آزاد یزدانی

 آزاد یزدانی دانشگاه کردستان

آزاد یزدانی

Azad Yazdani

دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of the Effect of Content Frequency of Ground Motions on Input Energy (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی خسارت وارد بر قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل بارافزون (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان سازه های بتن آرمه ویرایش سوم آیین نامه 2800 تحت خطر طیف ویرایش چهارم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
4 ارزیابی عملکرد لرزهای یک قاب بتنی مسلح با استفاده از روش نیمه پارامتریک نوارهای پاسخ چندگانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 ارزیابی قابلیت اطمینان سازه با استفاده از روش تحلیل دینامیکی با دامنه تغییرات باریکمعیار شدت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 Calculation Stochastic Input energy Spectra from Frequency Amplitude Spectra (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 Design Earthquake Based on Deaggregation of Seismic Hazard (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 Design Earthquake Based on Probabilistic Seismic Hazard Analyses (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
9 Earthquake duration effect on the nonlinear response of MDOF system using a new version of Incremental Dynamic Analysis (IDA) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 IMPACT OF LOAD COMBINATIONS ON RELIABILITY OF STEEL BEAMS ACCORDING TO IRANIAN STRUCTURAL STEEL CODE (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 Probabilistic Quantification of Incremental Dynamic Analysis Results (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 Seismic Assessment of Collapse Prevention Limit-State of RC Structures Using Numerical Integration Method (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 Sensitivity analysis of steel frame considering uncertainty (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
14 بررسی اثر رفتار خاک بر روی تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی اثر محتوی فرکانسی زمین لرزه در ضریب شکل پذیری سازه ها با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی اثرپارامترهای زمین لرزه برروی پاسخ سازه های چنددرجه آزادی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
17 بررسی خطر لرزه ای در نواحی شمالی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
18 به روزرسانی ضریب بزرگنمایی تغییرمکان سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی به کمک روش بیزین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بهبود شکل پذیری سیستم های فولادی با استفاده از دورگیری بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
20 پیش بینی دوره بازگشت زمین لرزه با استفاده از رویکرد بیزین (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
21 تحلیل خطر احتمالاتی کلان شهر رشت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 تحلیل خطراحتمالی زمین لرزه برای شهرارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
23 تحلیل خطرلرزه ای احتمالاتی برمبنای روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
24 تعیین انرژی ورودی زمین لرزه با استفاده از تبدیل موجک‌ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 تولید زلزله دریک سایت مشخص با استفاده از روش چشمه محدود (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
26 کاربرد روشهای بازنمونهگیری در برآورد عدم قطعیت موجود در تحلیل خطر احتمالی زمینلرزه به روش ناپارامتری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 مروری برتولید شتابنگاشت های مصنوعی به روش چشمه نقطه ای تصادفی، مطالعه موردی تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 مقایسه طیف طرح آیین نامه 2800 با طیف پاسخ رکوردهای ساختگاههای نزدیک گسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال