دکتر احمد امیرابادیزاده

دکتر احمد امیرابادیزاده استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر احمد امیرابادیزاده

Dr. Ahmad Amirabadizade

استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هیدراکسید آمونیوم بر فرآیند ساخت ابررسانای YBa2Cu3O7-x به روش سل- ژل (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 6، شماره: 3
2 رفتار ناهنجار مغناطوتنگش و پذیرفتاری مغناطیسی متناوب در بسبلورهای 5 Gd1 - xPrxCo (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثردمای تکلیس برروی خواص ساختاری ومغناطیسی نانوذرات فریت Co0.5Mn0.5Fe2O 4 تهیه شده به روش سل ژل خود احتراقی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
2 بررسی اثر دما کلسینه برخواص ساختاری ومغناطیسی فریت Co0.5Ni0.5Fe2O4 و Co0.5Zn0.5Fe2O4 (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
3 بررسی اثر گرد شارهای متقاطع بر میدان بحرانی پایینی(HC1) در ابررسانای گرم Y1Ba2Cu3O7-x (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
4 بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی لایه های نازک فریت کبالت-روی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
5 بررسی خواص مغناطیسی و ناهمسانگردی مغناطیسی چند لایه ای های نازک مغناطیسی نا متجانس Fe(2.5nm)/Sb(Xnm)/Mn(2.5nm) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
6 بررسی وابستگی خواص مغناطیسی و اثر مغناطوامپدانس غول آسا به زاویه جهت قرارگیری سیم آمورف پایه کبالت درمیدان مغناطیسی خارجی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
7 بهینه سازی مراحل ساخت ابررسانای سرامیکی YBa2Cu3O7-x به روش سل - ژل، با استفاده از آنالیز حرارتی تفاضلی، وزن سنجی حرارتی و اشعه ایکس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
8 ساخت لایه نازک فریت 4O2Fe0.5Mn0.5Co با روش اسپری پایرولیز و بررسی اثر دمای کلسینه بر خواص ساختاری و مغناطیسی آن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
9 ساخت و بررسی خواص مغناطیسی آلیاژ فلزی بی شکل پایه کبالت به روش آسیاب دراتمسفرهای آرگون و هیدروژن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
10 ساخت و پخت هیدروژنی لایه نازک کبالت-آهن به روش اسپری پایرولیزو بررسی خواص مغناطیسی و ساختاری آن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
11 سنتز نانوذرات اکسیدمس با روش مورفولوژی گذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
12 مطالعه اثر La , Er بر ساختار و دمای گذار ابر رساناهای Bi-2223 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران