم جوانه روی پینه های بوجود آمده از ساقه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 اقدامات و سیاستهای شیلات در جهت افزایش سهم آبزیان در سبد مصرف خانوار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره تغذیه ایران
20 القای درون شیشه ای چندگانی در دو رقم گل حنا (Impatiens walleriana Hook.) با استفاده از کلشیسین و اوریزالین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
21 باززایی شاخساره نابجا و بهینه سازی انتقال ژن به میخک توسط اگرو باکتریوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
22 باززایی گیاه نویل نروژی Picea abies (L.) H. Karst به کمک اندام زایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی اثر برخی شاخص های مدیریت پرورش بر تولید فیل ماهی (Huso huso) در مزارع شمال ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
24 بررسی اثر برخی شاخص های مدیریت پرورش بر تولید فیل ماهی در مزارع شمال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر ویژگیهای رشدی گل محمدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بررسی اثر تنش های نوری بر شاخص های بیوشیمیایی در دو چمن چایر (Cynodon dactylon ) و چمانواش بلند (Festuca arundinacea) و امیخته بذری آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
27 بررسی اثر تنش های نوری بر شاخص های کیفی و میزان کلروفیل در دو چمن چایر (Cynodon dactylon) و چمانواش بلند (Festuca arundinacea) و امیخته بذری آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیت چمن آفریقایی (Cynodon dactylon L.) در زمستان در شرایط خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 بررسی اثر کند کننده های رشد گیاهی بر ویژگی های کمی و کیفی چمن ورزشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
30 بررسی افزایش درون شیشه ای گیاه Ficus microcarpa L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی افزایش درون شیشه ای لیندا (Nolina recurvata Hemsl.) و استفاده از بتاسیکلودکسترین به عنوان تسهیل کننده ریشه زایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 بررسی افزایشی رویشی گیاه انار شیطان Tecomella undulata (Sm.) Seem ‘Semeng’ (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بررسی برهمکنش دما و نورگاه بر شاخصهای فیزیولوژیک چمن چایر (Cynodon dactylon[L.] Pers.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 بررسی برهمکنش دما و نورگاه بر شاخصهای مورفولوژیک چمن چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 بررسی بیوانفورماتیکی پروموتر اورتولوگ ژن FT در گلسرخیان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 بررسی بیوانفورماتیکی عملکرد ژن FTدر گلسرخیان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
37 بررسی پایدارسازی دیوارهای حایل با استفاده از شیوه های کاهش فشار جانبی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
38 بررسی پایداری ژنتیکی گیاهان ریز افزایی شده Araucaria excelsa R. Br. var. Glauca با استفاده از انگشت نگاری نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی پایداری سازه های محافظ L شکل تحت انفجار بر روی سطح و زیرزمین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
40 بررسی تکثیر Gymnocalycium mihanovichi Hibotan (Cactaceae) از طریق بذر در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
41 بررسی تکثیر Mammillaria hahniana Woodsii ( Cactaceae) به وسیله بذردر شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
42 بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی گونه های ورد با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 بررسی ریز افزایی شاخساره های افق گرا در Araucaria excelsa R. Br. var. Glauca (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 بررسی ریزافزایی Dracaena sanderiana Sander ex Mast. در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 بررسی سازگاری اکولوژیک و فیزیولوژیک برخی گیاهان پوششی در جزیره کیش (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 بررسی سازگاری چند گیاه پوششی از دیدگاه فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در شرایط آب و هوایی شیراز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 بررسی سلاح های بیولوژیکی نوین و ارائه راهکارهای مدیریت بحران درمقابله با بیوتروریسم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
48 بررسی عوامل اکولوژیک با پراکنش چمانواش بلند (FestucaarundinaceaScherb.) و یافتن مناطق مستعد برای رشد آن در کشور ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 بررسی گندزدایی و اثر دما و تیمارهای تنظیم کننده رشد بر پرآوری درون شیشه ای شاخساره Cedrus deodara (Lamb.) G. Don (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
50 بررسی محیط کشتهای مختلف برای ریشه زایی در شرایط درون شیشه گیاه گوشتی Haworthia truncata Schönland (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 بررسی منابع تولیدی و اثرات مخاطره آمیز فعالیتهای کشاورزی بومی در تالاب بامدژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
52 بررسی مناسب ترین شیوه گندزدایی ریزنمونه های بالغ و اثر نوع محیط کشت و ریزنمونه در کشت درون شیشه ای Cedrus Deodara (Roxb.ex Lamb) G. Don (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
53 بررسی و تحلیل مبانی رقابت اقتصادی از منظر توحیدی با تأکید بر آیات و روایات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
54 بررسی ویژگیهای فیزیومورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narcissus tazetta) در دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
55 بررسی هزینه و فایده ی پیامدهای اشتغال زنان برای جامعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
56 بهبود تحمل به خشکی چاوی چندساله با بیان ژن RD29A-IPT (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 بهبود زنده مانی و سازگار کردن گیاهچه های در شیشه گل حنا (Impatiens hawkerii Bull.) با استفاده از قارچ مایکوریزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
58 بیان ژن بتاگلوکورونیداز (UidA) در میخک تراریخت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
59 پیشنهاد وزارت خانواده حاصل رویکرد سیستمی در طراحی ساختار دولت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
60 تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس فرزندان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
61 تاثیر نیتریک اکسید و دور آبیاری بر ویژگیهای کمی و کیفی گل بریدنی گلایول (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 تاثیر هورمون گنادوتروپین انکپسوله شده بر روند رسیدگی جنسی و تغییرات بافتی تخمدان مولد وانامی Litopenaeus vannamei (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
63 تاثیرتیمار های نانو نقره، سیتریک اسید و اتانول بر عمر گلجایی دو رقم ورد Rosa hybriad L. (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
64 تبیین راهکارهای استفاده ی بهینه از منابع آب و خاک و چگونگی حفاظت از ذخایرملی در راستای تحقق توسعه ی پایدار شیلاتی در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
65 تحلیل دینامیکی اثر انفجارهای زیرسطحی بر پایداری تونل و رو ش های کاهش صدمات آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
66 تحلیل شکنندگی برای برآورد احتمال سقوط سازه های بتنی ساخته شده به کمک القای مغناطیسی بااستفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی(IDA) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
67 تعیین و تبیین الگوی ساختمان های امن (پست فرماندهی) مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل به منظور مقابله با تهدیدات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
68 تغییرات میزان کلروفیل، قندهای محلول کل، نشاسته و فعالیت آنتی اکسیدانی شش پایه پسته در شرایط شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
69 توسعه تکنولوژیهای محیط زیستی ، مطالعه مقدماتی: تجربه یک دهه در کره جنوبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
70 راهکارهای ارتقاء سطح عملکرد و پاسخ اعضای سازه ای در برابر انفجار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
71 ردیبهشت 2935مقایسه سازگاری دو جنس سبزفرش فصل سرد در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
72 روشی موثر برای استخراج DNA ژنومی از 7 گونه مهم ورد در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
73 ریشه زایی درون شیشه ای نویل نروژی به کمک همفرساز ریشه زایی کومارین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
74 ریشه زایی قلمه های جوان Cedrus deodara (Lamb.) G. Don با تحریک ایندول استیک اسید و پاکلوبوترازول و در نظرگیری عوامل زمان و مکان قلمه گیری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
75 سنتز چندجزئی و تک ظرف آزوپیرانو[ ] پیرازول در حضور کاتالیزور بازی جامد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
76 شاخص های ظاهری چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری-ریشه های محرک رشد گیاهی در دوره ترمیم پس از تنش شدید خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
77 شکل گیری ساختارهای شبه رویانی در بافت مریستمی سدر دیودارا Cedrus deodara (Roxb.) G. Don (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
78 شناسایی عوامل موثر بر تولید و بازاریابی ماهیان زینتی (مطالعه موردی: استان البرز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
79 طراحی سیستم ژیوسل به منظور ایجاد راه ها و سازه های دفاعی، مطالعه مروری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
80 عملکرد تولیدمثل مولد میگوی وانامی تحت تزریق هورمون گنادوتروپین (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
81 فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری-ریشه های محرک رشد گیاهی در دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
82 فیزیولوژی تنش خشکی و مدیریت آبیاری چمن ها (دریافت مقاله) نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز
83 کنترل نیمه فعال سازه های نیمه مرتفع در برابر زلزله به کمک میراگرهای سیال مغناطیسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
84 گزینش پایه متحمل به شوری پسته از طریق بررسی برخی پاسخهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
85 مدل سازی مراحل تخلیه برای سرریزهای غیر مستطیلی شیب دار در نرم افزار FLOW 3d (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 مدل سلامت سیستم قدرت با حضور نیروگاه های هلیواستات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
87 مدیریت سبزفرش در شرایط تنش محیطی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
88 مدیریت سبزفرش در شرایط تنش محیطی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
89 معرفی پتانسیل های ژئوتوریسمی و اکوتوریسمی کویر های ایران (مطالعه موردی: خوربیابانک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
90 مقایسه بین رشد و نمو هفت گیله زینتی در چهار منطقه مختلف جزیره کیش (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
91 مقایسه جنس های سبز فرش چمانواش بلند و چایر معمولی و آمیخته های بذری آنها (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
92 مقایسه سازگاری دو جنس سبزفرش فصل سرد در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
93 مقایسه میزان رشد، کارایی مصرف آب، محتوای نسبی آب، نشت یونی و هدایت روزنه ای شش ژنوتیپ پسته تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
94 مقایسه و ارزیابی جایگزینی کمپوست برگ نخل خرما با بستر کشت های رایج در پرورش کشت بدون خاک گل سوسن Bright Diamond (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
95 مقایسه ویژگی های اکوتوریسمی پارک ملی کویر وپارک ملی سرنگتی تانزانیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
96 همبستگی بین پارامترهای جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیک به گسل و دریفت سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی