دکتر علیرضا مرادی

دکتر علیرضا مرادی دانشگاه خوارزمی

دکتر علیرضا مرادی

Dr. Alireza Moradi

دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی ترکیب مداخله رفتاری و دارویی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 4
2 آموزش حل مسیله خانواده محور به والدین و تاثیرآن بر ادراک کودک از والدین (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 29
3 اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی-لجبازی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 15
4 اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش علایم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 14
5 اثر تابش امواج وای فای برحافظه ی کاری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 20، شماره: 1
6 اثر توانبخشی شناختی به کمک رایانه و دارو درمانگری در بازداری پاسخ و زمان واکنش کودکان نارسا توجه/ فزون کنش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
7 اثر سطح فرسودگی شغلی بر کارکرد شناختی توجه و مولفه های سلامتی اجتماعی-روانی در کارکنان غیرعملیاتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 44
8 اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه بر تنظیم هیجان و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 4
9 اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 4، شماره: 15
10 اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس ضربه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 47
11 اثربخشی اپلیکیشن تمرین کنترل بازداری نسبت به خوراکی های شیرین (SF-ICT) بر میزان انتخاب و مصرف خوراکی های شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 3
12 اثربخشی داستان‎های استعاره‎ای و دستورالعمل‎های ساده تحت اللفظی بر توجه و کنترل پاسخ کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 41
13 اثربخشی درمان ترکیبی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
14 اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در کاهش علایم و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
15 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بی خوابی (سنتی و مبتنی بر اینترنت ) بر حافظه روزمره افراد مبتلا به بی خوابی همبود با افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 20، شماره: 4
16 اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 2
17 ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازی شناختی مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی بر حافظه کاری افراد سالمند دارای آسیب شناختی خفیف (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 1
18 ارزیابی سبک های مقابله، باورهای فراشناختی و ارتباط آن با اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 1
19 ارزیابی نظریه ذهن در طول دوران کودکی: ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی سیاهه شناخت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 2
20 اعتبار ،پایایی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس باورها درباره زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 32
21 اعتیاد جوانان به بازی های آنلاین: نقش عزت نفس، اضطراب و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 25
22 Cognitive performance of patients with Multiple Sclerosis (MS) in autobiographical, working and prospective memory in comparison with normal people (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 10، شماره: 1
23 Comparison of The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy and Its Combination with Spiritual Masnavi’s Metaphors on Existential Anxiety and Psychological Capital (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
24 Effectiveness of mindfulness-based Stress reduction (MBSR) on anxiety, depression and post-traumatic stress disorder symptoms in patients with HIV/ AIDS (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 10، شماره: 2
25 Memory performance of war veterans with PTSD (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 4، شماره: 4
26 Process Model of Emotion Regulation in Patients with Coronary Heart Diseases, Implanted Cardioverter Defibrillator Recipients and Normal Subjects (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 104
27 Testing for the Factor Structure and Psychometric Properties of the Farsi Version of Academic Stress Questionnaire (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 4، شماره: 4
28 بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 22
29 بررسی ابعاد همدلی با موقعیت های خنثی در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 1
30 بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 2
31 بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقویت رضایت زناشویی در خانواده های کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 4
32 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
33 بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه های استرس پس از سانحه وافزایش حافظه شرح حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 18
34 بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات آموزشی با رضایت از تحصیل و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 5
35 بررسی اعتبار و روایی عاملی آزمون خواندن و نارساخوانی(نما) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 1
36 بررسی باورهای معلمان ایرانی در مورد یادگیری و تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 2
37 بررسی تاثیر القای تجارب هیجانی بر کارکردهای اجرایی توجه و حافظه فعال با نگاه به طیف افسردگی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 1، شماره: 1
38 بررسی تاثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 4
39 بررسی تاکیستوسکپی تاثیر عوامل انسانی (جنسیت، دست برتری و چشم برتری) در ادراک علائم راهنمایی و رانندگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 1، شماره: 4
40 بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 1
41 بررسی حافظه سرگذشتی و شواهد عصب روان شناختی در اختلالات وسواسی- اجباری و اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 3
42 بررسی حافظه‌ شرح حال و سبک‌های پردازش هویت در نوجوانان مهاجر افغان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
43 بررسی عملکرد شناختی کنترل اجرایی و امواج مغزی وابسته به رخداد در مراقبین بهداشتی مبتلا به اختلال افسردگی خفیف با زمینه فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 14، شماره: 1
44 بررسی کارکردهای اجرایی در بیماران تحت درمان با متادون (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 3
45 بررسی مقایسه ای کارکردهای اجرایی در زنان مبتلا به ام اس دارای اختلال افسردگی، فاقد اختلال افسردگی و زنان بهنجار (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 2، شماره: 5
46 بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران دبیرستانی شهر تهران و مقایسه دختران معتاد و غیرمعتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی،عزت نفس و مهارتهای اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 4، شماره: 11
47 بررسی نقش ابعاد مدل پنج عاملی تکانشگری و افزایش سن در اختلال در تنظیم هیجانی مردان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 20، شماره: 3
48 بررسی و مقایسه حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 3
49 بررسی همدلی با موقعیت های مثبت در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 20، شماره: 3
50 پردازش اطلاعات و توجه انتخابی در دختران نوجوان دارای علایم اختلالات خوردن (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 3
51 پروبلماتیک هویتی جنبش چپ دانشجویی دهه۱۳۸۰ در ارتباط با جنبش زنان و جنبش کارگری رویکردی با تکیه بر نظریه بسیج منابع (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
52 تاثیر آزمایشی القای خلق و استرس بر شدت درد بیماران مبتلا به میگرن (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
53 تاثیر آموزش اختصاصی کردن خاطرات در کاهش علائم شناختی و هیجانی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 3
54 تاثیر آموزش انعطاف پذیری حافظه بر تاب آوری و تنظیم هیجان مراقبان بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 4
55 تاثیر آموزش برنامه حل مساله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
56 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان (مدل فلنر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 1، شماره: 4
57 تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله به روش داستان گویی بر سطوح مختلف پرخاشگری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 2
58 تاثیر برنامه آموزش حافظه رقابتی برسوگیری تفسیر دربیماران سرطانی دچاراختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 1
59 تاثیر برنامه آموزش مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی بر دلبستگی مادر- جنین (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 27، شماره: 92
60 تاثیر مدالیته در آموزش حافظه‌ کاری بر عملکرد توجه کودکان با اختلال نقص‌توجه/بیش-فعالی در آزمون CANTAB (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 2
61 تاثیر مواجه با محرک مبهم در ظرفیت حافظه کاری و سرعت واکنش در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 1
62 تاثیرآموزش خودگردانی رفتارهای توجهی، خودگردانی رفتارهای انگیزشی و خودآموزی کلامی برکاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 7، شماره: 2
63 تدوین مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
64 تدوین و اثربخشی مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
65 تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوجهای ایرانی، یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 42
66 تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوجهای ایرانی، یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 42
67 تفاوت‌های آگاهی از قصدِ عمل و مؤلفه‌های پتانسیل آمادگی در حرکات خودآگاه ارادی در افراد دارای اختلال بولیمیا (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 4
68 توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 2
69 حافظه کاری هیجانی در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 4
70 حافظه کلامی و بصری در ADHD: مقایسه کودکان تحت درمان و بدون درمان ریتالین (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 4، شماره: 4
71 حافظه ی روزمره ی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه؛ قبل و بعد از درمان شناختی- رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 3
72 حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت های جنسی و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 34
73 درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
74 دلایل روانشناختی امتناع نظام مشروطیت در سلطنت پهلوی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 47
75 رابطه بین نقص در پردازش هیجانی با علایم استرس پس از سانحه و پیروی از درمان در بیماران مبتلابه سرطان پستان: نقش میانجی استیگمای سرطان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 11، شماره: 1
76 رابطه ذهن آگاهی، راهبردهای مقابله ای و استرس ادراک شده با کیفیت زندگی بیماران سرطانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 35
77 رابطه سبک­ های دلبستگی ناایمن و افسردگی در اختلالات روانپزشکی سرپایی: نقش میانجی نشخوارفکری و بیش­­ کلی­­ گرایی ­حافظه شرح­ال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 57
78 رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 1
79 رابطه ی بین کاهش ارزش تاخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 31، شماره: 1
80 ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 1
81 روابط علی نگرانی و حمله های نگرانی در بیمارن مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 4
82 رواسازی میان فرهنگی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 34
83 روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 1
84 سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تاثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 2
85 سوگیری توجه و حافظه کاری در افراد دارای نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 1
86 شیوه های مواجهه با تعارض در بین والدین دانش آموزان دارای رفتار بهنجار و نابهنجار روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 11، شماره: 46
87 طرح واره های ناسازگار اولیه یک عامل خطر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 3
88 طرح واره های هیجانی Ess در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه PTSD: به عنوان یک عامل خطردرPTSD (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 22
89 عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در تکلیف حافظه کاذب (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 3
90 عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردهای اجرایی (بازداری) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
91 عملکرد حافظه شرح حال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 1
92 عملکرد قربانیان تجاوز جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در حافظه روزمره (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 2
93 کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان باردار به وسیله لقاح خارج از رحمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
94 کنش وری خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل آفرین در نوجوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 27
95 گسست خود: وارسی پدیدارشناختی تجربه احساس خود در بازماندگان سرطان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 1
96 مدل‌سازی دینامیکی اختلال افسردگی اساسی و محاسبه سرعت وقوع: بازگشت دوره‌های اختلال افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
97 مدل‌سازی ریاضیاتی‌محاسباتی تصمیم‌گیری با استفاده از آزمون ایوا بر اساس ورودی‌های شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 3
98 مدل‎یابی روابط ساختاری کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری روانشناختی و باورهای بیماری در سازگاری با بیماری و سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 41
99 مطالعه تطبیقی تنظیم هیجان، خودکنترلی و مکانیزم های دفاعی در بیماران قلبی عروقی، بیماران دیابتی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 1
100 مقایسه اثر بخشی درمان معنا محور گروهی با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
101 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری چهره به چهره و آنلاین بر تبعیت درمانی در افراد مبتلا به پرخوری عصبی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 6، شماره: 2
102 مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر همدلی درکودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 25، شماره: 2
103 مقایسه اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا و درمان پذیرش و تعهد بر سلامت اجتماعی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 4
104 مقایسه اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی -رفتاری با رویکرد ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 31
105 مقایسه حافظه شرح حال در افراد تک زبانه و دو زبانه مبتلا به نشانگان نارسایی ایمنی اکتسابی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 2
106 مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب، بیماران دریافت کننده دفیبریلاتور قلبی قابل کاشت و افراد بهنجار (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 3، شماره: 3
107 مقایسه زودانگیختگی و ولع مصرف در معتادان تحت درمان پرهیز مدار و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و بهبودیافتگان مراکز DIC (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 48
108 مقایسه عملکرد حافظه فعال و حافظه آینده نگر در افراد مبتلا به وسواس شست وشو و وسواس وارسی با افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 4
109 مقایسه ی عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار در حافظه ی شرح حال معنایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
110 نشانه های استرس پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان و اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 7
111 نقش بی نظمی هیجانی، افکار تکرار شونده منفی، عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب تجربه گرایانه در پیش بینی کمال گرایی مثبت و منفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 4
112 نقش سیستم های مغزی رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 2
113 نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله، در سلامت روانی دانشجویان:ارائه مدل های علی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 7، شماره: 1
114 نقش متمایز کننده تنظیم هیجان و تکانشگری در انواع مختلف الگوهای خوردن ناسالم (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 4
115 نقش میانجی سازگاری روانی در رابطه بین پردازش شناختی با علائم استرس پس از سانحه و ترس از عود در بیماران مبتلابه سرطان (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 6
116 نقش نشخوار فکری مادر، ادراک مادر از شدت بیماری، حل مساله و عوامل مرتبط با جراحی در پیش‌بینی پیامدهای روان‌شناختی در کودکان مبتلا به بیماری‌های قلبی مادرزادی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 3
117 نمود شناسی کشش زناشویی در میان همسرهای ایرانی: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 11، شماره: 2
118 نیمرخ علایم اختلال استرس پس آسیبی، و ابعاد شناختی و هیجانی نظریه ذهن در کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 3
119 ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی – ویراست دوم (BRIEF-۲)در دانش آموزان ۱۳ تا ۱۸ سال (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 45
120 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه تجارب حافظه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 2
121 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی–ویراست دوم در دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 1
122 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 2
123 هنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حوزه های خاص در دانشجویان ایرانی* (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A nanobiosensor for ultrasensitive detection of Alzheimer's disease (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
2 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی دربیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 بررسی تاکیسوسکپی تاثیر عوامل رانندگی (جنسیت، دست برتری و چشم برتری) در اداراک علائم راهنمایی و رانندگی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
4 بررسی زیر ساخت های شناختی پاسخگویی به درمان CBT با استفاده از بسته ارزیابی گزارش های شخصی برای کاهش وزن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
5 تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
6 تاثیر بیماری ام اس در تغییر نقش زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
7 عملکرد کودکان مبتلاء به سرطان در حافظه روزمره، پیش و پس از شیمی درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
8 مدل یابی روابط ساختاری کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری روانشناختی و باورهای بیماری در سازگاری با بیماری و سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
9 مقایسه خودپنداره مرتبط با تروما، احساس گناه و خودکارآمدی در نوجوانان مهاجر مبتلا به PTSD ،نوجوانان مهاجربهنجار مواجه شده با تروما و نوجوانان عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران