رضا بندریان

 رضا بندریان پژوهشگاه صنعت نفت

رضا بندریان

Reza Bandarian

پژوهشگاه صنعت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 عدم تطابق الگوی تحقیقات قراردادی با مأموریت سازمان های پژوهش و فناوری در توسعه فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 45
2 ارائه مدل مفهومی چابکی استراتژیک در سازمان های پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 46
3 ارتقای ظرفیت انتقال و توانمندی تجاری سازی دستاوردهای فناورانه سازمانهای پژوهش و فناوری از طریق ایجاد مراکز توسعه کسب و کار فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 37
4 ارزیابی قیمت دانش فنی برای تجاری سازی یک فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 15
5 اولویت بندی حوزه های توسعه فناوری های شیمیایی مورد نیاز صنعت نفت به منظور سیاست گذاری برای پژوهش های بنیادی و کاربردی در حیطه علم شیمی با استفاده از روش Topsis و روش تجزیه فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 4
6 بازارگرایی راهبردی در سازمان های پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
7 بازاریابی و تجاری سازی فناوری های جدید: مراحل، عوامل تسهیل کننده و کلیدی موفقیت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 19
8 بررسی و نقد کتابچه خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در سال های 1384 و 1385 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 17
9 بهره گیری از صنایع موجود، راه حلی برای تسهیل تجاری سازی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 18
10 پالایشگاه یا پتروپالایشگاه انتخاب گزینه برتر برای کشور با رویکرد کسب و کارگرا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 4
11 تبیین رویکردهای مختلف بررسی و اندازه گیری رقابت پذیری سازمان های پژوهش و فناوری مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 15
12 تبیین ساختار تحلیلی استراتژی در سازمان های پژوهش و فناوری مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 28
13 تبیین علل تمایل نداشتن به استفاده از پتنت برای حفاظت از دارایی های فکری در حوزه بالادستی صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
14 تبیین علل ظهور استارت آپ های فناورانه در حوزه بالادستی صنعت نفت و چالش های اختصاصی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 3
15 تبیین لزوم توسعه الگوهای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 10، شماره: 20
16 تجزیه و تحلیل ارکان مدل کسب و کار سازمان های پژوهش و فناوری به عنوان کسب و کارهای خدماتی دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 15، شماره: 29
17 تحلیلی راهبردی از وضعیت سازمان های پژوهش و فناوری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 9، شماره: 17
18 دوسوتوانی همزمان، الگوی مناسب سازماند هی فعالیت های اکتشاف و بهره برداری در سازمان های پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 11، شماره: 22
19 راهبردهای اجرای طرح های توسعه و تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 2
20 رویکرد توانمندی های پویا به مدیریت راهبردی سازمان های پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 4
21 رویکردی تحلیلی به چیستی و چرایی سازمان های پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 23
22 سیاست گذاری برای مراکز تحقیق و توسعه بر اساس فرایند ایده تا بازار؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 25
23 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت تجاری سازی فناوری با استفاده از روش دلفی فازی و فرایند تحلیل شبکه یی (A N P) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 2
24 شناسایی و تعیین عوامل موثر در رضایت مشتریان در سازمان های پژوهش و فناوری مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
25 ظرفیت تجاری سازی موردنیاز شرکت های کوچک توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 1
26 کارآفرینی شرکتی شیوه ای برای تجاری سازی دستاوردهای فناورانه سازمان های پژوهش و فناوری مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 26
27 مدل فرایندی تجاری سازی دانش فنی محصولات شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 4، شماره: 16
28 مدیریت یک پارچه توسعه فناوری محصولات شیمیایی با تاکید بر تجاری سازی؛ مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 14
29 مروری بر مدل های مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان های پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 10، شماره: 19
30 مروری بر مدیریت سازمان های مستقل پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 16
31 مزایا و چالش های تجاری سازی نتایج تحقیقات مراکز پژوهشی در صنایع موجود (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل کسب وکار مدیریت نوآوری فناورانه (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری در حمایت از شرکت های دانش بنیان نوپا (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
3 الزامات فرآیند جهانی شدن تحقیق و توسعه در قرن حاضر (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
4 تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی یا تصمیم به جابجایی کارکنان در صندوق ضمانت صادرات ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
5 تجاری سازی و ارزیابی پتانسیل تجاری : رویکردها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 تواناسازی تجاری سازی در سازمان های تحقیقاتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 جایگاه کسب و کاری پتروپالایشگاه در کشور و منطقه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
8 راهکارهای پارک های علم و فناوری جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان نوپا:شناسایی و رتبه بندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
9 رویکردهای مختلف بررسی و اندازه‌گیری رقابت پذیری مراکز تحقیقاتی (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
10 شناسایی و ارزیابی توانمندیهای استراتژیک در سازمانهای پژوهش و فناوری؛مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
11 قیمت گذاری دانش فنی یک تکنولوژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
12 مدل فرآیندی تجاری سازی دانش فنی محصولات شیمیایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
13 مدلسازی برآورد اندازه زمان و بهای تمام شده پروژه های خدمات مهندسی به منظور قیمت گذاری مناقصه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه