دکتر جعفر حسن پور

دکتر جعفر حسن پور دانشیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

دکتر جعفر حسن پور

Dr. Jafar Hasanpour

دانشیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در تونل سازی با EPB-TBM (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
2 تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشین EPB (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 2
3 ضرورت بازنگری سرفصل ‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎ های زمین‎ شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل ‎سازی مکانیزه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
4 مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H۲S ) مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر ( (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
5 مقایسه روش ها و متغیرهای موثر در آب ورودی به تونل های سازندهای سخت، تونل انتقال آب سد کرج به تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 107
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اعتبار روشهای مختلف تخمین جریان آب ورودی به تونل های سنگی (مطالعه موردی تونل قمرود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
2 ارزیابی تاثیر پارامترهای زمین شناسی مهندسی بر روی عملکرد ماشین TBM در شرایط سایش در سنگ آهکبه روش یادگیری ماشین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
3 ارزیابی ژئومکانیکی توده سنگ های سازند شمشک (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
4 ارزیابی میزان نشت در پی سد بختیاری و پیشنهاد طرح آب بندی با توجه به خصوصیات زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
5 استفاده از روش های تحلیلی برای تخمین دبی آب ورودی به تونل های واقع در قطعه دوم آزاد راه تهران شمال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
6 انتخاب اولیه ساختگاه های مناسب برای احداث مغاره های سنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی گاز و نفت خام در توده های پلوتونیکی ایران به کمک GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 انتخاب ماشین مناسب برای حفاری قطعه دوم تونل امامزاده هاشم از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 بررسی آسیب دیدگی شیمیایی الیفا پشم قالی نژاد سنجابی براثر عملیات دباغی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 بررسی ارتباط بین عملکرد ماشین حفاری TBM و کیفیت توده سنگ، مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج قطعه 2 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی ارتباط میان سیستم های طبقه بندی رایج با پارامترهای مدل پیش بینی عملکرد NTNU (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
11 بررسی امکان ساخت مغارهای سنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی نفت خام در سازند آسماری در ناحیه زاگرس از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
12 بررسی پایداری ترانشه های حفر شده در سنگ های ضعیف مارنی– گلسنگی در مسیر قطعه 1 راه آهن میانه اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
13 بررسی پتانسیل وقوع لغزش های کم عمق و جریان های واریزه ایدر دامنه های مشرف بر راه آهن دورود- اندیمشک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
14 بررسی تاثیر بارندگیهای شدید کوتاه مدت بر پایداری یک زمین لغزش قدیمی بزرگ در قطعه دوم راه آهن میانه-اردبیل (کیلومتر ۳۷۰) (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
15 بررسی تاثیر پارامترهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی بر راندمان رودهدر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
16 بررسی تاثیر تزریق غلظتهای مختلف فوم محلول در آب بر سایندگی خاک در حفاری زمین های نرم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
17 بررسی تاثیر تزریق غلظتهای مختلف فوم محلول در آب بر سایندگی خاک در حفاری زمینهای نرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
18 بررسی تاثیر تزریق فوم و پلیمر بر رفتار چسبندگی خاک در حفاری مکانیزم زمینهای نرم به منظور مقابله با پدیده گل گرفتگی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
19 بررسی تاثیر سه نوع ماده احاطه کننده (رزین اپوکسی، رزین پلیاستر و چسب سنگ) بر نیروی انتقال بحرانی خرده های سنگی در آزمایش نفوذ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
20 بررسی تأثیر احاطه کننده ی خرده ذرات در مقاومت به دست آمده از آزمایش نفوذ برای تخمین UCS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
21 بررسی جنبه های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی احداث نیروگاه های برق آبی کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
22 بررسی خطرگل گرفتگی مسیر خط A متروی قم (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
23 بررسی زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد قوچم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
24 بررسی سایندگی خاکهای مسیر خطA متروی قم (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
25 بررسی صحت و دقت مدل NTNU و شاخص نفوذ صحرایی (FPI) برای پیش بینی عملکرد ماشین حفار و مقایسه آن با نتایج واقعی در تونل انتقال آب کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
26 بررسی عوامل زمین شناسی مهندسی ریزشتونل سنتی خط A متروی قم (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 بررسی کمی اثر کاربرد فومهای ضد سایش بر سایندگی مصالح زمین شناسی در حفاری با ماشینهای تونلبری (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
28 بررسی گنبدهای نمکی جنوب ایران از دیدگاه امکان ذخیره سازی نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
29 بررسی مخاطرات احداث قطعه دوم تونل امام زاده هاشم از دیدگاه مکانیک سنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
30 بررسی مخاطرات احداث قطعه دوم تونل امام زاده هاشم از دیدگاه مکانیک سنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
31 بررسی مخاطرات زمین شناسی آبرفت های مسیر خط A متروی قم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 بررسی مقایسه و تصحیح مدل هیا رایج در پیش بینی عملکرد ماشین با استفاده از داده های واقعی در قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
33 بررسی منابع قرضه سنگی در نوار ساحلی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
34 بررسی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل های مترو با استفاده از EPB TBM به روش های تجربی و آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
35 بررسی نوع TBM مناسب برای خط A متروی قم بر اساس شرایط زمین (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی و تحلیل پایداری زمین لغزش روستای سی پی (شهرستان سوادکوه، استان مازندران) (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
37 بررسی هجوم آب و نشت گاز به داخل تونل تاقدیس اسیر (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
38 پارامترهای ژئوتکنیکی و زمینشناسی مهندسی آبرفت تهران در محدوده تونل راه آهن تهران- تبریز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 پهنه بندی استعداد زمین لغزش در دامنه های مشرف بر مسیر راه آهن درود- اندیمشک (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
40 پهنه بندی استعداد سقوط سنگ در دامنه های مشرف بر مسیر راه آهن دورود- اندیمشک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
41 پهنه بندی پتانسیل وجود حفرات کارستی و کاربرد آن برای پیشبینی خطر هجوم آب به داخل تونل ناشی از وجود این حفرات برای استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق
42 پیش بینی عملکرد TBM با اسنفاده از مدل های تجربی جدید در قطعه دوم تونل امام زاده هاشم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
43 پیش بینی عملکرد TBM و میزان مصرف دیسک کاترها در تونل انتقال آب بازی دراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
44 پیشبینی عملکرد TBM و میزان مصرف دیسک کاترها در تونل انتقال آببازی دراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
45 پیشنهاد ضریبسایندگی و ضریبقابلیتشکنندگی برای بخشی از آبرفتهای جنوب شرق تهران به کمکآزمونLCPC (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
46 تاثیر خاکستر بادی بر خصوصیات تورمی خاک رس سولفاته تثبیت شده با آهک (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
47 تحلیل پایداری دامنه مجاور تونل 105 راه آهن لرستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
48 تحلیل پایداری زمین لغزش روستای سنگک بخش نوبران ساوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
49 تحلیل پایداری و بررسی راهکارهای تثبیت سطح شیبدار سنگی مشرف بر تونل 72 را آهن لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
50 تحلیل پایداری و بهینه سازی سیستم نگهداری در تونلهای معدن زغال سنگ حوضه زغالی شمال کرمان به روش احتمالاتی(بر اساس متغییرهای زمین شناسی مهندسی توده سنگها) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
51 تحلیل خطر زمین لرزه و طیف طراحی پاسخ تعینی شهر همدان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
52 تحلیل ریسک مخاطرات ژئوتکنیکی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: خط ۲ متروی تبریز) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
53 تحلیل ساختاری گسلهای دیواره شرقی پیت معدن سنگ آهن گهر زمین(جنوب غربی زون ساختاری سنندج-سیرجان) (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
54 تخمین آب ورودی به تونل با استفاده از نتایج آزمایش لوژن (مطالعه موردی; تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیه خانه شماره ٦ تهران) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
55 تخمین پارامترهای مقاومت برشی در کلریت شیست های معدن گلگهر با استفاده از روشهای تحلیل برگشتی و مقایسه نتایج آن با روشهای تجربی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
56 تخمین جریان آب ورودی به تونل با استفاده از تست های فشار آب (مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
57 تخمین مقاومت فشاری تک محوری UCS شیلها با استفاده از آزمایش نفوذ (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
58 تعیین رژیم تنش در یکی از چاه های دشت آبادان (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
59 تعیین فشار پایداری جبهه کار تونل در ماشین های EPB با استفاده از یادگیری ماشین (GRU) و تحلیل مولفه اصلی (PCA) (دریافت مقاله) ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
60 تعیین فشار سینه کار با استفاده از روش های تحلیلیو تجربی در روش EPB (مطالعه موردی: متروی قم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
61 تکامل دیاپیرهای نمکی دشتی و دارنگ و ارتباط آنها با چین خوردگی زاگرس (جنوب شرق بوشهر، ایران) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
62 توسعه نمودارهای طراحی جهت کنترل ظرفیت باربری پی های سنگی در مطالعات صحرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
63 تونل سازی مکانیزه در زمین نرم: درس آموخته های حاصل از پروژه های تونل سازی پرچالش در ایران (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
64 ردهبندی ساختگاه تونل امیرکبیر از دیدگاه خطرنشت آب زیرزمینی به کمک روش SGR ومقایسه آن با معادلات تحلیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
65 سنجش اعتبار دو مدل رایج در پیش بینی عملکرد ماشینهای حفر تونل(QTBM و NTNU) بر اساس اطلاعات واقعی عملکرد ماشین در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
66 شبکه های اجتماعی مجازی درپدافندغیرعامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
67 طبقه بندی حفرپذیری توده سنگها در تونلسازی به روش مکانیزه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
68 طراحی دیواره های معادن روباز با در نظر گرفت بارهای دینامیکی توسط نرم افزار RSSA-WFA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
69 طراحی و ساخت دستگاه جدایش مخروط به منظور بررسی چسبناکی رس به سطح فلز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
70 کاربرد مدل نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی: خط لوله نفت ساری - پل سفید (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
71 لزوم یکپارچه سازی مطالعات زمین شناسی مهندسی تونلهای راه و راه آهن (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
72 محاسبه جابجایی های لرزه ای ایجاد شده در شیبهای سنگی توسط نرم افزار کامپیوتری R.S.S.A (دریافت مقاله) دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
73 مدلسازی تفاضل محدود نفوذ جریان آب زیرزمینی به قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت مترو تهران و مقایسه نتایج با روشهای تحلیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
74 مزایای تونل های بلند در احداث قطعه دوم آزادراه تهران شمال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
75 مزایای تونلهای بلند در احداث قطعه دوم آزادراه تهران شمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
76 مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق سد بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
77 مکان یابی احداث مغارسنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری در البرز مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
78 نقش مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک درتونلسازی مکانیزه در شرایط دشوار زمین شناسی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
79 ویژگیهای زمین شناسی مهندسی تونل انتقال آب چمشیر با تاکید بر مخاطرات زمین شناسی حین اجرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی