دکتر پرویز قدوسی

دکتر پرویز قدوسی دانشگاه علم و صنعت

دکتر پرویز قدوسی

Dr. Parviz ghoddousi

دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه ی الگویی بهینه برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران صنعت ساخت و ساز از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 4
2 The Influence of Graphene Oxide on Mechanical Properties andDurability Increase of Concrete Pavement (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی اثر تغییر در نسبت های ترکیب بر ابقاپذیری بتن های خودتراکم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 104
4 بررسی اثر فشار منافذ مویینه بر جمع شدگی خمیری مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکائولین و ارتباط آن با مقاومت کششی سنین اولیه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 2
5 کاربرد منحنی های یادگیری در پیش بینی زمان فعالیت های ساخت: مقایسه مدل های لگاریتمی- خطی و نمایی اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 3
6 مدیریت تغییر سازمانی در حین تحول دیجیتالی صنعت ساخت در راستای مدیریت و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Survey on Drivers of Motivation for Construction Workers: Expectancy Theory Approach (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
2 آگاهی از تغییر مسیر بحرانی در طول اجرای پروژه به کمک روش زمان کسب شده(ES) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
3 اثر افزودنی های معدنی و ابعاد قالب بر پتانسیل جداشدگی استاتیکی بتن خود تراکم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
4 اثر ترکیبی دما و زمان اختلاط بر افت اسلامپ و روش های کنترل آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
5 اثر دما بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
6 اثر ساختار شیمیایی و فیزیکی بتن در خوردگی آرماتور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
7 اثر فوق روان کننده ها بر رئولوژی بتن خودتراکم در دماهای مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
8 اثر مواد افزودنی مختلف بر روی مشخصات مکانیکی و رفتار جمع شدگی ملاتهای تعمیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
9 اثر مواد افزودنی مختلف بر روی مشخصات مکانیکی و رفتار جمع شدگی ملاتهای تعمیری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
10 اثر نوع و مقدار پودر سنگآهکو گرانیت در خواصرئولوژی بتن خود تراکم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
11 اثر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان پروژه های ساخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
12 ارائه سیستم پشتیبان تصمیم گیری در انتخاب بهترین تامین کننده با دو رویکرد ANP،AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد رهبری مهندسان در پروژه های نیروگاهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پروژه های نیروگاهی با بکارگیری تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 ارتباط بین دوام و پارمترهای هدایت الکتریکی در بتن های خودتراکم حاوی ترکیبات دوتایی و سه تایی میکروسیلیس و متاکایولین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
16 ارزیابی فازی علل افزایش زمان ( تاخیرات) در پروژه های سدسازی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 ارزیابی فازی و تخصیص قراردادی علل و ریسکهای مرتبط با تاخیرات پروژه های سد سازی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
18 ارزیابی کاربرد تفکر ناب در پروژه های ساختمانی از طریق شبیه سازی کامپیوتری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
19 ارزیابی موفقیت پروژه های مشارکت دولتی و خصوصی در پروژه های فرودگاه در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
20 ارزیابی میکروسیلیس بعنوان عامل حفاظتی سازه های بتنی در مقابل خوردگی آرماتور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران
21 ارزیابی و مقایسه روش های نوین اندازه گیری بهره وری مبنا در صنعت ساخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
22 ارزیابی و مقایسه عملکرد "ملات های تعمیری سازه های بتن مسلح" ساخت داخل و خارجی در شرایط محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
23 ارزیابی وقت غیر مولد ناشی از شرایط نامناسب محیطی کارهای ساختمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
24 استفاده از طرح اختلاط بهینه به منظور بهبود خواص مکانیکی و کاهش نفوذپذیری بتن در شرایط آزمایشگاهی و شبیه سازی خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
25 انتخاب ماشین آلات با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نظریه صف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 اندازه گیری بهره وری کارگران نصب اسکلت فولادی در شهر تهران با استفاده از مدل مفهومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
27 Benchmarking Labor Productivity in erecting steel structures in Tehran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 بررسی آزمایشگاهی خودجمع شدگی و جمع شدگی ناشی از خشک شدگی انواع بتن خود تراکم تعمیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
29 بررسی آماری ارتباط بین درجه بلوغ حاصل از مدل OPM3 با ویژگی ها توانایی های شرکت های پیمانکاری رتبه یک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
30 بررسی اثر افزودنی های معدنی بر ضریب انبساط حرارتی رویه بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
31 بررسی اثر زمان در ریسک فعالیتها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
32 بررسی اثر فشار منافذ مویینه بر جمع شدگی خمیری مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکایولین و ارتباط آن با مقاومت کششی سنین اولیه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
33 بررسی اثر منحنی دانه بندی های روش ملی طرح مخلوط بتن ایران در رفتار بتن تازه خود تراکم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
34 بررسی اثرچگالی انباشتگی برروی مقاومت ضربه بتن خودتراکم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی اثرنظریه منحنی یادگیری درعملکردگروه های کاردریک کارگاه درایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
36 بررسی بلوغ مدیریت پروژه شرکتهای رتبه یک مترو ایران با استفاده از مدل کرزنر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
37 بررسی پتانسیل فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان برای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
38 بررسی تاثیر استفاده از میکروسیلیس و حفاظت سطحی بر خوردگی آرماتور در شرایط شبیه سازی شده خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
39 بررسی تاثیر دانه بندی سنگدانه ها و حجم پر کننده ها در خواص رئولوژی بتن خود تراکم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی تاثیر دمای مخلوط های بتن خود تراکم حاوی مواد جایگزین سیمان بر خواص ریولوژی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
41 بررسی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری مقید بتن خود تراکم به عنوان مصالح تعمیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
42 بررسی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری مقید بتن خودتراکم به عنوان مصالح تعمیری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
43 بررسی جذب آب بتن سبکدانه حاوی لیکای ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
44 بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی افزودنی های معدنی جهت استفاده در رویه های بتنی فرودگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
45 بررسی خواص مکانیکی مخلوط های بتن حاوی باکتری مواد جایگزین سیمان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
46 بررسی دوام بتن خودتراکم به عنوان مصالح تعمیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
47 بررسی دوام بتن خودتراکم تعمیری حاوی میکروسیلیس و متاکائولین در مقابل نفوذ یون کلریدها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 بررسی ذخیره زمان رویدادهای احتمالی و ذخیره مدیریت با استفاده از شاخص قابلیت اطمینان در زمان بندی پروژه های ساختمان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
49 بررسی رهبری پروژه از دیدگاه اسلام بر اثربخشی مدیران پروژه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
50 بررسی ریولوژی بتن های خودتراکم حاوی موادافزودنی معدنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
51 بررسی زمان شروع ترک های ناشی از جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی حاوی انواع افزودنی های معدنی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
52 بررسی شاخص های موثر در همکاری میان اعضای پروژه در پروژه های با بستر BIM با رویکرد تحقیق کیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
53 بررسی عملکرد ماکروسکوپی اسکله تعمیر شده با بتن خودتراکم بر مبنای خوردگی آرماتور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
54 بررسی عملکرد ملات تعمیری اصلاح شده با پلیمر در شرایط محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
55 بررسی قراردادهای مشارکت دولتی و خصوصی در پروژه های فرودگاهی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
56 بررسی مقاومت فشاری کوتاه مدت و بلندمدت بتن خودتراکم تعمیری حاوی میکروسیلیس، متاکائولین و سرباره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
57 بررسی مقاومت فشاری کوتاهمدت و بلندمدت بتن خودتراکم تعمیری حاوی میکروسیلیس، متاکائولین و سرباره (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
58 بررسی نشست خمیری در رویه های بتنی حاوی افزودنی های معدنی و ارتباط آن با میزان آب انداختگی سطح بتن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
59 بررسی نفوذپذیری و مقاومت در برابرخوردگی بتن خودتراکم تعمیری حاوی افزودنی های پوزولانی و لاتکس پلیمری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
60 بررسی نقش لاتکس پلیمری در عملکرد بتن تعمیری در شرایط محیطی منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
61 بررسی نقش لاتکس پلیمری و میکروسیلیس بر نفوذپذیری یون کلرید در بتن خودتراکم تعمیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
62 بررسی وظایف و مسیولیت های مدیر پروژه مشاور در چرخه حیات پروژه و ارزیابی تاثیر آن بر موفقیت پروژههای عمرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
63 بهینه سازی پروژه تحت شرایط قیود منابع با در نظر گرفتن موازنه زمان - هزینه توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
64 بهینه سازی طرح مخلوط بتن بدون اسلامپ با رویکرد اقتصادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
65 پارامترهای موثر بر خوردگی آرماتور در تعمیر موضعی سازه های بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
66 پهنه بندی اقلیمی بتن ایران ( بخش اول) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
67 پیش بینی تاخیرات در پروژه های سد سازی با استفاده از تئوری فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
68 تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه ی تیم های پروژه های ساخت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
69 تأثیر پودر کربن فعال آبگریز بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری بتن خودتراکم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
70 تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی نظریه انتظار در کارگاه های ساختمانی شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
71 تخمین جمع شدگی مقید بر اساس فاکتور قید با توجه به شرایط بتن پایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
72 جمع شدگی خمیری مقید و نشست سطحی بتن خودمتراکم به عنوان مصالح تعمیری (دریافت مقاله) کنگره ملی بتن خود­متراکم (بتن نسل جدید)
73 روش جدید طرح اختلاط بتن خود تراکم بر اساس حجم بهینه خمیر سیمان (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
74 روش های مختلف تخمین زمان و هزینه انجام فعالیت های عمرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
75 روشهای طراحی نسبتهای اختلاط در بتن خود تراکم (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
76 ریزساختار بافت سطح، سایش، اصطکاک و لغزش رویه های بتنی یافته ها و چالش ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
77 شاخص کمی جدید برای تخمین ابقاپذیری بتن خودتراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
78 شناسایی معیارهای کلیدی در انتخاب بهترین تامین کنندگان در شرکتهای ساختمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
79 فناوری های جدید در ساخت بتن (دریافت مقاله) هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات
80 کاربرد توزیع وایبل به عنوان توزیع حاکم بر مدت زمان فعالیت ها در روش پرت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
81 کاربرد نمودارهای فازی برای بهبود تفکیک زبانی عملکرد پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
82 مدلی جهت ارزیابی عملکرد پروژه های نیروگاهی براساس نگرش توسعه پایداروبکارگیری تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
83 مدیریت نوین پروژه های عمرانی با بکارگیری تفکر ناب، تئوری موفق در تولید (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
84 مروری بر کاربردهای تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) در مدیریت پروژه های ساخت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
85 مطالعه وضعیت مدیریت ضایعات ساختمانی شهر تهران نتایج اولیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
86 مقاومت ضربه و خواص مکانیکی بتن های خودتراکم ساخته شدهبا مقادیر متفاوت حجم ماتریس خمیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
87 مقایسه زمان شناوری فازی با زمان شناوری PERT در برنامه زمان بندی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه